Verder naar inhoud

Waardedaling

Hoe berekent u de vergoeding voor waardedaling

Uw zakelijke object, zoals een kantoorpand, winkel of agrarisch bedrijf kan in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de regeling waardedaling niet-woningen. Het staat in het waardedalingsgebied en u bent of was (mede-)eigenaar op 16 augustus 2012. De hoogte voor de vergoeding voor waardedaling kunt u als volgt berekenen.

De rekenmethode

Voor bepaalde categorieën niet-woningen in het aardbevingsgebied is het aannemelijk dat er een waardedaling is opgetreden als gevolg van (alleen) het aardbevingsrisico. 

De omvang van de waardedaling loopt uiteen. Dit is ook afhankelijk van de schade-intensiteit, de mate van bodembeweging en het negatieve imago van het gebied waarin het object zich bevindt. En als gevolg hiervan de daarmee samenhangende meer positieve of negatieve aannames. Er is daarbij sprake van een stapeling van effecten van verschillende factoren.

De adviescommissie heeft een rekenmethode ontwikkeld. Wij leggen deze methode in stappen uit.

 • Stap 1

  Zwaartecategorie

  De hoogte van het waardedalingspercentage voor uw object wordt bepaald door de ligging van dit object in het aardbevingsgebied (het “gebiedseffect”).

  Aan de hand van de postcode kan worden bepaald in welke zwaartecategorie het object valt. In onderstaand kaartje ziet u het gebied met de zwaartecategorieën.

  Wilt u weten in welke zwaartecategorie uw object valt? Bekijk dan de postcodetabel onderaan de pagina.

Plattegrond van het waardedalingsgebied, opgedeeld in zwaartecategorieën
 • Stap 2

  WOZ-waarde

  In de matrix hieronder kunt u links de zwaartecategorie opzoeken en bovenin de WOZ-waarde.

  • De peildatum voor de WOZ-waarde is 01-01-2022.
  • Is het object na 16-08-2012 verkocht? Dan geldt de WOZ-waarde van het jaar waarin het object is verkocht.

  Het percentage van de waardedaling kunt u dan aflezen in de matrix.

Matrix met de zwaartecategorieën en WOZ-waardes.

Glijdende schaal

Dan wordt de berekening gemaakt. Wij werken hiervoor met een glijdende schaal van vergoedingen, omdat hierbij de uitkomsten beter passen bij de waardedaling die heeft plaatsgevonden. 

Hoe werkt de glijdende schaal?

De percentages in één categorie worden kleiner als de WOZ-waarde in die categorie hoger wordt. Dit ziet u in bovenstaande matrix. Deze tabel komt uit het adviesrapport.

Formule voor WOZ-waarde tussen € 50.000 en € 200.000

Als de WOZ-waarde van een object tussen € 50.000 en € 200.000 is, gebruiken wij een formule om de waardedaling uit te rekenen.

Geen waardedaling

 • Heeft het object een WOZ-waarde onder € 50.000? Dan is er geen sprake van waardedaling. Een voorbeeld van een object in deze categorie is een garagebox.
 • Objecten met een WOZ-waarde vanaf € 3.000.000 zijn niet in waarde gedaald. 

Rekenvoorbeelden

Aan de hand van een aantal voorbeelden, leggen wij uit hoe u de hoogte van de vergoeding voor de waardedaling aan uw object uitrekent.

Voorbeeld 1 - WOZ-waarde tussen € 200.000 en € 3.000.000

Uw object heeft een WOZ-waarde van € 250.000 en valt in zwaartecategorie 4.

 • De waarde staat niet genoemd in de tabel, maar valt tussen de waardes € 200.000 (6% bij zwaartecategorie 4) en € 300.000 (5% bij zwaartecategorie 4) in.
 • De tabel moet gelezen worden als een glijdende schaal. Het object van € 250.000 zit dan exact tussen de 6% en 5% in, waardoor voor dat object een waardedalingspercentage van 5,5% geldt.

In de onderstaande berekening ziet u hoe u uitrekent hoeveel de vergoeding voor waardedaling zal zijn in dit voorbeeld.

Visuele weergave berekening

Voorbeeld 2 - WOZ-waarde tussen € 50.000 en € 200.000

Heeft uw object een WOZ-waarde tussen € 50.000 en € 200.000? Dan volgt er een berekening volgens de formule:
((% waardedaling behorend bij € 200.000 per categorie x € 200.000) / € 150.000 ) x (WOZ-waarde -/- ondergrens van
€ 50.000). We leggen het met een voorbeeld aan u uit.

Uw object heeft een WOZ-waarde van € 125.000 in zwaartecategorie 4.

