Schade afhandelen met maatwerk

U doet een schademelding voor de schade die u heeft ontdekt aan uw woning of ander gebouw. De afhandeling loopt via maatwerk. Er komt dan een schade-opname. Een deskundige beoordeelt de oorzaak van de schade en bepaalt het bedrag dat nodig is om de schade te herstellen. Dit is dus anders dan bij de vaste vergoeding, waar u een vast bedrag krijgt en er geen beoordeling is van de schade.

Wit huis met Groninger vlag

In het kort

  • U kiest tijdens de schademelding voor maatwerk. Of u had geen keuze, of omdat uw melding niet geschikt is voor de vaste vergoeding.
  • U krijgt een zaakbegeleider die u tijdens de afhandeling begeleidt en waarbij u terecht kunt met uw vragen.
  • Er komt iemand bij u langs om de schade op de foto te zetten en gegevens vast te leggen.
  • Een onafhankelijke deskundige maakt een advies voor het IMG, in de vorm van een rapport.
  • U ontvangt het rapport en kunt hier op reageren.
  • U ontvangt een besluit. Is de schade erkend? Dan ontvangt u een vergoeding.

Aanvragen in Mijn dossier  ›

Hoe werkt het?

Stap 1: Melding doen

U meldt uw schade via Mijn dossier. Of u gaat langs bij een steunpunt bij u in de buurt. Wij vragen u om informatie over het eigendom en de schade. Als u interesse heeft in herstel in natura, kunt u dat aangeven in uw schademelding. 

Icoon schade melden

Stap 2: Bevestiging

U ontvangt binnen een week een bevestiging van uw schademelding. Ondertussen gaan wij alvast aan de slag met het voorbereiden van de vervolgstappen in de procedure.

Icoon bevestiging

Stap 3: Afspraak schade-opname

We bellen u om een schade-opname in te plannen. We bepalen op basis van een eerste inschatting of er voor de schadeafhandeling specifieke kennis nodig is en welke. Bijvoorbeeld kennis over flats, monumenten, bedrijfspanden, agrarische bedrijven of woningen. Vervolgens stellen we een onafhankelijke deskundige voor.

Ook heeft u vanaf dit moment een persoonlijke zaakbegeleider. Die begeleidt u tijdens de afhandeling van de aanvraag. De zaakbegeleider is ook aanwezig bij de opname. 

Icoon schade-opname

Stap 4: Zienswijze op deskundige

De onafhankelijke deskundige is een belangrijk persoon in de procedure. Als u het niet eens bent met de voorgestelde deskundige, omdat u twijfelt aan de deskundigheid of partijdigheid, kunt u een zienswijze op de voorgestelde deskundige geven. Als u binnen twee weken met gegronde redenen verzoekt om een andere deskundige, dan kunnen we een andere onafhankelijke deskundige aanwijzen.

Icoon zienswijze indoenen

Stap 5: Schade-opname

De schade-opname wordt uitgevoerd door schade-opnemer of een deskundige, afhankelijk van uw wensen en de karakteristieken van uw gebouw met schade. De onafhankelijke deskundige gaat in alle gevallen na de schade-opname aan de slag met een advies over de schadeoorzaak en -omvang.

Icoon schade-opname

Stap 6: Opleveren adviesrapport

Wij controleren of de foto’s in het adviesrapport goed staan en de teksten leesbaar zijn. Vervolgens stellen we het adviesrapport online aan u beschikbaar via uw Mijn Dossier.

Icoon opleveren adviesrapport

Stap 7: Reactie op adviesrapport

Als het adviesrapport beschikbaar is in uw Mijn Dossier heeft u twee weken de tijd om mondeling of schriftelijk te reageren. Deze termijn kunnen we op uw verzoek verlengen. Als u niet reageert, gaan we ervan uit dat u akkoord bent met het adviesrapport.

Icoon reactie op adviesrapport

Stap 8: Voorbereiden besluit

We bereiden uw aanvraag voor op besluitvorming door alle stukken in een dossier samen te brengen. Bijvoorbeeld uw aanvraagformulier, het adviesrapport en een eventuele zienswijze. Als op basis van uw zienswijze een aanpassing van het adviesrapport nodig is, gebeurt dat in deze fase van de procedure. Dus voorafgaand aan het besluit.

Icoon voorbereiden besluit

Stap 9: Besluit

Het IMG neemt een besluit. Daarin staat of u schadevergoeding krijgt en reageren we op een eventuele zienswijze. U ontvangt het besluit per brief. Bij een toekenning van uw aanvraag krijgt u binnen twee weken het geld op uw rekening gestort. 

Icoon besluit

Stap 10: Herstel

Met de schadevergoeding kunt u de herstelwerkzaamheden bekostigen en daartoe bijvoorbeeld een aannemer inschakelen. 

Icoon schade laten herstellen

Meer over maatwerk