Hoe het IMG immateriële schade beoordeelt

In Nederland wordt terughoudend omgegaan met het vergoeden van immateriële schade. Volgens de wet heeft iemand namelijk alleen in een beperkt aantal gevallen recht op een vergoeding voor immateriële schade. Daarvoor is nodig dat sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’.

Een persoonsaantasting

Er is bijvoorbeeld sprake van een persoonsaantasting  als iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, zoals een gebroken been. Ook is dat het geval als iemand geestelijk letsel heeft opgelopen na een ongeval, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar ook als iemand geen lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, kan in bepaalde gevallen toch sprake zijn van een persoonsaantasting. Dat is onder meer afhankelijk van de ernst van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis voor iemand. Normaliter zal een aanvrager zijn persoonsaantasting zelf moeten aantonen, maar het IMG helpt u daarbij door gegevens te verzamelen over uw persoonlijke situatie.

Kenmerkende, persoonlijke omstandigheden

Als gevolg van de gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg hebben Groningers en Drenten herhaaldelijk te maken met aardbevingen, die op veel plekken fysieke schade aan woningen veroorzaken. Ook kan dit ertoe leiden dat woningen misschien versterkt moeten worden. Hiermee wordt de persoonlijke leefomgeving van mensen geraakt, en kunnen mensen zijn geconfronteerd met een proces van schadeafwikkeling en versterking.

De regeling voor vergoeding van immateriële schade van het IMG moet recht doen aan deze, voor Groningen en Drenthe, kenmerkende omstandigheden. Daarom kijkt het IMG bij de regeling voor vergoeding van immateriële schade bij iedere aanvrager naar: 1) de omvang van de eventuele fysieke mijnbouwschade aan de woning, 2) naar omstandigheden waardoor een bewoner zich onveilig kan hebben gevoeld in de woning, 3) naar de locatie van de woning en 4) naar de afhandelingsduur van eventuele schademelding(en). Het IMG beschikt zelf over deze gegevens, en kan u daarom helpen deze gegevens te verzamelen. Deze omstandigheden vormen de vier basisbouwstenen van de regeling.

Hoewel die volgens het IMG kenmerkend zijn voor de situatie van veel Groningers en Drenten, kunnen er natuurlijk andere, bijzondere omstandigheden aan de orde zijn die ook van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de persoonsaantasting. Daarom kent de regeling een vijfde bouwsteen, die tot doel heeft andere, bijzondere (persoonlijke) omstandigheden in kaart te brengen.

1. De omvang van de fysieke mijnbouwschade

Wat houdt deze bouwsteen in?

Wat als ik nog in een procedure zit of nog fysieke schade wil melden?

2. De veiligheid van de bewoner

Wat houdt deze bouwsteen in?

Als ik vertel dat ik me onveilig voel, is dat dan niet voldoende?

3. De locatie van de woning

Wat houdt deze bouwsteen in?

Wat als ik op meerdere adressen heb gewoond sinds 2012?

Om welk gebied gaat het precies?

4. De afhandelingsduur van schademelding(en)

Wat houdt deze bouwsteen in?

5. Andere persoonlijke omstandigheden

Wat houdt deze bouwsteen in?

Vragen bij deze pagina

Het is erg ingewikkeld. Waarom niet gewoon iedereen met fysieke schade een vergoeding geven?

Waarom juist deze bouwstenen?

Kunt u een paar voorbeelden noemen van mensen die in aanmerking komen?