7 juli 2022

127 reacties

Overgangsperiode Waardedalingsregeling tot 1 januari 2023

De Waardedalingsregeling die het IMG hanteert voor vergoeding van waardedaling van woningen wordt per 1 januari 2023 aangepast naar een geactualiseerde methode. Er komt daarmee een ruime overgangsperiode die iedereen in staat stelt een aanvraag te doen onder de voorwaarden van de huidige methode.

waardedaling

Vraag het aan vóór 1 januari 2023

Het IMG heeft in april van dit jaar nieuw onderzoek van Atlas Research over de waardedaling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de waardedaling is afgenomen. Tegelijk wordt geadviseerd een groter waardedalingsgebied te hanteren. Het IMG heeft besloten dit advies over te nemen, gecombineerd met een ruime overgangsperiode tussen het stopzetten van beoordeling op basis van de huidige methode en de start met de geactualiseerde methode.

Waardedaling wordt bepaald op basis van een percentage van de woningwaarde. Bij de geactualiseerde methode zijn de percentages lager. Dat komt omdat er minder waardedaling is dan enkele jaren geleden, mede door het herstel van de Groningse woningmarkt. Na de actualisatie wordt alleen nog met de nieuwe, veelal lagere percentages gerekend. Het IMG raadt daarom iedereen aan die nu een aanvraag kan doen, om die aanvraag dan vóór 1 januari 2023 in te dienen.

Meer woningen in aanmerking

De actualisatie betekent tegelijk wel dat meer mensen een vergoeding voor waardedaling kunnen gaan krijgen. Na de actualisatie kan ook waardedaling worden vergoed voor woningen die tot 1 januari 2021 zijn verkocht en gekocht. Nu kan dat alleen met woningen die tot 1 januari 2019 zijn verkocht. Bij woningen die niet verkocht zijn, wordt de waardedaling berekend op basis van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2021. In sommige postcodes is die WOZ-waarde gemiddeld 25 procent hoger dan twee jaar geleden.

Ook is besloten wel postcodes aan het waardedalingsgebied toe te voegen, maar geen postcodes te schrappen. Atlas Research, dat de methode heeft ontwikkeld en geactualiseerd, stelt vast dat bij een deel van de huidige postcodes er geen sprake meer is van waardedaling. Maar het IMG blijft in die postcodes wel waardedaling vergoeden om te voorkomen dat het tot teveel onduidelijkheid leidt, zo werd ook geadviseerd door de Adviescommissie Waardedaling. In de nieuwe postcodes staan circa 8.000 woningen waarvoor dus straks wel sprake kan zijn van een vergoeding.

Soms hogere vergoeding

Voor een klein aantal woningeigenaren kan er straks sprake zijn van een hogere vergoeding. Dat komt dan vooral door de soms harde stijging van woningprijzen (en de WOZ). Wie nu precies meer of minder vergoeding zou krijgen op basis van de geactualiseerde methode, is op voorhand niet in het algemeen te zeggen. Voor iedereen die een aanvraag doet totdat de actualisatie ingaat, zal het IMG in het eerste kwartaal van 2023 berekenen of op basis van die actualisatie een hogere vergoeding van toepassing is. De aanvrager voor wie dit geldt, hoeft dan niets te doen. Het IMG stuurt hierover dan automatisch een bericht.

Het IMG zal dit eventuele verschil ook aanvullen voor woningeigenaren die recent, vanaf 6 april 2022 een besluit over hun aanvraag tot vergoeding van waardedaling hebben gekregen. Op 6 april ontving het IMG namelijk de geactualiseerde methode van Atlas Research en daarmee is vanaf die datum officieel bekend dat de methode soms tot een hogere vergoeding kan leiden.

Na afwijzing soms nieuwe aanvraag mogelijk

Sommige woningeigenaren deden al een aanvraag en kregen een volledige afwijzing, bijvoorbeeld omdat ze een huis hebben buiten het huidige waardedalingsgebied. Anderen kochten een woning tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 waarbij na de aankoopdatum geen sprake meer was van waardedaling. Voor dit soort situaties kan het zinvol zijn om na de actualisatie opnieuw een aanvraag te doen.

Geen aanvulling op bestaande vergoeding

Iedereen die vóór 6 april 2022 een besluit kreeg waarbij sprake was van een vergoeding, kan niet opnieuw een aanvraag doen. Onderdeel van de Waardedalingsregeling is het accepteren van de voorwaarde dat het gaat om een eenmalige en definitieve vergoeding van deze vorm van schade.

Communicatie

Het IMG breidt komende tijd de communicatiecampagne uit om woningeigenaren met een huis in het huidige waardedalingsgebied te stimuleren vóór 1 januari 2023 een aanvraag te doen. Het IMG zal daarnaast de woningeigenaren die in de nieuwe postcodes wonen, vanaf 1 januari 2023 aanschrijven om ze te wijzen op de mogelijkheid een aanvraag te doen.

Meer informatie

De Waardedalingsregeling houdt een abstracte bepaling in van de schade op basis van een methode van Atlas Research. De regeling op zichzelf is eenvoudig in uitvoering en leidt tot korte doorlooptijden in de afhandeling. Maar het is voor veel mensen niet eenvoudig om de regeling te doorgronden. Op deze pagina houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en proberen we antwoord te bieden op de meest gestelde vragen die bij ons binnenkomen.

