Voor wie is het?

Woont of woonde u in het effectgebied waar het bewijsvermoeden van toepassing is (geweest) vanaf de beving in Huizinge op 16 augustus 2012? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Maar niet alle inwoners uit dit gebied hebben recht op een vergoeding voor immateriële schade.

Persoonsaantasting

In Nederland wordt terughoudend omgegaan met vergoedingen voor immateriële schade. Volgens de wet heeft iemand daar alleen in een beperkt aantal gevallen recht op. Dat kan alleen als er door de gaswinning sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’. Om een persoonsaantasting te kunnen vaststellen, kijken we naar uw persoonlijke situatie.

Bent u eigenaar of huurder?

Bent u geen eigenaar van de woning? Maar een huurder of inwonende? Dan beoordelen we uw aanvraag net iets anders dan wanneer u (mede-)eigenaar bent. Eigenaren van een woning kunnen extra financiële spanningen of risico’s hebben ervaren door schade aan de woning en de doorlooptijd van de schadeafhandeling.

Minderjarig?

Ook voor minderjarigen kan een vergoeding voor immateriële schade aangevraagd worden. Dit wordt in de loop van 2023 mogelijk. De hoogte van de eventuele vergoeding hangt af van de vergoeding die hun wettelijk vertegenwoordiger(s) krijgen. Daarom kan deze vergoeding pas later aangevraagd worden.

Verder naar: Hoe werkt het? ›