Immateriële schade

Vanaf 1 november wordt het mogelijk vergoeding van immateriële schade aan te vragen bij het IMG. Een dergelijke vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Op deze pagina vindt u de stand van zaken van de voorbereiding op die regeling. Belangrijk onderdeel daarvan vormt het onderzoek naar een juridische basis voor een regeling voor immateriële schadevergoeding, de uitgangspunten ervan en het bespreken van de ontwikkeling van de regeling met de maatschappelijke organisaties.

Immateriële schade in het kort

Wat is immateriële schade niet?

Wat is immateriële schade?

Wanneer en hoe kan ik het aanvragen?