Samengevat

  • Nog geen waardedaling aangevraagd en de woning valt nu ook al binnen het waardedalingsgebied? Vraag het vóór 1 januari 2023 aan.
  • Al wel waardedaling aangevraagd, maar een afwijzing gekregen? Soms is opnieuw aanvragen vanaf 1 januari 2023 mogelijk en mogelijk is er dan alsnog sprake van een vergoeding.
  • Een besluit over een aanvraag gehad vanaf 6 april 2022? Het IMG rekent in het eerste kwartaal van 2023 uit of er op basis van de geactualiseerde methode een hogere vergoeding van toepassing is. Aanvragers ontvangen vanzelf hierover dan bericht.
  • Eigenaar van een woning in een postcode waarmee het waardedalingsgebied wordt uitgebreid (postcodegebieden 9474, 9614, 9622, 9644, 9651, 9655, 9657, 9659, 9679, 9681, 9732 en 9971)? Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk een aanvraag te doen.
  • Al wel waardedaling aangevraagd en een vergoeding ontvangen met een besluit van vóór 6 april 2022? U kunt niet opnieuw een vergoeding aanvragen en de reeds ontvangen vergoeding wordt niet aangevuld.

Reageren

Arie 7 juli 2022 - 10:59

@IMG: op 16 juni plaatsten jullie de volgende reactie onder een bericht. En daar staat ook in dat het duidelijkheid zou geven over de regeling van SNN; echter lees ik dasr niks over terug. Mijn vraag: komen de nieuwe postcodes ook in aanmerking voor de subsidie van €10.000 van SNN en zo ja per wanneer? -> We snappen dat jullie op meer duidelijkheid wachten. Eerder meldden we dat begin juni hierover meer nieuws bekend zou worden. De verwachting is nu dat we voor het einde van de maand uitsluitsel kunnen geven. Dat geeft ook duidelijkheid over de regeling van SNN. Deze regeling van SNN maakt immers gebruik van hetzelfde postcodegebied als onze waardedalingsregeling. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten we jullie toch doorverwijzen naar SNN. De contactgegevens vind je op snn.nl.

Martin, IMG 7 juli 2022 - 11:56

Hallo Arie, goed dat je dit nog even vraagt. Je kunt dit lezen op de website van de SNN: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000

Diana 1 september 2022 - 17:13

En hoe zit het met huiseigenaren in postcode gebied 9722 , direct aangrenzend aan 9723 . Wij hebben tot 2 maal erkende mijnbouwschade aan ons jaren 30 huis, maar kunnen ook in 2023 geen aanspraak doen op de subsidie / waardedaling................???? Wij zouden daar graag antwoord op willen hebben wat daarvan de reden is en nog liever: de postcode toe te voegen!!

Martin, IMG 12 september 2022 - 09:21

Hallo Diana, ik snap dat je je postcode graag toegevoegd ziet aan de regeling. Iedere regeling, dus ook de waardedalingsregeling, kent een begrenzing. Meer informatie en uitleg over de actualisatie van de waardedalingsregeling kun je lezen op onze website https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie. Hier vind je ook het hele onderzoeksrapport van Atlas Research en het advies van de Adviescommissie Waardedaling.

J paas 20 juni 2023 - 13:59

Had ook de 10000 aangevraagt heb 6500 mogen ontvangen en verder hoor je niets meer.klopt niet helemaal beetje onrecht dat ons is aangedaan .

Hans, IMG 21 juni 2023 - 11:23

Beste J Paas, uw reactie is me niet helemaal duidelijk. Als u vragen heeft over een besluit op een aanvraag die u bij ons heeft gedaan, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zaakbegeleider of bellen met ons Serviceloket. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 8.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Bartelomeus 7 juli 2022 - 12:48

In een nieuwsbrief van onze dorpsraad staat dat minister Vijlbrief hier nog geen duidelijkheid over kan geven omdat er nog geen geld is gevonden om iedereen 10.000 euro subsidie te verstrekken. Afwachten dus.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 12:58

Dat klopt inderdaad. Bedankt voor je reactie. Dit is ook te lezen op: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen

Arie 7 juli 2022 - 13:18

@Bartelomeus: is die nieuwsbrief ook ergens online te lezen en van welk dorp is dat?

Peter 8 juli 2022 - 09:36

Hier staat het voorlopige antwoord: https://www.snn.nl/nieuws/img-maakt-aanpassing-postcodegebied-waardedalingsregeling-bekend-wat-betekent-dit-voor Staatssecretaris Vijlbrief moet nog een beslissing nemen of de nieuwe postcodes ook voor de subsidie van SNN in aanmerking komen. Dat zou me erg logisch lijken, maar kost wel 80 miljoen die nog even gevonden moet.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:33

Bedankt voor je reactie, Peter. Het SNN zal hier meer duidelijkheid over geven.

Gea Tingen 20 december 2022 - 11:27

Komt de postcode 9645 volgend jaar ook in aanmerking voor de 10.000 waardevermindering?

Martin, IMG 23 december 2022 - 15:30

Hallo Gea, deze vraag kan ik helaas niet beantwoorden. Je kunt deze vraag het beste stellen aan SNN. 

veendam 7 juli 2022 - 11:51

Zal me niks verbazen dat het ook pas vanaf januari kan worden aangevraagd,mits het mogelijk is

Martin, IMG 7 juli 2022 - 11:58

Ik snap uw bericht niet helemaal. Als u doelt op de regeling van de SNN, dan kunt u hierover meer lezen op de website van de SNN: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000. Mocht u een andere vraag hebben, dan hoor ik het graag.

Arie 7 juli 2022 - 12:41

@Martin, IMG: daar staat het volgende -> Over de subsidie Jouw woning staat in het postcodegebied waar de waardedalingsregeling geldt, inclusief de postcodes 9679, 9681 en 9682. Echter doen de nieuwe postcodes het niet. Hans(IMG) gaf op 16 juni ook aan dat er duidelijkheid zou komen in het nieuwsbericht over de €10.000 of de nieuwe postcodes daar ook voor in aanmerking komen. Kun jij, Martin, aangeven of de nieuwe postcodes ook in aanmerking komen voor de €10.000 subsidie en zoja wanneer we deze dan aan kunnen vragen?

