De berekening doen

Het uitrekenen van de schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is bepaald niet eenvoudig. Het IMG doet dat daarom voor u. Niettemin kunnen we ons voorstellen dat u graag wilt begrijpen hoe dat gebeurt. We onderscheiden daarbij:

 1. De criteria en voorwaarden die nodig zijn voor de berekening
 2. Formule voor het berekenen van de schade door waardedaling

1. De criteria en voorwaarden

Bij de aanvraag om vergoeding van waardedaling verzamelen we om te beginnen een aantal belangrijke feiten en cijfers. Daarmee is het mogelijk om te bepalen of iemand in aanmerking komt en wat de vergoeding dan precies is.

 • Eigenaarschap. Is iemand zelfstandig eigenaar (ook wel rechthebbende genoemd) van de woning of is hij of zij dat samen met bijvoorbeeld een partner? Het kan bijvoorbeeld ook gaan om erfgenamen.
 • Periode. Is iemand van 16 augustus 2012 (de dag van de beving van Huizinge) tot 1 januari 2019 rechthebbende geweest of een deel van die periode? Bijvoorbeeld omdat hij de woning tussentijds heeft gekocht of verkocht.
 • Grondslag. Als iemand nog steeds eigenaar is van de woning, dan gebruiken we voor de berekening de WOZ-waarde met als peildatum 1 januari 2019. Als iemand tussentijds zijn woning heeft verkocht, dan gebruiken we de verkoopprijs.
 • Locatie. Op basis van het adres weten we de postcode en daarmee ook het percentage waardedaling dat daar is opgetreden door invloed van aardbevingen.
 • Zekerheidstoeslag. De waardedaling wordt bepaald met een algemene methode. Om deze reden wordt een zekerheidstoeslag toegepast, zodat we zeker weten dat men ook in een individueel, bijzonder geval de volledige waardedaling vergoed krijgt.
 • Wettelijke rente. Over de schadevergoeding wordt een percentage wettelijke rente berekend dat opgeteld wordt bij het waardeverschil.

2. Formule berekenen schade door waardedaling

U kunt niet eenvoudigweg uw WOZ-waarde pakken en daar bijvoorbeeld 3, 5 of 10 procent van nemen. Dat zou namelijk leiden tot een onderschatting van de schade. Met het percentage moet worden uitgerekend wat de waarde van de woning had moeten zijn als de woning niet in een gebied had gestaan waar sprake is van waardedaling door bevingen door gaswinning. En het verschil tussen die waarde en de huidige waarde, is de waardedaling. 

Rekenvoorbeeld 1 (woning hele periode in bezit):

 • Een woning met een WOZ-waarde van €200.000
 • In eigendom ten minste op 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019
 • Percentage waardedaling in het betreffende postcodegebied = 7,34%
 • Zonder bevingen was de WOZ dus €200.000 / (100% - 7,34%) = 215.843
 • Uitkering € 15.843 (= 7,92%) plus wettelijke rente vanaf 1-1-2019.

Rekenvoorbeeld 2 (verdeling percentage bij verkoop):

Een woning is verkocht op 1 januari 2015. Vóór 1 januari 2015 waren er drie bevingen. Ná 1 januari 2015 waren er twee bevingen.

Voor de verkoper

 • De verkoper krijgt het imago-effect vergoed (circa 2,7 procent) plus driemaal het effect van een beving. Het effect van een beving op de waarde is 0,92% per beving gebleken in de periode 16 augustus 2012 tot 1 januari 2019.
 • In totaal is het percentage waardedaling of verminderde waardeontwikkeling daarmee 5,49%.
 • Dit wordt gerekend over de verkoopprijs. Vervolgens wordt er wettelijke rente gerekend vanaf die verkoopdatum. Voor de verkoper kan daarmee de schade worden bepaald.

Voor de koper

 • De koper heeft geen imago-effect geleden. Verondersteld mag worden dat de koper juist minder heeft betaald voor een woning.
 • Wel heeft de koper na aankoop nog tweemaal met bevingen te maken gehad, wat leidde tot tweemaal 0,92% = 1.85% waardeverschil in de periode 1 januari 2015 tot 1 januari 2019.
 • Er wordt gerekend met de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019. Met het percentage kan zo de schade worden vastgesteld.
 • Vervolgens wordt er wettelijke rente gerekend vanaf peildatum 1 januari 2019.

Voor de helderheid: als de eigenaar de woning niet had verkocht, was in dit geval het percentage waardedaling 5,49 plus 1,85 = 7,34 procent geweest over de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2019. Anders gezegd, dan had de eigenaar het totale nadeel geleden van het imago-effect plus het effect van alle bevingen bij elkaar opgeteld.

Lees hier hoe tot de percentages per beving werd gekomen

Waar is er waardedaling en hoeveel?

In onderstaande tabel staan de (voormalige) gemeenten waar sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling die voor vergoeding in aanmerking komt. In een gemeente komen niet per se alle postcodes in aanmerking. Kijk hier voor een overzicht per postcode.

Gemeente Gemiddelde waardedaling Minst getroffen postcode Meest getroffen postcode
Loppersum -12,80% -5,50% -18,40%
Appingedam -7,10% -2,70% -12,00%
Eemsmond -6,80% -2,70% -12,90%
Ten Boer -5,80% -4,60% -12,00%
Bedum -5,00% -3,60% -6,40%
Winsum -3,50% -2,70% -4,60%
Midden-Groningen -3,30% -2,70% -10,10%
Delfzijl -3,10% -2,70% -8,30%
Groningen -3,00% -2,70% -4,60%
Zuidhorn -2,70% -2,70% -2,70%
De Marne -2,70% -2,70% -2,70%
Aa en Hunze -2,70% -2,70% -2,70%
Oldambt -2,70% -2,70% -2,70%

In deze tabel is uitgegaan van de uitkomsten van het onderzoek (puntschatting) plus de zekerheidstoeslag.