Kijk of u in aanmerking komt

We helpen u graag bij de keuze voor de vaste vergoeding. Dat doen we met de online keuzehulp hieronder. U beantwoordt daarin een aantal vragen en u ziet of u in aanmerking kunt komen voor de vaste vergoeding. Ook kunt u zien welke situatie geldt voor het adres dat u invoert. Uitleg staat onderaan de pagina.

Schade bekijken

Aanvragen in Mijn dossier ›

Situatie A

Het adres dat u heeft ingevoerd valt onder situatie A. Een eigenaar van dit adres komt op basis van de ingevoerde gegevens in aanmerking voor een keuze voor de vaste vergoeding. Dit wordt als u de aanvraag doet in Mijn dossier definitief duidelijk. Bij situatie A ligt een adres in een gebied waar bevingen zijn geweest met een trillingssnelheid van 8,5 millimeter per seconde (met 1 % overschrijdingskans) of hoger. Hier is de kans op schade hoger geweest dan in de randen van het effectgebied van bevingen. U kunt in de trillingstool zien wat de maximale trillingssnelheid op het adres is geweest. 

Bekend is dat door het verminderen van de gaswinning de bevingen afnemen. Maar het is niet uitgesloten dat er nog bevingen komen die opnieuw tot schade kunnen leiden. 

Situatie B

Het adres dat u heeft ingevoerd valt onder situatie B. Een eigenaar van dit adres komt op basis van de ingevoerde gegevens ook in aanmerking voor een keuze voor de vaste vergoeding. Dit wordt als u de aanvraag doet in Mijn dossier definitief duidelijk. Bij situatie B ligt een adres in een gebied waar bevingen zijn geweest met een trillingssnelheid van 2 en ten hoogste 8,5 millimeter per seconde (met 1% overschrijdingskans). Dit adres ligt in de randen van het effectgebied van bevingen. Schade als gevolg van bevingen in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk is hier niet uitgesloten. Maar de kans daarop is klein. Bovendien gaat het dan vaak om kleine schade. De vaste vergoeding is vooral geschikt voor kleinere schades en bij een laag risico op nieuwe of ergere schade. 

Bekend is dat door het verminderen van de gaswinning de bevingen afnemen. Maar het is niet uitgesloten dat er nog bevingen komen die opnieuw tot schade kunnen leiden. De kans daarop is wel kleiner dan in situatie A.

Situatie C

Het adres dat u heeft ingevoerd valt onder situatie C. In deze situatie is op voorhand niet vast te stellen dat de bodembeweging door gaswinning en gasopslag tot schade kan hebben geleid. Het adres ligt buiten het effectgebied van bevingen. Er zijn uitzonderingen mogelijk bij gebouwen die extra kwetsbaar zijn voor trillingen, zoals terpwoningen. Ook is niet uit te sluiten dat er indirecte schade door diepe bodemdaling kan zijn ontstaan. In deze beide situaties gaat het om uitzonderingen. En die moeten we op basis van de maatwerkprocedure vaststellen. We kunnen in situatie C geen keuze bieden voor de vaste vergoeding.

Ook voor schade aan gebouwen die staan in een gebied  waar mogelijk diepe bodemdaling voorkomt, is mogelijk om een vaste vergoeding aan te vragen. Controleer of uw adres in zo'n gebied valt.