Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

15 december 2022

Waardedalingsregeling wordt aangepast. Doe aanvraag vóór 1 januari

289.jpg

Vanaf 1 januari 2023 gaat het IMG de vergoeding voor waardedaling berekenen aan de hand van een geactualiseerde rekenmethode. Iedereen die nu een aanvraag kán doen, wordt aangeraden dit nog vóór 1 januari 2023 te doen. Tot 1 januari geldt een overgangsperiode. Na 1 januari 2023 wordt de nieuwe berekening gebruikt om de vergoeding te bepalen.

Vanwege de herstelde woningmarkt in Groningen wordt de Waardedalingsregeling voor vergoeding van waardedaling van woningen aangepast. Dit betekent dat bij nieuwe aanvragen alleen nog met de nieuwe, veelal lagere percentages gerekend wordt. IMG baseert zich op nieuw onderzoek van Atlas Research over de waardedaling, waaruit blijkt dat de waardedaling van woningen in Groningen is afgenomen.

Overgangsperiode

Tussen 6 april van dit jaar en 1 januari 2023 is er sprake van een overgangsperiode. Via een informatiecampagne in regionale, lokale en online zijn aanvragers het afgelopen jaar geïnformeerd en aangespoord om hun aanvraag tijdig te doen. Ook konden mensen voor hulp of met vragen terecht bij de steunpunten van het IMG. Speciaal voor laaggeletterden en mensen van buitenlandse afkomst werd een animatie gemaakt met extra uitleg.

Voor aanvragen die gedaan worden in de overgangsperiode wordt de bestaande berekening gebruikt. In 2023 wordt bepaald of aanvragers met de nieuwe berekening een hogere vergoeding krijgen. Als dat zo is, dan ontvangt de aanvrager automatisch een bericht en wordt het extra geld overgemaakt.

Aanvragen ná 1 januari

De belangrijkste veranderingen van de regeling zijn dat de berekening van de vergoeding verandert, het gebied groter wordt waar mensen een aanvraag kunnen doen en dat er ook een aanvraag gedaan kan worden als de woning is gekocht tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2021. Valt de postcode nu niet in het waardedalingsgebied, maar na 1 januari wel? Dan kan er vanaf 1 januari 2023 een aanvraag gedaan worden.

Meer informatie of aanvragen?

Bekijk de animatie of lees meer over de aanvraag en de vernieuwde regeling.

Samengevat

  • Nog geen waardedaling aangevraagd en de woning valt nu ook al binnen het waardedalingsgebied? Doe de aanvraag vóór 1 januari 2023.
  • Een besluit over een aanvraag gehad vanaf 6 april 2022? Het IMG rekent in het eerste kwartaal van 2023 uit of er op basis van de geactualiseerde methode een hogere vergoeding van toepassing is. Aanvragers ontvangen vanzelf hierover dan bericht.
  • Eigenaar van een woning in een postcode waarmee het waardedalingsgebied wordt uitgebreid (postcodegebieden 9474, 9614, 9622, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971)? Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk een aanvraag te doen.
  • Al wel waardedaling aangevraagd en een vergoeding ontvangen met een besluit van vóór 6 april 2022? U kunt niet opnieuw een vergoeding aanvragen en de reeds ontvangen vergoeding wordt niet aangevuld.