Vaste vergoeding

U meldt schade aan uw woning of ander gebouw. Is dit de eerste schademelding op het adres? En voldoet u aan de andere voorwaarden? Dan kunt u kiezen voor een vaste vergoeding van 5000 euro. Er komt geen beoordeling van de schade. Dat is dus anders bij een vergoeding op maat. Dan beoordeelt een deskundige de schade om de vergoeding te bepalen.

Voegen worden uitgefreesd door voeger

Vaste vergoeding in het kort

De vaste vergoeding van 5000 euro is een onderdeel van de regeling voor fysieke schade en werken. Meer informatie hierover vindt u bij Schade aan gebouwen en objecten. Maar wat houdt de vaste vergoeding in?

 • Een eenmalige vergoeding voor een eerste schademelding voor een object.
 • Een vast bedrag dat alle schade aan het object vergoedt en afhandelt.
 • Bedoeld voor de afhandeling van kleine, niet ingewikkelde schades.
 • Eenvoudige en automatische aanvraag, snelle doorlooptijd en uitkering.
 • Geen adviesrapport, geen beoordeling van een deskundige.
 • Wel bewijsmateriaal: eigen foto’s toevoegen, of we komen een nulmeting doen.

U kunt niet zomaar opnieuw schade melden. Dat kan alleen bij nieuwe schade door een nieuwe beving of door indirecte effecten van diepe bodemdaling.

Aanvragen in Mijn dossier ›

In 2023: aanvullende vaste vergoeding voor eerdere meldingen
Heeft u eerder van de NAM, CVW, TCMG of het IMG vergoeding gekregen voor schade aan uw woning of gebouw? En was het totaalbedrag lager dan 5000 euro? Dan kunt u in de loop van 2023 dit bedrag laten aanvullen tot 5000 euro. Meer informatie.

Subsidie SNN
U kunt, als u een vaste vergoeding heeft ontvangen, ook een subsidie voor waardevermeerdering aanvragen bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Dit zo lang er voldoende budget is. Zie ook onder Meer over de vaste vergoeding.

Voor wie is de vaste vergoeding?

Lijkt de vaste vergoeding iets voor u? U kunt gebruik maken van de vaste vergoeding als: 

 • uw aanvraag de eerste is op het adres.
 • u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon).
 • u tijdens de aanvraag en het besluit de eigenaar bent van het object waarvoor u schade meldt.
 • uw mogelijke mede-eigenaren toestemming geven voor de aanvraag.
 • uw object in het effectgebied staat, en er na het bouwjaar op deze locatie een beving is geweest die schade kan veroorzaken (trillingssnelheid van ten minste twee millimeter per seconde). Of het object staat in een gebied waar diepe bodemdaling indirect schade kan veroorzaken. 
 • u voor maximaal drie objecten de vaste vergoeding aanvraagt.

Kijk of u in aanmerking komt

Wanneer is het interessant?

De vaste vergoeding is vooral geschikt voor kleinere schades. En ook bij een laag risico op nieuwe of ergere schade. De kans is dat in die gevallen een vergoeding via de maatwerkprocedure lager is dan 5.000 euro. Dit is vaak het geval voor adressen aan de rand van het effectgebied. Daar zijn de trillingen door de aardbevingen minder sterk.

Het is belangrijk dat u 5.000 euro voldoende vergoeding vindt voor uw schade. En dat u zich kunt vinden in één bedrag voor alle schade en kosten. Ook moet u het eens zijn met de automatische afhandeling van uw aanvraag. Zonder persoonlijk contact.

Waar kiest u dan voor?

Een keuze voor de vaste vergoeding betekent: 

 • een eenmalige en finale vergoeding van 5.000 euro. Dit is een vergoeding voor alle op dat moment aanwezige fysieke schade, bijkomende kosten, materiële gevolgschade en overlast. 
 • dat de vaste vergoeding alle schade aan het object vergoedt en afhandelt. Ook als u later ontdekt dat er meer schade is dan u dacht of dat de schade groter blijkt.
 • dat u toestemming geeft voor een nulmeting als die nodig is.
 • dat een nieuwe aanvraag pas weer mogelijk is:
  • na een nieuwe aardbeving door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag Norg. Die moet op het adres hebben gezorgd voor een trillingssnelheid van meer dan 5 millimeter per seconde.
  • bij nieuwe of verergerde zettingsschade in een gebied waar diepe bodembeweging kan voorkomen. 

Hoe vraag ik de vaste vergoeding aan?

Uw aanvraag bestaat uit een aantal stappen:

 1. Meld uw schade in Mijn dossier.
  Komt u in aanmerking? Kies tijdens de aanvraag voor de vaste vergoeding. U voegt direct foto’s toe van de schade. Of wij bellen u op een later moment voor een nulmeting. 
 2. Toestemming van eventuele mede-eigenaren. Het kan enkele dagen duren voordat de mogelijkheid om toestemming te geven zichtbaar is.
 3. Als u geen foto’s hoefde toe te voegen, maken we een afspraak voor een nulmeting. 
 4. Wij controleren uw aanvraag.
 5. Definitief aanbod en besluit.

Wat de vijf stappen precies inhouden leest u op Hoe werkt het?

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen. U moet dan wel zelf ons definitieve aanbod ondertekenen.

Aanvragen in Mijn dossier ›

Wanneer hoor ik of ik de vaste vergoeding ontvang?

We gaan ervan uit dat we 8 tot maximaal 16 weken nodig hebben om uw aanvraag af te handelen. Dit hangt onder andere af van hoeveel nulmetingen we in totaal moeten uitvoeren.

Maatwerkprocedure kan ook

U kunt bij uw eerste aanvraag ook kiezen voor de maatwerkprocedure. Anders dan bij de vaste vergoeding bekijken we dan welk bedrag nodig is om de schade te herstellen. En u krijgt een adviesrapport. Wij nemen op basis van dat rapport een besluit. Meer over de maatwerkprocedure vindt u op Schade aan gebouwen en objecten.

Meer over de vaste vergoeding