Inzicht in bevingen met trillingstool

Bevingen door gaswinning veroorzaken trillingen. Voor elk adres is dat weer anders en afhankelijk van onder meer de afstand tot het epicentrum van de beving en de kracht van de beving. Het IMG berekent met een trillingstool hoe zwaar de trillingen zijn geweest op een adres. U kunt dat op deze pagina ook zelf bekijken.

Bevingen en trillingssnelheden

Gebruik van de trillingstool

Bij de afhandeling van schade door bevingen als gevolg van gaswinning in het Groningenveld is het belangrijk te weten wat de invloed van de beving precies is geweest. Om zo te kunnen bepalen of de beving de schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel verergerd. De trillingstool maakt daarom deel uit van:

  1. De maatwerkprocedure voor fysieke schade
  • Om te bepalen of een gebouw (bijv. een woning) of object (bijv. een mestkelder) waar schade voor is gemeld binnen het effectgebied valt van bevingen bij de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.
  • Om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat er een bepaalde type schade (verergering van scheuren, triggerwerking of verzakking) is ontstaan door een beving
  1. De afhandeling van fysieke schade met een vaste vergoeding
  • Om te bepalen of een woning waar schade voor is gemeld binnen het effectgebied valt van bevingen bij de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden.
  • Om te bepalen of bij een keuze voor de vaste vergoeding het zelf aanleveren van foto’s voldoende is of dat het nodig is dat het IMG iemand stuurt om de schade vast te leggen
  • Om te bepalen of er na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst sprake is van een nieuwe beving die op het adres tot nieuwe schade zou kunnen leiden en waarvoor vergoeding kan worden aangevraagd

 

Wat betekent de uitkomst?

De trillingstool berekent de trillingssnelheid op een adres voor alle bevingen die in het Groningenveld zijn geweest sinds de start van de gaswinning. De trillingstool toont de beving die op het ingevoerde adres de trillingssnelheid die er in het uiterste geval heeft voorgedaan. U leest wat de kracht van die beving was op de schaal van Richter en deze berekende trillingssnelheid voor het betreffende adres.

De kaart toont met een rode cirkel het gebied waar de betreffende beving tot schade kan hebben geleid (het effectgebied). Het effect van een beving is het sterkst in het epicentrum en loopt af naar de rode rand. Op die plaats wordt een trillingssnelheid van 2 mm/s (met 1% overschrijdingskans) berekend. Als het betreffende adres dicht bij het epicentrum ligt, is de getoonde trillingssnelheid hoger. Als het adres dicht bij de rand van het effectgebied ligt, zal de trillingssnelheid de 2 mm/s naderen. Bij de rode rand is de kans op schade 1:10.000.

Onderzoek naar correcte werking trillingstool

Begin 2022 is de trillingstool nog eens onderworpen aan een extra onderzoek over de correcte werking en de juiste resultaten. Hier vindt u het verslag van het onderzoek naar correcte werking en juistheid resultaten trillingstool Atabix.

Rekenmethode

We berekenen de trillingssnelheid met een wetenschappelijke rekenmethode (Bommer e.a. 2019). Een panel van deskundigen heeft in januari 2019 geadviseerd deze methode te gebruiken. De trillingstool wordt gebruikt bij de procedure voor fysieke schade. Het kan niet gebruikt worden voor het bepalen van waardedaling van woningen. De trillingssnelheid wordt voor de Waardedalingsregeling berekend op basis van een andere overschrijdingskans.

Meer informatie over de trillingstool