Bijkomende kosten

Schade is al vervelend genoeg en mogelijk heeft u ook nog bijkomende kosten gemaakt. Bij de afhandeling van fysieke schade aan gebouwen en objecten kent het IMG u zelf meteen vergoeding toe voor thuisblijven bij de schade-opname en de overlast van de procedure. Voorwaarde is wel dat er is besloten tot vergoeding van fysieke mijnbouwschade. Aanvullend kunt u vergoeding voor overige bijkomende kosten aanvragen.

Vlag in tuin bij witte boerderij

Het nieuwe Mijn dossier is voor:

  • Waardedaling en nieuwe schademeldingen

  • Schademeldingen ingediend vanaf 21 december 2020

  • Gesloten schademeldingen van vóór 21 december 2020

  • Bijkomende kosten die bij deze meldingen horen

Inloggen voor het oude Mijn schadedossier:

  • Lopende schademeldingen gedaan vóór 21 december 2020
  • Bijkomende kosten die bij deze meldingen horen
  • Logt u in met DigiD? Vanaf 1 november 2021 moet u de DigiD app of een sms-code gebruiken.

Voorwaarden

Bijkomende kosten worden alleen vergoed als:

  • Het IMG u een vergoeding heeft toegekend voor mijnbouwschade.
  • Het IMG een besluit heeft genomen op uw aanvraag tot schadevergoeding.

Al schadevergoeding ontvangen?

U kunt ook vergoeding van bijkomende kosten aanvragen als u al vergoeding voor mijnbouwschade heeft ontvangen. Sommige bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten bij herstelwerkzaamheden, zijn bovendien pas concreet wanneer u een besluit over uw aanvraag heeft gehad en het herstelwerk is afgerond. 

Aanvullende voorwaarden advieskosten

Als u uit eigen beweging een juridisch adviseur of een schade-expert inschakelt, dan kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat u de kosten hiervan vergoed krijgt. Hier zijn diverse aanvullende voorwaarden aan verbonden. Leest u deze voorwaarden goed door.

Geen bonnetjes meesturen

U hoeft voor de meeste bijkomende kosten geen rekeningen en bonnetjes mee te sturen met uw aanvraag. Maar voor die kosten die op basis van de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed wel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de werkelijke kosten van een verhuizing.

Vragen of hulp

We kunnen ons voorstellen dat het aanvragen van bijkomende kosten en het begrijpen van alle voorwaarden ingewikkeld blijft. Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben bij het invullen van dit formulier, belt u ons dan gerust via 0800 4444 111. U kunt ook uw zaakbegeleider vragen om u te helpen.