Zienswijze op adviesrapport

Het adviesrapport vormt een belangrijk onderdeel van de procedure voor uw aanvraag tot vergoeding van fysieke schade aan gebouwen en objecten. U kunt een reactie geven op het adviesrapport, voordat het IMG een besluit neemt over uw aanvraag. Die reactie wordt ook wel een zienswijze genoemd.

Drie keuzes

Na ontvangst van het adviesrapport heeft u drie mogelijkheden:

  1. U kunt ons laten weten dat u akkoord bent met het adviesrapport. Dan vervolgt het IMG direct de procedure.
  2. U kunt ons laten weten dat u niet akkoord bent, als u bedenkingen heeft bij de inhoud of bijvoorbeeld informatie mist.
  3. U kunt niets doen. Twee weken na het beschikbaar stellen van het adviesrapport veronderstellen we dan dat u akkoord bent met de inhoud.

Meer tijd nodig?

Heeft u meer tijd nodig? Dan kunt u ons bellen (0800 4444 111) en verlengen wij de termijn.

Reactie op deskundige

U kunt overigens ook een reactie geven op de voorgestelde persoon van de deskundige als u twijfelt aan zijn of haar onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Ook dit heet een zienswijze. Dat kan bijvoorbeeld voorafgaand aan de schade-opname, maar ook na ontvangst van het adviesrapport.

Indienen

Bij het beschikbaar komen van het adviesrapport ontvangt u een brief waarin staat uitgelegd hoe u de zienswijze kunt indienen. Wij herhalen dat hier voor het gemak nogmaals. U kunt uw zienswijze indienen door:

  • Uw zaakbegeleider te bellen of mailen
  • Uw zienswijze op te schrijven en te sturen naar Antwoordnummer 3061, 8000 WB in Zwolle
  • Het onderstaande formulier in te vullen. Selecteer bij het onderwerp "(Verlenging) zienswijze"

Goede omschrijving

Het is belangrijk dat u duidelijk omschrijft waar u het niet mee eens bent. Als u een bepaalde schade noemt, verwijs dan naar het schadenummer zoals deze in het adviesrapport staat. Geef per schade aan waarom u het niet eens bent met het advies van de deskundige en beschrijf hoe het volgens u anders moet.