Voor wie is het?

Woont of woonde u in het effectgebied waar het bewijsvermoeden van toepassing is (geweest) vanaf de beving in Huizinge op 16 augustus 2012? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Maar niet alle inwoners uit dit gebied hebben recht op een vergoeding voor immateriële schade.

Persoonsaantasting

In Nederland wordt terughoudend omgegaan met vergoedingen voor immateriële schade. Volgens de wet heeft iemand daar alleen in een beperkt aantal gevallen recht op. Dat kan alleen als er door de gaswinning sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’. Om een persoonsaantasting te kunnen vaststellen, kijken we naar uw persoonlijke situatie.

Bent u eigenaar of huurder?

Bent u geen eigenaar van de woning? Maar een huurder of inwonende? Dan beoordelen we uw aanvraag net iets anders dan wanneer u (mede-)eigenaar bent. Eigenaren van een woning kunnen extra financiële spanningen of risico’s hebben ervaren door schade aan de woning en de doorlooptijd van de schadeafhandeling.

Kinderen tot en met 17 jaar

Ook voor kinderen in het aardbevingsgebied kan in de loop van 2023 een vergoeding voor immateriële schade worden aangevraagd. We weten immers dat als ouders zorgen of stress hebben gehad door de gevolgen van de gaswinning, dit zijn weerslag kan hebben gehad op de kinderen in het gezin.

Voor welke kinderen?

De regeling is bedoeld voor kinderen tot en met 17 jaar, van wie de wettelijk vertegenwoordiger(s) zelf al een vergoeding voor immateriële schade heeft/hebben ontvangen. De regeling voor kinderen is afgeleid van de regeling immateriële schade voor volwassenen. Daarom kan de vergoeding voor het kind pas worden aangevraagd nadat minimaal één van de wettelijk vertegenwoordigers van het kind een vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen. De wettelijk vertegenwoordiger kan de aanvraag voor het kind doen.

Kinderen van 18 jaar en ouder

Kinderen van 18 jaar of ouder kunnen zelf een aanvraag doen voor immateriële schade. Daarbij maakt het niet uit of ze thuis bij de ouders wonen of zelfstandig wonen. Aanvragen gaat via de regeling voor volwassenen. Ga daarvoor naar Mijn Dossier. Hiervoor is een DigiD nodig. De aanvraag voor immateriële schadevergoeding staat voor iedereen open. 

Lukt het niet om de aanvraag te doen? Vraag dan hulp van een zaakbegeleider. Vraag ernaar bij ons Serviceloket, bereikbaar via 0800 4444 111 van 8.00 tot 17.30 uur, van maandag tot en met zaterdag.