Verder naar inhoud

Waardedaling

Nadat u de vergoeding hebt aangevraagd

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Als u een brief ontvangt over verlenging van de beslistermijn

Aanvragen en bezwaren worden zorgvuldig behandeld. Daarvoor is soms meer tijd nodig dan we van tevoren hadden voorzien. In dat geval verlengen we de beslistermijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw woning ook voor een deel uw bedrijfsruimte is, als er bijvoorbeeld sprake is van zakelijke rechten (bijvoorbeeld bij vruchtgebruik of beklemrecht) of wanneer u uit een gerechtelijke procedure bent gestapt We stellen een ruime termijn voor, omdat we geen belofte willen doen die we niet kunnen nakomen. Wij proberen ruim binnen die termijn een besluit te nemen op uw bezwaar.

U bepaalt zelf wat u met de vergoeding doet

U bent niet verplicht de vergoeding uit te geven aan uw woning.

Bent u het niet eens met uw besluit? Dit kunt u doen

Als u de indruk heeft dat het besluit dat u heeft ontvangen onjuist is, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen in Mijn Dossier. Bezwaar maken tegen de voorwaarden van de regeling op zichzelf is niet zinvol. Wij moeten ons houden aan vastgestelde regels. Dergelijke bezwaarschriften worden daarom afgewezen.

Lees meer over het indienen van bezwaar.

Bloeiende bloesemboom in de voortuin van een woning langs de weg in de provincie Groningen.