Vergoeding waardedaling is eenmalig

De Waardedalingsregeling leidt tot een schadevergoeding die 'finaal' is. Dat wil zeggen dat daarmee alle schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is afgehandeld. Dit geldt zowel voor de waardedaling zoals die op 1 januari 2021 was, als eventuele veranderingen in die waardedaling in de periode na die datum. De vergoeding voor de waardedaling is eenmalig en volledig.

Verkocht of niet verkocht

Het IMG heeft er voor gekozen om waardedaling ook te vergoeden als een woning (nog) niet is verkocht. Als een eigenaar ervoor kiest om van deze mogelijkheid gebruik te maken (hij kan ook wachten tot hij zijn woning verkoopt), dan neemt hij het risico op toekomstige schommelingen van de waardedaling. Dat risico is inherent aan de keuze om een vergoeding te vragen voor schade die nog kan veranderen; afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.

Eenmalige en finale afhandeling

Die vergoeding voor waardedaling is finaal. Dit betekent dat als een eigenaar van de mogelijkheid gebruikmaakt om nu zijn schade vergoed te krijgen en er vindt later een nieuwe beving plaats en/of de waardedaling zou toenemen, dit geen reden is om alsnog meer waardedaling te vergoeden. Het risico van toekomstige schommelingen in de waardedaling was namelijk altijd al verbonden aan de mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen. Het IMG zal een dergelijke schadevergoeding in beginsel dan ook niet herzien. Dit kan alleen anders zijn, indien er bevingen optreden met een kracht die als onvoorzienbaar moet worden beschouwd.

 

Vragen over de periode van waardedaling