Verder naar inhoud

Waardedaling

Wanneer kunt u een aanvraag doen?

De regeling waardedaling niet-woningen zetten we stap voor stap open. Dit doen we stap voor stap om eigenaren van zakelijke objecten die een aanvraag doen goed te kunnen helpen en ook de benodigde aandacht te behouden voor de lopende aanvragen.

We stellen de regeling als eerste open in de kern van het aardbevingsgebied, de gemeente Eemsdelta.

Hieronder leggen we uit hoe u snel kunt zien of er in uw gemeente een aanvraag kan worden gedaan.

De Groningse vlag wappert in een voortuin in het Groningse Adorp.

Waar ziet u of u al een aanvraag kunt indienen?

 • Informatiepagina

  Bekijk de informatie voor uw gemeente

  Selecteer hier uw gemeente. U komt dan op een speciale informatiepagina van uw gemeente. Daar kunt u precies zien welke regelingen er zijn open gesteld in uw gemeente.

  Staat er over waardedaling niet-woningen bij dat de regeling voor uw gemeente is geopend? Dan kunt u via Mijn dossier een aanvraag indienen.

 • Ontvang automatisch bericht

  Meld u aan en ontvang een bericht

  Staat bij uw gemeente nog niet gemeld dat de regeling waardedaling niet-woningen is geopend? Dan kunt u zich ook aanmelden om automatisch bericht te ontvangen als er nieuws is voor u.

  Als u zich aanmeldt, krijgt u automatisch bericht als er een nieuwe wijze van schadeafhandeling of regeling beschikbaar is, zoals de regeling waardedaling niet-woningen.

 • De bestemming van een pand is gewijzigd (van niet wonen naar wonen of andersom). Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

  We kijken naar de bestemming van het pand op het moment van verkoop. Als het pand niet verkocht is of als er een bestemmingswijziging is geweest, kijken we naar de peildatum 1 januari 2022. Wij controleren dan of er niet twee keer (dus onder beide regelingen voor waardedaling) een vergoeding wordt betaald voor hetzelfde pand.

 • Mijn woning is al jaren geen winkel (of andere dubbelfunctie) meer. Hoe kan ik dit bewijzen?

  Dat is geen probleem. U hoeft zelf niets te bewijzen. Wij hebben een onafhankelijke taxateur gevraagd om de waarde van uw woongedeelte vast te stellen. Dit doet de taxateur aan de hand van het WOZ-taxatierapport.

 • Mijn bedrijf is in huis gevestigd (bijvoorbeeld in een kamer waar een kantoor van is gemaakt). Kan ik dan toch een vergoeding krijgen via deze regeling?

  Of uw zakelijke object in aanmerking komt, is mede afhankelijk van de WOZ Soort-Objectcode van uw object. U kunt de quickscan invullen om te zien of uw object en Soort-Objectcode voor een vergoeding in aanmerking komt. Als de Soort-Objectcode erop wijst dat uw object een zakelijke functie en woonfunctie heeft, vragen wij een externe deskundige om advies over de verhouding wonen/niet wonen. Als maar een klein deel van het object een niet-woning is, zal uw object als volledige woning gezien worden. U kunt dan een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling woningen.

 • Ik bezit een bijzonder object (bijvoorbeeld een kerk) en gebruik dit voor mijn onderneming. Kan ik dan wel een aanvraag indienen?

  Het ligt aan de WOZ Soort-Objectcode van het object. Dit is een code die door de gemeente wordt gegeven bij de taxatie in het kader van de WOZ-waarde. Dus als een kerk een winkelfunctie heeft, én ook de WOZ-soort objectcode die daarbij hoort, komt het object voor vergoeding in aanmerking. U kunt op de website de quickscan invullen om te zien of uw object mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.

 • Waar vind ik de WOZ Soort-Objectcode?

  Deze vindt u in het WOZ taxatieverslag. Uw gemeente stuurt u een WOZ beschikking van uw zakelijke object. Het WOZ taxatieverslag wat daarbij hoort, kunt u bij uw gemeente opvragen.

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

 • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

  Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.

 • Wat als er zware bevingen komen?

  Gezien het besluit om de gaswinning in het Groningenveld versneld naar nul terug te brengen en de onderzoeken die worden gedaan naar de effecten daarvan, is de kans steeds kleiner dat er zwaardere bevingen ontstaan dan de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch gebeuren, dan zal het IMG er op dat moment naar handelen. Zo is het mogelijk om een actualisatie te doen op basis van de huidige methode en zo eventuele verergering te verwerken in de regeling. Het omgekeerde is overigens ook het geval. Als meer zware bevingen uitblijven, zou de waardeontwikkeling steeds positiever kunnen worden en gelijke tred gaan vertonen met vergelijkbare woningen in vergelijkbare andere delen van Nederland. Vanzelfsprekend kan dit dan alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek werkelijk worden vastgesteld.

 • Is de regeling eindig?

  De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.