Martin, IMG 8 juli 2022 - 12:57

Beste Arie, deze vragen kun je het beste stellen aan de SNN. Het SNN voert deze subsidieregeling uit. Ik kan je wel vertellen dat SNN het postcodegebied van IMG als uitgangspunt hanteert voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van € 10.000. Op deze pagina https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen staat een overzicht met veelgestelde vragen. Wellicht helpt dat jou verder. 

patricia 7 juli 2022 - 14:00

De uitleg onder 'waardedaling' op jullie site doet vermoeden dat inwoners van de nieuwe postcode gebieden een keuze hebben. 'Ze kunnen beter wachten', en dat impliceert dat nu aanvragen ook een optie is. Kunnen zij dat en zo ja, geldt dan het minimale percentage van 2.7%? Dat is immers het instappercentage. En de postcodes zijn al toegevoegd. Kortom, voor die postcodes waar in de omgeving/deel van gemeente die al wel meededen al de laagste percentages golden, kan het beter zijn om nu de aanvraag te doen. Weliswaar tegen een lagere WOZ waarde (2019 vs 2021), maar toch. De kans dat het percentage vanaf 1-1-2023 halveert, is aanwezig. Graag jullie reactie.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 10:00

Hallo Patricia, ik ga voor je uitzoeken hoe dit precies zit.

patricia 8 juli 2022 - 14:12

Hoeft niet meer Martin!

Martin, IMG 8 juli 2022 - 14:25

Ok, bedankt voor het doorgeven Patricia.

Bart 7 juli 2022 - 20:19

Op de site van img staat dat de nieuwe postcodes de regeling pas vanaf 1-1-23 kunnen aanvragen. Voordien heeft geen zin.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:06

Hallo Bart, dat klopt. Eigenaren van een woning in een postcode waarmee het waardedalingsgebied wordt uitgebreid, kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen. 

patricia 8 juli 2022 - 09:47

Zelf maar ff gebeld om dit op te lossen; medewerkster afdeling waardedaling was het met mij eens dat dit stukje tekst voor verwarring zorgt en onnodige belletjes/vragen. Ze zal verzoeken de tekst aan te passen.

Annet 7 juli 2022 - 17:19

Ik zie dat postcode 9681 is toegevoegd maar 9682 niet, ik snap niet waarom niet. Deze dorpen Midwolda en Oostwold liggen tegen elkaar aan en in beide dorpen wel recht op de subsidie verduurzaming maar nu een verschil? Met andere woorden, een straat verderop komt wel in aanmerking voor waardedaling en hier niet?! Je maakt mij niet wijs dat bij wijze van spreken de mensen aan de overkant vd straat wel waardaling hebben en de ander niet. Graag uitleg waarom dit zo is besloten.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:03

Hallo Annet, iedere regeling, ook de waardedalingsregeling kent een begrenzing. De afbakening van de waardedalingsregeling gebeurt per postcode 4 gebied (dit zijn postcodes zonder letters). Bij de begrenzing volgt het IMG de adviezen van de Adviescommissie Waardedaling. Meer uitleg hierover kun je lezen op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-waardedaling-woningen-afgerond

M 7 juli 2022 - 18:17

Graag zou ik zien welke postcode de verduurzaming subsidie krijgen .

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:04

De SNN voert de regeling subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen uit. Als u daar vragen over heeft, kunt u het beste contact opnemen met de SNN. Wellicht helpt deze link u verder: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000. 

Henk 7 juli 2022 - 19:03

Die vind je hier https://www.snn.nl/sites/subsidie/files/2022-05/Postcodes%20aardbevingsgebied%20in%20aanmerking%20voor%20subsidie%20VVG_2.pdf

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:05

Hallo Henk, bedankt voor het delen. Het SNN heeft ook een pagina ingericht met veelgestelde vragen: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen

R 7 juli 2022 - 18:41

Wanneer worden de mensen die destijds te lage waardedaling van de NAM hebben gekregen gecompenseerd????

Martin, IMG 8 juli 2022 - 09:28

Op dit moment is dat nog niet bekend. Wij hebben tijd nodig om de regeling uit te werken. Zodra meer duidelijk is zullen we hierover communiceren op onze website.

R 9 juli 2022 - 00:16

Waarom duurt dat zolang, al bijna een jaar ?? Is toch simpel rekensommetje

Martin, IMG 11 juli 2022 - 15:52

Wij hebben tijd nodig om de regeling uit te werken. De methode die ten grondslag ligt aan de Waardedalingsregeling moet periodiek worden geactualiseerd. De woningmarkt staat immers niet stil en blijft zich ontwikkelen. Als er een verandering van methodiek plaatsvindt, moet dat zorgvuldig worden voorbereid. 

Q 10 juli 2022 - 11:23

Waarom is de IMG zo druk bezig met nieuwe regelingen, ipv oudere problemen eerst op te lossen zoals NAM gedupeerden. Ze kunnen toch ook eerst compenseren en daarna alle regels aanpassen. Waarom zolang wachten? Dat berokkend alleen maar meer ellende

Hans, IMG 15 juli 2022 - 15:20

Bedankt voor uw reactie. Als ik het goed begrijp, doelt u op de compensatieregeling waardedaling NAM. Voordat wij de huiseigenaren kunnen compenseren, moet dat wettelijk worden geregeld. Dat wordt gedaan met een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur. Die wordt eerst beoordeeld door de Raad van State. Hoe lang dat proces nog duurt, is op dit moment nog onduidelijk en hangt af van de RvS. Ondertussen bereiden wij ons voor om deze compensatieregeling zorgvuldig uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd gaan de andere regelingen door en is het onze taak om ook die mensen te helpen bij hun schadeafhandeling.    

