Verder naar inhoud

Waardedaling

Voor wie is deze regeling?

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat de woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor verkochte en onverkochte woningen.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking als u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld.

Wonen en werken gecombineerd

U heeft een gebouw of perceel waar wonen en werken is gecombineerd. Zoals een winkel met een woning erboven of een agrarisch bedrijf. Dan kunt u mogelijk een vergoeding ontvangen voor het hele gebouw of perceel, of alleen voor het woongedeelte via de regeling waardedaling woningen.

Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het woongedeelte en het bedrijfsgedeelte. Daaruit komt een beoordeling. Met deze gegevens wordt de vergoeding voor de waardedaling berekend.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend voor de waardedaling van het bedrijfsgedeelte? Dan kunt u dat doe via de de regeling waardedaling niet-woningen.

Waarom kan uw aanvraag worden afgewezen?

Als u van de NAM al een vergoeding voor waardedaling kreeg bij de verkoop van uw woning.

U kunt mogelijk wel een Tegemoetkoming NAM aanvragen.

Als u uw woning heeft gekocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021.

Het kan gebeuren dat uw woning in het postcodegebied staat waar de Waardedalingsregeling van toepassing is, en dat u toch geen recht heeft op een vergoeding voor waardedaling. Dit is mogelijk het geval als u uw woning heeft gekocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021. Het IMG berekent dan de waardedaling vanaf het moment dat de woning uw eigendom werd.

De reden daarvoor is dat de waardedaling van de woning vóór uw aankoop niet aan u maar aan de verkoper van de woning toekomt.

Op postcodes waar louter sprake is van waardedaling vanwege de algehele verslechtering van het imago van koopwoningen als gevolg van de bevingen sinds die van Huizinge van 16 augustus 2012 en de aankoop was na deze datum, ontvangt u geen waardedalingsvergoeding. Op postcodes waar een extra waardedaling plaatsvond vanwege bevingen die naderhand plaatsvonden, hangt dit af van de vraag of die bevingen in uw eigendomsperiode plaatsvonden en hoe sterk die bevingen waren.

Als u niet zeker weet of hiervan sprake is in uw situatie, dan kunt u een aanvraag doen. Wij rekenen dit dan voor u uit. Houd u er dan wel rekening mee dat er uiteindelijk sprake kan zijn van een afwijzing.

Bij sloop of nieuwbouw van uw woning door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Heeft u of krijgt u een nieuwe woning vanuit het versterkingsprogramma van de NCG, het nieuwbouwprogramma van de NAM of het Centrum Veilig Wonen? Dan is de waarde van de
nieuwe woning hoger dan die van uw gesloopte woning. Dit blijkt uit het onderzoek van Atlas Research (voorheen Atlas voor gemeenten).

In zeer uitzonderlijke gevallen kan de waardedaling als gevolg van aardbevingen en aardbevingsrisico’s groter zijn dan de waardevermeerdering door nieuwbouw. Het is dan aan
u om dit aan te tonen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met eventuele eigen financiële bijdragen aan de nieuwe woning. Het gaat dan alleen om eigen financiële bijdragen die in een vaststellingsovereenkomst of depotovereenkomst zijn vastgelegd.

Wordt er een nieuwe woning gebouwd vanuit het versterkingsprogramma van de NCG? En denkt u te kunnen aantonen dat de waardedaling groter is dan de waardevermeerdering? Dan raden wij u aan om te wachten met het doen van een aanvraag tot de nieuwe woning klaar is en de WOZ-waarde bekend is. Doet u eerder een aanvraag, dan wordt uw aanvraag afgewezen. Dit in lijn met het genoemde onderzoek van Atlas Research.

Buitenkant van een woning met woondecoraties in de vensterbank.