Verder naar inhoud
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Inwoners van de gemeente Eemsdelta en Het Hogeland kunnen schade melden. Stap voor stap werken wij verder aan de uitvoering van onze nieuwe aanpak. Lees meer over onze
Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Schade aan gebouwen en objecten

Schade-opname en adviesrapport

Als uw schademelding afgehandeld wordt via maatwerk, komt er een opname om de schade te bepalen. De uitkomst wordt verwerkt in een rapport door een onafhankelijke deskundige.

In het kort

 • Er komt een opnemer langs die zowel binnen als buitenom het gebouw de schade opneemt.
 • De schade wordt vastgelegd en beoordeeld in een rapport.
 • Dat rapport is een advies van onze onafhankelijke deskundige.
 • U ontvangt het rapport en kunt erop reageren.
Een persoon maakt met een tablet een foto van een scheur in een buitenmuur.

Hoe werkt de opname?

De schade wordt volgens een vaste aanpak opgenomen door een schade-opnemer. Hij of zij begint bij de buitenkant van het gebouw en gaat daarna naar binnen. De opnemer zet alle schades op de foto en zet er een beschrijving bij, zoals de lengte van een scheur. Ook noteert hij kenmerken over de omgeving en het gebouw.

Tijdens de opname vindt geen beoordeling van de oorzaak van de schades plaats. De schade-opnemer kan dus niet aangeven of de schades veroorzaakt zijn door mijnbouw en of u een vergoeding krijgt.

Een schade-opname duurt ongeveer 2 uur. Dit hangt af van de grootte van het gebouw en de hoeveelheid schade. Bij het maken van een afspraak geven wij aan hoe lang een opname bij u duurt. Als er schade is op moeilijk bereikbare plekken, dan is het belangrijk dat vooraf aan te geven. Ook is het handig dat u van tevoren bijvoorbeeld kasten en schilderijen weghaalt, als daar schade achter zit.

Welke schades worden bekeken?

Tijdens de eerste opname wordt niet alleen gekeken naar de schades die u heeft gemeld. De opnemer gaat de hele woning door om te kijken of er nog meer schades zijn. Zo is bij een nieuwe melding duidelijk welke schade al beoordeeld is, welke schade verergerd is en welke schade nieuw is.

Bij een volgende opname wordt tijdens de opname alleen gekeken naar de schades die u in de schademelding heeft aangegeven. Zorg daarom dat u volledig bent in uw schademelding.

Bij een schade-opname wordt niet gekeken naar de fundering van het gebouw.

Als er speciale deskundigheid nodig is

Als u schade meldt aan een monument, kerk, agrarisch bedrijf of ander bijzonder gebouw, dan houden wij daar bij de opname rekening mee. Er komt dan een deskundige langs die specialistische kennis heeft van het type gebouw. De opname duurt bij dit soort gebouwen ook langer dan bij bijvoorbeeld een woning.

Bij mestkelders vindt er geen opname plaats. De schade wordt dan bepaald door onderzoek van een deskundige naar de mestboekhouding en de instroom van grondwater.

Het adviesrapport

Met de informatie van de schade-opname maakt een onafhankelijke deskundige een rapport. Dit rapport is een advies van de deskundige aan ons. Wij kunnen nog afwijken van dit advies.

Deskundige

U krijgt van tevoren te horen wie de deskundige is die uw rapport maakt. Als u het niet eens bent met de voorgestelde deskundige, kunt u ons dat laten weten. Mogelijk wordt er dan een andere deskundige voorgesteld.

Beoordeling oorzaak

In het adviesrapport staat een omschrijving en foto’s van de schade. De deskundige geeft in het rapport een beoordeling over de oorzaak van de schade. Daarnaast maakt hij een berekening van de kosten van herstel van de schade.

Uw reactie op het adviesrapport

Als het adviesrapport klaar is, controleren wij of het rapport duidelijk en volledig is. Daarna sturen wij u het rapport toe.

Als u dat wilt, kunt u reageren op het rapport. Wij noemen dat een . U heeft daarvoor 2 weken de tijd. Reageert u niet? Dan gaan wij na 2 weken verder met het beoordelen van uw aanvraag. U kunt ons ook laten weten dat u akkoord gaat met het rapport. Dan gaan wij direct verder met de afhandeling van uw aanvraag.

Herstel in natura

Heeft u aangegeven dat u geïnteresseerd bent in Herstel in natura? Dan nemen we na verzending van het adviesrapport contact met u op. Wij weten dan of uw dossier geschikt is.

Meest gestelde vragen

 • Wat moet ik doen als ik nieuwe schade ontdek?

  Ontdekt u na het doen van uw aanvraag nieuwe schade? Dan kunt u tot aan de opname uw aanvraag aanvullen. Dit doet u door uw ingediende aanvraag te openen en aan te vullen waar nodig. Uw aanvraag staat onder lopende aanvragen.

  Als er al een schade-opname is geweest, kunt u een nieuwe aanvraag tot schadevergoeding doen. Deze nemen we in behandeling als er een besluit is genomen op de eerste aanvraag.

  U kunt ook een nieuwe aanvraag doen als de eerste aanvraag nog in de bezwaarprocedure loopt. In de nieuwe aanvraag worden dan alleen de nieuwe of verergerde schades beoordeeld.

  Ontdekt u bij het herstel nog nieuwe schade, bijvoorbeeld na het weghalen van een kast? Dan kunt u ook een nieuwe schademelding doen voor deze schade.

 • Ik wil mijn keuze tussen maatwerk en de vaste vergoeding veranderen. Kan dat nog?

  Heeft u kort geleden de aanvraag voor vergoeding ingediend? Vaak is het dan nog mogelijk een andere keuze te maken. Twijfelt u? Neem dan contact op, wij helpen u graag.

