Advies onafhankelijke deskundige

Als uw dossier is voorbereid, wijzen we er in de meeste situaties een onafhankelijke deskundige aan toe. In alle gevallen is het de deskundige die vervolgens een adviesrapport opstelt over uw schade. Dat is een onafhankelijk advies aan het bestuur van het IMG en aan u over de schade. Dat adviesrapport stelt het IMG u dan ook beschikbaar. In sommige gevallen doet deze deskundige zelf de schade-opname, maar dat kan ook iemand anders zijn, zoals een aannemer of schade-opnemer.

Bekijken schade in badkamer met zaklamp

Reactie op voorgestelde deskundige

U kunt zelf de persoon van de deskundige beoordelen, bijvoorbeeld door het zogenoemde disclosure statement van de betreffende deskundige op te vragen. Daaruit blijkt zijn of haar deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. In dit document verklaart de deskundige geen persoonlijke of zakelijke banden te hebben met de NAM, het Centrum Veilig Wonen, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (de voorloper van het IMG) en het IMG.

Gegronde redenen

Als u twijfelt aan de deskundigheid, onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de deskundige, dan kunt u ons dat laten weten. Bij gegronde redenen kunnen we u een andere deskundige toewijzen. In de praktijk komt het weinig voor dat er een reactie komt op de voorgestelde deskundige. Het is niettemin belangrijk dat u weet dat die mogelijkheid er wel is.

Adviesrapport

In het adviesrapport staat ook een uitgebreide algemene toelichting over de wijze waarop het IMG de deskundige vraagt te adviseren over de schade. U vindt in het adviesrapport ook per schade een beoordelen en eventueel een calculatie van de schadeomvang. Kijk hier voor een voorbeeld van een adviesrapport. 

Vragen over advies van deskundigen

Hoe kan ik een disclosure statement van de deskundige opvragen?

Wat zijn gegronde redenen als reactie op de persoon van een deskundige?