Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd met het doel de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Dit zorgt voor aanpassingen in de regeling voor schade aan gebouwen en objecten. Momenteel werken we aan de uitwerking hiervan. We willen u snel meer duidelijkheid bieden. Op dit moment leest u hier ons laatste nieuws.

Schade afhandelen met maatwerk

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. De afhandeling loopt via maatwerk. Er komt dan een schade-opname. Een deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Dit is dus anders dan bij de vaste vergoeding, waar u een vast bedrag krijgt en er geen beoordeling is van de schade.

Wit huis met Groninger vlag

In het kort

  • U kiest tijdens de schademelding voor maatwerk. Of u had geen keuze, of omdat uw melding niet geschikt is voor de vaste vergoeding.
  • U krijgt een zaakbegeleider die u tijdens de afhandeling begeleidt en waarbij u terecht kunt met uw vragen.
  • Er komt iemand bij u langs om de schade op de foto te zetten en gegevens vast te leggen.
  • Een onafhankelijke deskundige maakt een advies voor het IMG, in de vorm van een rapport.
  • U ontvangt het rapport en kunt hier op reageren.
  • U ontvangt een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.

Aanvragen in Mijn dossier  ›

Hoe werkt het?

Stap 1: Schademelding doen

U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt. Wij vragen u om informatie over het eigendom en de schade. Als u interesse heeft in herstel in natura, kunt u dat aangeven in uw schademelding. 

Icoon schade melden

Stap 2: Afspraak schade-opname

We plannen met u een afspraak voor een schade-opname. U hoort van ons wie de schade komt opnemen en wie uw zaakbegeleider is. Uw zaakbegeleider helpt u tijdens de afhandeling met uw vragen en kan u meer informatie geven over het proces. 

Icoon bevestiging

Stap 3: Schade-opname

Tijdens de schade-opname zet de opnemer de schades op de foto en noteert gegevens over de schade. Uw zaakbegeleider is ook aanwezig bij de opname, als u dat wilt. 

Icoon schade-opname

Stap 4: Adviesrapport

Een onafhankelijke deskundige maakt een adviesrapport. Daarin staat een berekening van het herstelbedrag van de schade. U ontvangt dit adviesrapport en kunt er op reageren. Wij noemen uw reactie een zienswijze.

Bent u het niet eens met de deskundige die uw adviesrapport maakt? Dan kunt u binnen twee weken vragen om een andere deskundige. Als u goede redenen heeft, wijzen we een andere deskundige aan.

Icoon zienswijze indoenen

Stap 5: Besluit

Op basis van alle verzamelde stukken in uw dossier, neemt het bestuur een besluit. In het besluit staat of u een schadevergoeding krijgt. Als u geld krijgt, staat dit binnen twee weken op uw rekening.

Icoon schade-opname

Stap 6: Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken in Mijn Dossier of per post. Dit moet binnen twaalf weken nadat u het besluit ontvangt. In de besluitbrief die u ontvangt, staat uitgelegd hoe u bezwaar maakt. 

Icoon opleveren adviesrapport

Meer over maatwerk