  Toch liever de vaste vergoeding
  Is er nog geen opname van de schade geweest? En zag u bij het invullen van het aanvraagformulier de keuze voor de vaste vergoeding?
  U moet uw aanvraag eerst intrekken. Daarvoor gaat u in Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop "Intrekken" bij "Aanvraag aanvullen". Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor de vaste vergoeding.

  Toch liever maatwerk
  De keuze voor de vaste vergoeding is pas definitief als u ons aanbod accepteert.
  Heeft u nog geen aanbod ontvangen? Trek dan de aanvraag in. Daarvoor gaat u naar Mijn dossier naar de pagina met het overzicht van uw aanvraag. U ziet de knop om de aanvraag in te trekken bij "Dossier aanvullen".

  Heeft u het aanbod al ontvangen? Dan gaat u naar Mijn dossier en geeft u aan het aanbod niet te accepteren. Daarna meldt u de schade opnieuw en kiest u voor maatwerk.

 • Ik ben niet de enige eigenaar. En nu?

  Is het gebouw of werk waarvoor u een aanvraag doet niet alleen van u? Maar is het bijvoorbeeld ook van uw partner of een andere mede-eigenaar?

  U kunt ervoor kiezen om de aanvraag ook namens uw mede-eigenaren te doen. In dat geval kunnen we de eventuele schadevergoeding volledig toekennen. Uw mede-eigenaren moeten wel toestemming geven dat u de aanvraag namens hen doet. Dit doen ze in hun eigen Mijn dossier via ‘Dit kunt u nu doen’.

  Als u de aanvraag niet namens uw mede-eigenaren doet, of uw mede-eigenaren geven daar geen toestemming voor, kennen wij een eventuele schadevergoeding niet volledig toe, maar alleen het deel waar u recht op heeft. 

 • Ik ben erfgenaam. Hoe werkt dat?

  Als u als erfgenaam in het Kadaster staat, kunt u gewoon een schademelding doen. Staat u in het kadaster niet als eigenaar? Dan moet u tijdens de aanvraag (een kopie van) de verklaring van erfrecht toevoegen. U kunt deze aanvragen bij de notaris. Als er geen verklaring van erfrecht is, is een uittreksel uit het Centraal Testamenten Register nodig.

 • Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag is afgehandeld?

  Voor aanvragen in de maatwerkprocedure hebben we een beslistermijn van 15 maanden. In veel gevallen kunnen we ruim binnen de 15 maanden een besluit nemen.
  Op ons dashboard leest u wat op dit moment het gemiddeld aantal dagen is van aanvraag tot besluit.

  Voor aanvragen voor de vaste vergoeding hebben we een beslistermijn van 8 weken als u foto’s toevoegt, tot 16 weken als u een nulmeting krijgt.

 • Hoe doet een VvE een aanvraag tot schadevergoeding?

  Als u een schademelding wilt doen namens een VvE, logt u in Mijn dossier in met eHerkenning. Als u bent ingelogd, kiest u onder Schade gebouw voor ‘Schademelden voor de VvE’.

  Geen eHerkenning
  Heeft de VvE geen eHerkenning? Dan kan een bestuurder van de VvE een schademelding doen via DigiD. Daarbij moet hij aangeven dat het gaat om een aanvraag voor gemeenschappelijke ruimten.
  Is de bestuurder zelfstandig bevoegd? Dan is er geen machtiging nodig. Zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd? Dan moeten de overige bestuursleden de aanvrager machtigen.

  Geen KVK
  Heeft de VvE geen KVK? Dan sturen wij u een formulier. Alle eigenaren van het appartement moeten toestemming geven voor de schademelding. Dit doen ze door het formulier te ondertekenen.

 • Kan ik gebruikmaken van juridische bijstand?

  Ja, dat kan via de Raad voor Rechtsbijstand. Per 1 juli 2023 is de Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen van kracht. Hierin is geregeld dat u als woningeigenaar bij de afhandeling van uw aanvraag tot schadevergoeding kosteloos juridische bijstand kunt krijgen van een advocaat.

  U kunt de advocaat inzetten om tot een oplossing te komen, zonder verdere juridische procedures. Of als u hulp nodig heeft bij bezwaar of beroep tegen ons besluit. De advocaat kan ook namens u advies inwinnen van een bouwkundig of financieel adviseur.

  Bemiddeling is ook mogelijk
  De Subsidieregeling Mijnbouwschade Groningen maakt ook bemiddeling (mediation) tussen u en ons mogelijk, onder leiding van een neutrale en deskundige tussenpersoon (de mediator). Zo kunnen we samen juridische procedures, bijvoorbeeld rechtszaken, voorkomen. Samen met u en eventueel uw advocaat beoordelen wij of mediation geschikt is in uw situatie.

  Wat de Subsidieregeling rechtsbijstand precies inhoudt en hoe u de subsidie aanvraagt, leest u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

  Voor 1 juli kosten gemaakt voor rechtsbijstand?
  Dan kunt u bij ons een aanvraag indienen voor de vergoeding van bijkomende kosten. Dit geldt ook voor kosten die u deels voor 1 juli en deels na 1 juli heeft gemaakt.

  Voor bezwaarprocedures geldt een aparte regeling. Dat betekent dat we proceskosten alleen vergoeden als daarom is gevraagd én een besluit wordt herroepen omdat wij een fout hebben gemaakt die ons aan te rekenen is.

  Als een advocaat of mediator al vóór 1 juli 2023 voor u werkte én nu onder de voorwaarden van de regeling gaat werken, dan kunt u de eerder betaalde kosten ook terugkrijgen via de Raad van Rechtsbijstand. Dit is mogelijk zolang er nog geen beslissing is genomen op het lopende bezwaar of beroep.