 • Eerst wordt de vergoeding berekend op basis van het percentage bij de zwaartecategorie en een WOZ-waarde van € 200.000 gedeeld door het bedrag waarvoor een
  vergoeding kan worden ontvangen (€ 150.000) om een vergoeding per euro te krijgen.
 • Dit bedrag wordt daarna vermenigvuldigd met het bedrag waarvoor een vergoeding kan worden ontvangen, de WOZ-waarde minus de ondergrens van € 50.000.

In de onderstaande berekening ziet u hoe u uitrekent hoeveel de vergoeding voor waardedaling is in dit voorbeeld.

Visuele weergave berekening

Bekijk de zwaartecategorie per postcode

Postcodetabel

 

Gemeente Postcode Zwaartecategorie
Aa en Hunze 9655 1
Aa en Hunze 9656 2
Aa en Hunze 9657 1
Aa en Hunze 9659 1
Eemsdelta 9901 7
Eemsdelta 9902 6
Eemsdelta 9903 8
Eemsdelta 9904 6
Eemsdelta 9905 7
Eemsdelta 9906 5
Eemsdelta 9907 6
Eemsdelta 9908 7
Eemsdelta 9909 7
Eemsdelta 9911 7
Eemsdelta 9912 8
Eemsdelta 9913 8
Eemsdelta 9914 8
Eemsdelta 9915 8
Eemsdelta 9917 8
Eemsdelta 9918 8
Eemsdelta 9919 8
Eemsdelta 9921 8
Eemsdelta 9922 8
Eemsdelta 9923 8
Eemsdelta 9924 8
Eemsdelta 9931 3
Eemsdelta 9932 4
Eemsdelta 9933 4
Eemsdelta 9934 4
Eemsdelta 9936 5
Eemsdelta 9937 6
Eemsdelta 9945 5
Eemsdelta 9946 4
Eemsdelta 9947 3
Eemsdelta 9948 1
Eemsdelta 9949 4
Eemsdelta 9987 8
Eemsdelta 9991 8
Eemsdelta 9992 8
Eemsdelta 9993 8
Eemsdelta 9994 8
Groningen 9613 2
Groningen 9614 3
Groningen 9622 3
Groningen 9723 3
Groningen 9731 3
Groningen 9732 2
Groningen 9733 2
Groningen 9734 5
Groningen 9735 4
Groningen 9736 2
Groningen 9737 3
Groningen 9738 5
Groningen 9746 2
Groningen 9747 5
Groningen 9791 7
Groningen 9792 8
Groningen 9793 8
Groningen 9794 7
Groningen 9795 6
Groningen 9796 8
Groningen 9797 7
Groningen 9798 7
Het Hogeland 9771 5
Het Hogeland 9773 6
Het Hogeland 9774 5
Het Hogeland 9781 8
Het Hogeland 9784 6
Het Hogeland 9785 7
Het Hogeland 9925 8
Het Hogeland 9951 6
Het Hogeland 9953 5
Het Hogeland 9954 7
Het Hogeland 9955 6
Het Hogeland 9956 6
Het Hogeland 9957 6
Het Hogeland 9959 7
Het Hogeland 9961 5
Het Hogeland 9962 5
Het Hogeland 9963 3
Het Hogeland 9964 3
Het Hogeland 9965 2
Het Hogeland 9966 2
Het Hogeland 9967 3
Het Hogeland 9968 4
Het Hogeland 9969 3
Het Hogeland 9971 1
Het Hogeland 9973 2
Het Hogeland 9975 1
Het Hogeland 9977 3
Het Hogeland 9978 2
Het Hogeland 9979 5
Het Hogeland 9981 7
Het Hogeland 9982 7
Het Hogeland 9983 6
Het Hogeland 9984 6
Het Hogeland 9985 7
Het Hogeland 9986 8
Het Hogeland 9988 7
Het Hogeland 9989 7
Het Hogeland 9995 8
Het Hogeland 9996 8
Het Hogeland 9997 8
Het Hogeland 9998 8
Het Hogeland 9999 8
Midden-Groningen 9601 3
Midden-Groningen 9602 3
Midden-Groningen 9603 4
Midden-Groningen 9605 3
Midden-Groningen 9606 4
Midden-Groningen 9607 3
Midden-Groningen 9608 5
Midden-Groningen 9609 3
Midden-Groningen 9611 5
Midden-Groningen 9615 6
Midden-Groningen 9616 6
Midden-Groningen 9617 7
Midden-Groningen 9618 7
Midden-Groningen 9619 7
Midden-Groningen 9621 7
Midden-Groningen 9623 7
Midden-Groningen 9624 6
Midden-Groningen 9625 8
Midden-Groningen 9626 8
Midden-Groningen 9627 8
Midden-Groningen 9628 8
Midden-Groningen 9629 7
Midden-Groningen 9632 5
Midden-Groningen 9633 5
Midden-Groningen 9635 6
Midden-Groningen 9636 4
Midden-Groningen 9649 2
Midden-Groningen 9651 1
Midden-Groningen 9939 6
Oldambt 9679 1
Oldambt 9681 1
Oldambt 9942 4
Oldambt 9943 3
Oldambt 9944 3
Tynaarlo 9474 1
Veendam 9644 4
Westerkwartier 9833 2
Westerkwartier 9884 2
Westerkwartier 9886 3
Westerkwartier 9891 2
Westerkwartier 9892 3
Westerkwartier 9893 5
 • Ik heb een garagebox die ik voor mijn bedrijf gebruik, kan ik daarvoor ook een waardedalingsvergoeding aanvragen?

