Verder naar inhoud

Waardedaling

De vergoeding waardedaling is eenmalig

De Waardedalingsregeling leidt tot een schadevergoeding die 'finaal' is. Dat wil zeggen dat daarmee alle schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling is afgehandeld. Dit geldt zowel voor de waardedaling zoals die op 1 januari 2021 was, als eventuele veranderingen in die waardedaling in de periode na die datum. De vergoeding voor de waardedaling is eenmalig en volledig.

Verkocht of niet verkocht

We hebben er voor gekozen om waardedaling ook te vergoeden als een woning of zakelijk object (nog) niet is verkocht. Als een eigenaar ervoor kiest om van deze mogelijkheid gebruik te maken (de eigenaar kan ook wachten tot hij of zij de woning of het zakelijk object verkoopt), dan neemt hij of zij het risico op toekomstige schommelingen van de waardedaling. Dat risico is inherent aan de keuze om een vergoeding te vragen voor schade die nog kan veranderen; afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.

Eenmalige en finale afhandeling

Die vergoeding voor waardedaling is finaal. Dit betekent dat als een eigenaar van de mogelijkheid gebruikmaakt om nu schade vergoed te krijgen en er vindt later een nieuwe beving plaats en/of de waardedaling zou toenemen, dit geen reden is om alsnog meer waardedaling te vergoeden. Het risico van toekomstige schommelingen in de waardedaling was namelijk altijd al verbonden aan de mogelijkheid om een schadevergoeding te vragen. We zullen een dergelijke schadevergoeding in beginsel dan ook niet herzien. Dit kan alleen anders zijn als er bevingen optreden met een kracht die als onvoorzienbaar moet worden beschouwd.