Bari 7 juli 2022 - 19:15

Graag antwoord aan dit vraag!

Alida 7 juli 2022 - 21:38

Er is helemaal niets bekend over de SNN regeling voor de nieuw toegevoegde postcodes. https://wetten.overheid.nl/BWBR0045187/2022-07-01 Onderaan onderstaande pagina staan documenten: https://www.snn.nl/particulier/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-eu-10000 Document wijziging subsidie regeling op 29 juni 2022

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:07

Hallo Alida, dat klopt inderdaad. Op deze pagina van SNN wordt hier ook op ingegaan: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen

Arie 7 juli 2022 - 22:25

@Alida: dat is wel gek, want Hans van het IMG gaf op 16 juni aan dat er bij het nieuwsbericht over de actualisatie ook duidelijkheid zou worden geschept of de nieuwe postcodes ook in aanmerking zouden komen voor de subsidie van €10.000. Daar is dus nog geen duidelijkheid over bekend. @IMG: wat is de stand van zaken hiervan: komen de nieuwe toegevoegde postcodes ook in aanmerking voor de subsidie verduurzaming en zo ja per wanneer?

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:08

Hallo Arie, daar komt ook duidelijkheid over, maar niet vanuit het IMG. Het SNN zal hier meer duidelijkheid over geven. Wellicht zijn we daar in eerdere beantwoording niet duidelijk over geweest. Meer hierover kun je lezen op de pagina van de SNN: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen

Ivonne 8 juli 2022 - 00:29

In ons postcode gebied zijn veel mensen met schade. Wij zelf al 2 x toekenning. Echter 9646 tref ik niet aan op de lijst. Graag uitleg waarom niet en komt dit mogelijk nog?

Martin, IMG 8 juli 2022 - 13:10

Hallo Ivonne, iedere regeling, ook de waardedalingsregeling kent een begrenzing. De afbakening van de waardedalingsregeling gebeurt per postcode 4 gebied (dit zijn postcodes zonder letters). Bij de begrenzing volgt het IMG de adviezen van de Adviescommissie Waardedaling. Meer uitleg hierover kun je lezen op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-waardedaling-woningen-afgerond

Ivonne en Niet Annet 8 juli 2022 - 14:39

Ik snap dat u mij door stuurt naar een link en dat een andere partij dit beoordeelt. Maar ik mis de uitleg. Als je woont in een erkende postcode en nooit schade hebt gehad krijg je 10.000 euro. Als je woont in een postcode die niet op de lijst staat en wel schade hebt die bijv al 2 x is toegewezen dan heb je geen rechten. Ik maar met mij meerdere mensen begrijpen dit niet en die uitleg mist ik. Fijn dat jullie naar de onderzoekende partij wijzen maar daar staat dit ook niet te lezen.

Martin, IMG 8 juli 2022 - 15:56

Hallo Ivonne, excuses. Ik heb het in mijn vorige reactie aangepast. Ik ga jouw vraag even voorleggen aan mijn collega's. Zodra ik meer weet kom ik er bij je op terug.

Bari 10 juli 2022 - 11:02

Martin, een vraag, ik woon in een nieuwbouw en mijn aanvraag was afgewezen heb ik nu wel kans?

Martin, IMG 11 juli 2022 - 16:04

Als u eerder van ons een afwijzing heeft ontvangen, dan gelden er na 1 januari 2023 nieuwe omstandigheden. Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld als u een woning heeft gekocht tussen 1-1-2019 en 1-1-2021 of als uw woning binnen één van de nieuwe postcodegebieden staat. Op deze pagina kunt u hier meer over lezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie

Martin, IMG 11 juli 2022 - 15:50

Hallo Ivonne, Die 20% is op basis van de huidige rekenmethode. Vanaf 1 januari 2023 werken we met 40% erkende schade. Het waardedalingsgebied is aangepast doordat het aantal toegekende schades de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld is, waarbij nog maar weinig schadeclaims werden afgewezen. Uit onderzoek van Atlas Research bleek dat de nieuw toegekende schades sterk afwijken van het vorige onderzoek. Hierdoor werd het aannemelijk dat andere of aanvullende criteria tot een betere afbakening van het waardedalingsgebied leidden. In het nieuwe onderzoek moest worden afgeweken van de 20%, omdat we inmiddels veel meer schades hebben toegekend. Onder andere door de vaste vergoeding en de stuwmeerregeling. Daarom zijn er in het nieuwe onderzoek andere factoren meegenomen, waaronder een andere bevingsfactor.

Arie Blok 19 juli 2022 - 17:19

@Martin, even voor de volledigheid, ik woon in postcode 1234. Bij het starten van de waardedalingsregeling was er nog geen sprake van 20 % erkende aardbevingsschades. Dus geen recht op waardedaling. Gedurende de periode tot 1-1-21 werd in mijn postcodegebied de 20% erkende schades ruimschoots gehaald, dan zou het toch normaal behoren te zijn dat ik dan recht heb op waardedaling en automatisch kan instromen in de bestaande regeling?

Bart Ploeger 8 juli 2022 - 15:43

Even een complimentje aan Martin van het IMG die toch nagenoeg iedereen van een persoonlijke reactie probeert te voorzien. Keurig!

