Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling woningen

Was u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar van één of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld? Dan kan het zijn dat uw woning minder waard is geworden. Dit geldt zowel voor verkochte als voor onverkochte woningen. U kunt dan een aanvraag doen voor de regeling Waardedaling woningen.

Heeft u in deze periode een woning gekocht in het waardedalingsgebied? Het IMG rekent voor u uit hoeveel waardedaling heeft plaatsgevonden sinds de woning uw eigendom werd. Dit betekent dat eventuele waardedaling van voor die tijd van invloed was op uw aankoopprijs. In dat geval komt de verkoper in aanmerking voor de waardedaling die heeft plaatsgevonden voor uw aankoop.

Heeft u in deze periode een woning verkocht in het waardedalingsgebied? Het IMG rekent voor u uit of er in de periode waarin het huis in uw bezit was, waardedaling heeft plaatsgevonden en hoeveel dat dan is.

In sommige gevallen is de regeling niet van toepassing, bijvoorbeeld als u van de NAM al een vergoeding voor waardedaling kreeg bij de verkoop van uw woning. Lees de toelichting bij Tegemoetkoming NAM.

Berekening van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

 • De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021). Of van de verkoopprijs als u uw woning heeft verkocht.
 • Het percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
 • Hoelang u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van de woning.
 • Of u de enige eigenaar was van de woning. Was u voor de helft eigenaar? Dan krijgt u de helft van de vergoeding.

Zie ook de rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

Voor wie is deze regeling?

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat de woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor verkochte en onverkochte woningen.

Meer over Voor wie is deze regeling?

Nadat u de vergoeding hebt aangevraagd

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Meer over Nadat u de vergoeding hebt aangevraagd

Hoe werkt het?

 • Stap 1

  Vergoeding aanvragen

  • U doet voor uzelf een aanvraag.
  • Uw partner of een andere mede-eigenaar doet dat ook zelf.
  • Aanvragen doet u met DigiD of eHerkenning in Mijn dossier.
  • U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan.
 • Stap 2

  Tijdens de aanvraag

  • Veel gegevens zijn al voor u ingevuld.
  • U kunt deze gegevens nog aanpassen. Wij vragen u dan wel om documenten mee te sturen.
  • Als u de aanvraag doet en er zijn geen bijzonderheden, dan ziet u een voorlopig bedrag. Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen. 
 • Stap 3

  Het besluit

  In de brief met het besluit ziet u wat u krijgt.

  Wij proberen binnen acht weken een besluit te nemen. Soms lukt dat niet. Heeft u bijvoorbeeld gegevens aangepast, bent u uit de WAG-regeling gestapt of heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het langer duren.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken in Mijn Dossier of per post. Dit moet binnen twaalf weken nadat u het besluit heeft ontvangen.

 • Hoe kom ik aan een WOZ-taxatierapport? En kost dit geld?

  Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten een WOZ-taxatierapport opvragen via hun gemeente. Dit is gratis.

  Inwoners van andere gemeenten hoeven dat niet te doen. Wij ontvangen het WOZ-taxatierapport rechtstreeks van de gemeente.

 • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

  Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

 • Komt de taxateur ook persoonlijk langs om te inspecteren?

  Nee, we verwachten niet dat het nodig is. Mogelijke uitzonderingen zijn daargelaten.

 • Wat als er zware bevingen komen?

  Gezien het besluit om de gaswinning in het Groningenveld versneld naar nul terug te brengen en de onderzoeken die worden gedaan naar de effecten daarvan, is de kans steeds kleiner dat er zwaardere bevingen ontstaan dan de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch gebeuren, dan zal het IMG er op dat moment naar handelen. Zo is het mogelijk om een actualisatie te doen op basis van de huidige methode en zo eventuele verergering te verwerken in de regeling. Het omgekeerde is overigens ook het geval. Als meer zware bevingen uitblijven, zou de waardeontwikkeling steeds positiever kunnen worden en gelijke tred gaan vertonen met vergelijkbare woningen in vergelijkbare andere delen van Nederland. Vanzelfsprekend kan dit dan alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek werkelijk worden vastgesteld.

 • Is de regeling eindig?

  De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.