  Dat hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste factor is dat u de eigenaar was op 16 augustus 2012.

  Een andere belangrijke factor is de WOZ waarde. Bezit u het object nog? Dan kijken wij naar de WOZ waarde op 1 januari 2022. Heeft u het object na 16 augustus 2012 verkocht? Dan kijken wij naar de WOZ-waarde van het jaar van de verkoop.

  • Is deze WOZ waarde lager dan € 50.000?
   Dan is er geen sprake van waardedaling.
  • Als deze WOZ waarde € 50.000 of hoger is, hangt het af van de WOZ Soort-Objectcode.
   • Een garage-unit op een industrieterrein komt dan bijvoorbeeld wel in aanmerking.
   • Een garagebox bij een woning komt hier niet voor in aanmerking.

  U kunt in het WOZ taxatieverslag zien welke WOZ Soort-Objectcode uw object heeft. Via de quickscan kunt u met deze code ook zien of uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.

 • De bestemming van een pand is gewijzigd (van niet wonen naar wonen of andersom). Wat betekent dat voor mijn aanvraag?

  We kijken naar de bestemming van het pand op het moment van verkoop. Als het pand niet verkocht is of als er een bestemmingswijziging is geweest, kijken we naar de peildatum 1 januari 2022. Wij controleren dan of er niet twee keer (dus onder beide regelingen voor waardedaling) een vergoeding wordt betaald voor hetzelfde pand.

 • Mijn woning is al jaren geen winkel (of andere dubbelfunctie) meer. Hoe kan ik dit bewijzen?

  Dat is geen probleem. U hoeft zelf niets te bewijzen. Wij hebben een onafhankelijke taxateur gevraagd om de waarde van uw woongedeelte vast te stellen. Dit doet de taxateur aan de hand van het WOZ-taxatierapport.

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

 • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

  Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.

 • Wat als er zware bevingen komen?

  Gezien het besluit om de gaswinning in het Groningenveld versneld naar nul terug te brengen en de onderzoeken die worden gedaan naar de effecten daarvan, is de kans steeds kleiner dat er zwaardere bevingen ontstaan dan de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch gebeuren, dan zal het IMG er op dat moment naar handelen. Zo is het mogelijk om een actualisatie te doen op basis van de huidige methode en zo eventuele verergering te verwerken in de regeling. Het omgekeerde is overigens ook het geval. Als meer zware bevingen uitblijven, zou de waardeontwikkeling steeds positiever kunnen worden en gelijke tred gaan vertonen met vergelijkbare woningen in vergelijkbare andere delen van Nederland. Vanzelfsprekend kan dit dan alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek werkelijk worden vastgesteld.

 • Is de regeling eindig?

  De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.

 • Komt de taxateur ook persoonlijk langs om te inspecteren?

  Nee, we verwachten niet dat het nodig is. Mogelijke uitzonderingen zijn daargelaten.

 • Mijn bedrijf is in huis gevestigd (bijvoorbeeld in een kamer waar een kantoor van is gemaakt). Kan ik dan toch een vergoeding krijgen via deze regeling?

  Of uw zakelijke object in aanmerking komt, is mede afhankelijk van de WOZ Soort-Objectcode van uw object. U kunt de quickscan invullen om te zien of uw object en Soort-Objectcode voor een vergoeding in aanmerking komt. Als de Soort-Objectcode erop wijst dat uw object een zakelijke functie en woonfunctie heeft, vragen wij een externe deskundige om advies over de verhouding wonen/niet wonen. Als maar een klein deel van het object een niet-woning is, zal uw object als volledige woning gezien worden. U kunt dan een aanvraag indienen voor de regeling waardedaling woningen.