Martin, IMG 11 juli 2022 - 15:51

Dank je wel, Bart.

patricia 14 juli 2022 - 22:14

Niet te vroeg juichen, Martin. Ik vind dat je naar aanleiding van je reactie aan Ivonne namelijk wel wat meer uitleg verschuldigd bent. Dat er veel meer schades zouden worden uitgekeerd vanwege de vaste vergoeding, dat is evident. Kostenbesparing voor IMG. Ook voor de toekomst. Ik zie echter niet in waarom je dan moet gaan lopen sleutelen aan de regeling. Immers, het is erkende schade. Je schrijft dat het aannemelijk werd (klinkt ook weer weinig wetenschappelijk) dat andere of aanvullende criteria nodig waren voor het beter afbakenen van het waardedalingsgebied. Van 20% werd afgestapt, anders werd het gebied met nog veel meer postcodes uitgebreid en dat werd het IMG te gortig. Als er een andere reden is, dan hoor ik dat graag. Hoe dan ook, er is uiteindelijk gekozen voor 40%. Op basis waarvan? Wat zijn die aanvullende en andere criteria die de wijziging van 20 naar 40% verantwoorden? Hoe zit dat met die andere bevingsfactor? Kun je dat toelichten?

Hans, IMG 1 augustus 2022 - 11:18

Beste Patricia, ik verwijs je hiervoor door naar pagina:  https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie. In het onderzoeksrapport van Atlas Research en het advies van de Adviescommissie Waardedaling kun je hierover meer lezen. 

Ivonne 8 juli 2022 - 19:06

Inderdaad keurig

Arie 9 juli 2022 - 13:45

Ja dat vind ik ook!!

@Bart Ploeger 10 juli 2022 - 16:03

Inderdaad keurig. Ik vraag dan ook nogmaals met klem om deze lijn door te trekken naar de vragen die nog open staan. En dat zijn er vele.

Hans, IMG 15 juli 2022 - 15:28

Best Bart, dank voor je reactie. We doen hard ons best om die genoemde lijn aan te houden.

Keurig 12 juli 2022 - 09:12

Als ik het het nieuwe manifest volg moet het doorverwijzen naar een andere instantie verleden tijd zijn. Integrale aanpak graag. Werk samen met het snn over deze bijzondere kwestie met de postcodes. Geef de bewoners gewoon duidelijkheid. Hoe moeilijk kan het zijn!!! Een antwoord met een link erin en doorverwijzing is toch geen antwoord. Om daar nou trots op te zijn?!

Hans, IMG 15 juli 2022 - 15:29

Waar we kunnen en mogen, beantwoorden we de vragen zelf. Zoals eerder aangegeven; wij voeren de regeling van de 10.000 euro subsidie niet uit. Dat doet de SNN en daarom verwijzen we door naar hun. De SNN heeft wel ingespeeld op de vragen die bij ons zijn gesteld, voor zover die nu al zijn te beantwoorden bij de veelgestelde vragen: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen 

Jans Abee 12 juli 2022 - 16:26

Wat een antwoorden, MAAR de echte antwoorden waar heel veel mensen op wachten blijven maar NIET komen

Jans Abee 12 juli 2022 - 16:30

BEOORDELINGSKADER HOE EN DOOR WIE ?????

Olaf 14 juli 2022 - 21:05

Ik heb al een aanvraag gedaan maar afgewezen, ik heb het huis 1 mei 2018 gekocht. Mij is verteld dat het afgewezen is omdat er in de periode tussen mei 2018 en januari 2019 geen bevingen zijn geweest van dan .... trillingen per seconde. Tussen januari 2019 en januari 2021 zijn deze er volgens de statistieken zeker wel geweest en ik heb ze hier zeker ook gevoeld in Huizinge bevingen in Westerwijtwerd en Zeerijp o.a Dus lijkt het mij dat ik nu wel in aanmerking toch ?

Hans, IMG 25 juli 2022 - 14:09

Beste Olaf, peildatum van de 'oude' waardedalingsregeling is 1/1/2019; we kijken hierbij naar het percentage erkende schademeldingen per postcode. We kijken dus niet naar aardbevingen die er zijn geweest. We hebben vanaf deze plek geen inzicht in uw precieze situatie, maar mogelijk komt u na de actualisatie alsnog in aanmerking voor een vergoeding. U kunt vanaf 1 januari 2023 inloggen op Mijn Dossier en een nieuwe aanvraag doen. Wij berekenen dan volgens de geactualiseerde methode of u recht heeft op een vergoeding. Voor meer informatie over de waardedalingsregeling en de actualisatie gaat u naar: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling.

Bart Ploeger 29 juli 2022 - 13:07

Goedemiddag, onze postcode 9651 is later toegevoegd met een erkend percentage waardedaling van 2,07% met peildatum WOZ 1-1-2021. Wij hebben onze woning op 1-1-2016 gekocht. Hoe gaat het bepalen van het percentage dan in zijn werk? Wordt er ook gerekend met een imago-effect voor de verkoper van circa 2,7%, waardoor wij als koper achter het net vissen? Of wordt er slechts gekeken naar de periode 1-1-2019 t/m 1-1-2021? Hoor het graag. Groet Bart Ploeger

Hans, IMG 2 augustus 2022 - 11:41

Beste Bart, met een nieuwe peildatum en bijbehorende percentages kijken we naar de hele periode. Vanaf 1 januari 2023 valt uw postcode in de waardedalingsregeling, maar er is alleen sprake van het imago-effect en daar komt u als koper niet in aanmerking bij de regeling omdat de woning in 2016 is aangekocht. Meer info vindt u op onze webpagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/invloed-van-bevingen

Olaf 30 juli 2022 - 17:45

Bedankt Hans voor de reactie, mij is verteld door een medewerker van jullie dat er wordt gekeken naar bevingen met .... trillingen per seconde en dat er in die 8 maanden in 2018 die niet zijn voorgekomen en wij daarom geen vergoeding hebben gekregen. Nu lees ik dus dat het gaat om schademeldingen per postcode, er wordt dus verkeerd geïnformeerd, erg vreemd. Is het wel zeker dat ik na 1 januari 2023 moet aanvragen of moet het ervoor ? Postcode 9992 in Huizinge zijn zeker schademeldingen geweest in 2018.

Arie 16 juli 2022 - 15:42

Dit kan ik vinden op de website van het SNN: Het postcodegebied van IMG wordt als uitgangspunt gehanteerd voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen van € 10.000. Het betekent niet automatisch dat de woningeigenaren in het postcodegebied dat is toegevoegd aan de waardedalingsregeling ook in aanmerking komen voor de subsidie van € 10.000. Zodra hier vanuit het ministerie van EZK meer over bekend is, communiceren wij dit. Hans Vijlbrief, de verantwoordelijke staatssecretaris van het ministerie van EZK, zal naar aanleiding van dit besluit van het IMG beoordelen of het nodig is ook het gebied van de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) aan te passen.

Hans, IMG 18 juli 2022 - 17:20

Beste Arie, dit is ook het antwoord waarop ik doel. Wij kunnen op dit moment dus ook geen antwoord geven op de vraag of de nieuw toegevoegde postcodes in aanmerking komen voor de genoemde subsidie. Zodra hier meer nieuws over is, zal zowel de SNN als wij dit melden/bevestigen.

Justin 14 september 2022 - 14:18

Best IMG, Inmiddels al meer bekend hierover? Duurt erg lang en de subsidieaanvraag is inmiddels open.

Sjoerdtsje, IMG 15 september 2022 - 14:51

Hallo Justin, Wij kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. We zijn de regeling aan het uitwerken. Zodra er meer duidelijk is zullen we hierover communiceren op onze website.

R 18 juli 2022 - 12:29

Is er Dan niemand die globaal aan kan geven hoelang het ongeveer gaat duren voordat de mensen die de waardedalingsregeling van de NAM hebben gekregen gecompenseerd worden met het verschil met de regeling die hè IMG hanteert?

Hans, IMG 18 juli 2022 - 17:37

Na deze zomer volgt meer informatie over deze regeling, houdt u onze website hiervoor in de gaten. Wanneer de regeling precies opengesteld wordt, kan ik u op dit moment niet zeggen.

R 23 juli 2022 - 11:34

Na de zomer is ook weer zo’n enorm rekbaar begrip….

J. 12 september 2022 - 16:18

Beste Hans, Is hier inmiddels al meer over duidelijk? We wachten nu al een tijdje "na de zomer" en de subsidieregeling is inmiddels alweer een tijdje open. Is er enige planning bekend over wanneer er een besluit wordt genomen?

Sjoerdtsje, IMG 14 september 2022 - 14:08

Wij kunnen daar op dit moment nog niks over zeggen. We zijn de regeling aan het uitwerken. Zodra meer duidelijk is zullen we hierover communiceren op onze website.

W. Vogel 19 juli 2022 - 17:07

Ik blijf het vreemd vinden dat mensen met erkende aardbevingsschade geen recht hebben op waardedaling omdat ze net in de verkeerde postcode wonen, terwijl een kilometer verderop mensen vergoeding voor waardedaling ontvangen terwijl ze geen aardbevingsschade hebben.

Hans, IMG 25 juli 2022 - 16:31

Iedere regeling, dus ook de waardedalingsregeling, kent een begrenzing. De afbakening van de waardedalingsregeling gebeurt op basis van de 4 cijfers van de postcode. Het gebied van de waardedalingsregeling is zeer ruim afgebakend. Het IMG heeft altijd de adviezen van de adviescommissie waardedaling met betrekking tot de gebiedsafbakening gevolgd. Hierbij is specifiek verwezen naar het advies van medio 2021 om geen postcodegebieden aan het gebied toe te voegen als daar inhoudelijk geen aanleiding voor is. In beroepszaken bij de rechter heeft de methode van Atlas en de gebiedsafbakening tot nu toe stand gehouden.

Wie zijn de leden van adviescommissie? 29 juli 2022 - 07:18

Dag wie zijn de leden vd Adviescommissie Waardedaling?

Hans, IMG 1 augustus 2022 - 15:17

De adviescommissie bestaat uit Fred Hammerstein, Jan Rouwendal en Peter Boelhouwer. De link naar hun advies kunt u vinden op onze website pagina https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-waardedaling-woningen-afgerond

Alida 24 juli 2022 - 21:14

Dat ben ik volledig met je eens, het is en blijft een rare regeling. Ook als een hele gemeente aardbevingsgebied is dat er dan nog steeds uitzonderingen hierop worden gemaakt.

P.averes 3 augustus 2022 - 14:32

Ik stel hier de vraag dan maar. De postcode,s zouden zijn aangepast. Maar erg vreemd 9744 staat nee iet bij 9746 wel. Terwijl ook ons gebied aardbeving heeft. Wanneer gaan we dat nu dan aanpassen.

Hans, IMG 10 augustus 2022 - 12:14

U doelt op de actualisatie van de waardedalingsregeling waarbij een aantal postcodes wordt toegevoegd. Belangrijk is dat er na de actualisatie, die op 1 januari 2023 ingaat, in een postcodegebied sprake moet zijn van 40% erkende mijnbouwschades. Momenteel is dit 20%. Na de actualisatie valt de postcode 9744 ónder de genoemde 40% en kan daar geen aanvraag worden gedaan.

Gerard 5 september 2022 - 21:31

Zie bericht hieronder, Rtv Noord november 2021. We zijn bijna een jaar later….. kunnen wij, als betrokkenen van de NAM “afkoopregeling” ook eens positief nieuws verwachten van het IMG? Of wachten jullie tot de aangepaste, naar beneden bijgestelde, regeling per 1-1-2023 van kracht wordt? Wie binnen het juridisch bolwerk van het IMG is aangewezen om dit “ grootschalige “ project op te pakken….. 5800 Groningers wachten nog steeds. Het demissionaire kabinet maakt 25 miljoen euro vrij voor inwoners van het aardbevingsgebied die een ‘te lage’ waardedalingsregeling hebben getroffen met de NAM. Het gaat om ruim 5800 Groningers die een overeenkomst sloten met de NAM om de waardedaling van hun woning als gevolg van de gaswinning te compenseren. Nieuwe regeling valt veel hoger uit Inmiddels bestaat er een andere waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In de regel krijgen huiseigenaren daar een hogere vergoeding dan de NAM uitbetaalde. De Tweede Kamer trok daarover meermaals aan de bel omdat de verschillen groot en onuitlegbaar zouden zijn. Het ministerie van Economische Zaken kon weinig voor de eigenaren betekenen. Een extern bureau onderzocht de verschillen en concludeerde dat er bij de regeling van de NAM geen sprake was van onjuistheden. Bovendien was de regeling ook juridisch rechtmatig. Aandringen van Kamer Toch drong de Kamer erop aan om eigenaren te compenseren omdat de NAM-regeling weliswaar juridisch op orde was maar niet ruimhartig. Het demissionaire kabinet heeft vrijdagmiddag besloten om ‘bij hoge uitzondering vanwege de bijzondere situatie in Groningen en voor deze specifieke groep bewoners’ eenmalig 25 miljoen euro vrij te maken. SP-Kamerlid Sandra Beckerman en indiener van de motie is blij met de miljoenen. 'We hebben er met gedupeerden bijna drie jaar veel tijd in moeten steken. Daarom blij dat we dit succesje hebben weten te boeken. Opgeven is geen optie, doorgaan kan duidelijk wel succes opleveren.' Wel eerst herbeoordeling Voordat bewoners recht hebben op compensatie moet er eerst een individuele herbeoordeling plaatsvinden, schrijft minister Stef Blok (VVD) van Economische Zaken aan de Kamer. De compensatieregeling wordt een extra taak van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het besluit van het kabinet is opvallend, omdat Blok een paar maanden geleden nog aan de Kamer schreef een besluit over compensatie aan een nieuw kabinet over te laten. De regeling wordt betaald met geld voor onverwachte of hoger uitvallende bevingskosten. 'Het gaat niet ten koste van iets wat al gepland was’, benadrukt een woordvoerder van het ministerie. Het is nog niet bekend wanneer het IMG begint met het uitvoeren van de regeling.

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:15

Hallo Gerard, ik kan me voorstellen dat je graag wilt weten wanneer je gecompenseerd gaat worden, maar wij kunnen deze vraag nu nog niet beantwoorden. Voordat wij huiseigenaren kunnen compenseren, moet dat wettelijk worden geregeld. Dat wordt gedaan met een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur. Die wordt eerst beoordeeld door de Raad van State. Hoe lang dat proces nog duurt, is op dit moment nog onduidelijk en hangt af van de RvS. Ondertussen bereiden wij ons voor om deze compensatieregeling zorgvuldig uit te kunnen voeren. Zodra wij hier iets concreets over kunnen zeggen zullen we dat doen via een nieuwsbericht op onze website.

Sebastiaan 7 september 2022 - 13:40

Wel erkende schade door aardbeving in postcode 9721. Maar volgens de regeling komen wij niet in aanmerking voor de €10.000,- omdat onze postcode niet op het lijstje staat. Ik vind het niet fijn dat de mensen met erkende schade op deze manier niet serieus genomen worden.

Martin, IMG 8 september 2022 - 14:24

Ik adviseer u hierover te bellen met ons serviceloket via t. 0800 4444111 of contact op te nemen met uw zaakbegeleider. Wellicht kunnen zij meer inzicht geven in de status van uw aanvraag. 

Sebastiaan 8 september 2022 - 19:14

Status van mijn aanvraag? Ik benoem enkel dat ik mij niet serieus genomen voel omdat mijn postcode 9721 niet in aanmerking komt. Dat voelt niet eerlijk aangezien we wel erkenden en vergoede aardbevingschade hebben.

Hans van der Veer 21 september 2022 - 08:44

Er is veel informatie en het meeste heb ik dan ook gelezen maar toch een korte vraag. Wij wonen in het postcode gebied 9801 en hebben het huis gekocht per 1 maart 2020. Klopt het dat wij vanaf 1 januari 2023 een tegemoetkoming in de waardevermindering kunnen aanvragen? Mvg Hans.

Martin, IMG 23 september 2022 - 17:05

Hallo Hans, ik raad je aan om deze vraag te stellen aan mijn collega's van het serviceloket  t. 0800 4444 111. Zij kunnen wat aanvullende vragen stellen en op basis van je antwoorden de situatie beter beoordelen. 

Marga 6 oktober 2022 - 11:47

Wij wonen in wildervank en daar is dat jaar al 2 a 3 keer een aardbeving geweest Waarom valken wij nog buiten de postcodes? Wij hebben alleen een subsidie van 4000 kunnen aanvragen maar vinden het ontrecht dat wij buiten de 10000 en 17000 euro vallen Wordt postcode 9648 nog toegevoegd voor deze schade ook wildervank heeft waardevermindering toch!!!!

Hans, IMG 1 november 2022 - 16:49

Beste Marga, je postcode 9648 valt niet binnen de huidige regeling, maar ook niet na de actualisatie. De regeling is gebaseerd op een onderzoek door Atlas. In de postcodes die onder de regeling vallen, moet sprake zijn geweest van een beving die een trillingssnelheid van minimaal 1 mm/s geeft. Dit betekent overigens niet dat er geen schade in jullie postcodegebied kan zijn geweest en/of toegekend. En als een deskundige de schade beoordeelt, past hij hierbij het bewijsvermoeden toe. In de huidige situatie moet er dan in het postcodegebied wel sprake zijn van een percentage erkende mijnbouwschade. Nu is dat 20%. Na de actualisatie is dat 40%.

Henk 19 april 2023 - 20:58

Ouder artikel maar hoe duidelijk wil je het hebben…… https://www.nam.nl/nieuws/2021/aardbeving-veendam-wildervank.html

De Vries 9 oktober 2022 - 22:10

Hoe zit het met een waardedaling regeling voor diegenen die een huis hebben gekocht in bijv 2021? Aangezien de peildatum voorheen op 1 januari 2019 stond, hebben deze huiseigenaren wellicht wel het 1 en ander misgelopen toen ze de nieuwe eigenaar werden van een woning en ook de eventuele brokken hebben op te lossen. Aangezien er zo lang gewacht moet worden op een besluitvorming van het IMG of er wel of niet voor de schade uitgekeerd gaat worden, vind ik een compensatie wel zo fatsoenlijk. Het is wat dat betreft maar net wie er achter het bureau zit die het rapport beoordeeld. Bij mij is er eerst wel op een vergoeding over gegaan. Over een stuk binnenmuur dat al zichtbaar was. Dit was eind 2021, januari 2022 hebben we verdere schade gevonden toen we het behang van de rest van de muur hadden verwijderd en waarin dezelfde scheur aan DEZELFDE muur werd blootgelegd ( dit liep gewoon door over de nu blootgelegde muur heen), werd dit door de rapporteur afgedaan als krimpschade. Dit is toch uitermate raar? Er is een bezwaar/zienswijze door mijns persoons ingediend. Op de uiteindelijke besluitvorming wachten we nog steeds. In de tussentijd hebben we wel deze schade moeten herstellen opdat we ook niet, pak hem beet, 18 maanden lang tegen een betonnen muur wilden aankijken. Aangezien het verder blootgelegde schade aan dezelfde muur betreft vinden dit een "hele rare" benadering van diegene die het rapport vanuit het IMG heeft opgesteld. Er is geen rechtlijnigheid. Het heeft ons geld, tijd, frustratie en energie gekost.

Hans, IMG 17 oktober 2022 - 13:14

Beste De Vries, vervelend te lezen dat uw schadeafhandeling nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Het doen van een aanvraag voor de waardedalingsregeling is overigens niet afhankelijk van de duur en uitkomst van een lopend schadedossier. U geeft aan dat u de woning heeft gekocht na 1 januari 2021. Na de actualisatie van de waardedalingsregeling op 1 januari aanstaande geldt een peildatum van 1 januari 2021. Dit zou betekenen dat u voor uw huidige woning geen waardedaling kan doen. Mogelijk kunt u nog wel een aanvraag doen voor de periode dat u eigenaar was van een andere woning die ligt in een van de postcodegebieden waarvoor de waardedalingsregeling geldt.

Sandra Terstal 25 oktober 2022 - 20:37

Idd raar dat 9744 9746 wel vergoeding krijgen. Zelf woon ik 9743 en daar geen vergoeding. Wijk vinkhuizen. Veel ook huurwoningen dus die komen niet in aanmerking. Maar huizenbezitters wel veel schademeldingen maar komen zo nooit boven 40 procent ivm veel huurwoningen. Snap er niks van. Ga kijken op hoeveel huizenbezitters schade hebben. Tis idioot mensen die maar in postcodegebied woont en geen schade heeft wel kan aanvragen en de rest niet. 😔

Hans, IMG 1 december 2022 - 16:11

Beste Sandra, het klopt dat je geen vergoeding kunt aanvragen voor waardedaling in postcodegebied 9743, ook niet na de actualisatie op 1 januari aanstaande. Bij de vaststelling van het waardedalingsgebied is ook rekening gehouden met schades aan huurwoningen, meldingen van verhuurder zijn ook meegenomen in het aantal meldingen per postcode. Het vergelijkingsonderzoek van Atlas Research vond plaats binnen het gehele aardbevingsgebied. Om de waardedaling vast te stellen is de waardeontwikkeling binnen het aardbevingsgebied vergeleken met referentiewoningen daarbuiten. Postcode 9743 is ook meegenomen in dat onderzoek. Als een postcode buiten het waardedalingsgebied ligt, betekent dat dan ook dat daar geen waardedaling is geconstateerd. Als er een verband kan worden vastgesteld tussen geconstateerde waardedaling en het aantal toegekende schades, houdt dat niet dat als meer fysieke schade is vergoed in uw postcode, er daardoor wel waardedaling in uw postcode zou zijn. Ook betekent het niet dat deze postcode automatisch tot het waardedalingsgebied wordt gerekend.

N.Jonker 2 november 2022 - 17:36

Bijna alle vragen krijgen een doorverwijzing of nietszeggend antwoord. Daarom een eenvoudige vraag: krijgt postcode 9651 een subsidie ja of nee.

Hans, IMG 7 november 2022 - 17:32

Beste N. Jonker, postcode 9651 kan na actualisatie van de waardedalingsregeling een aanvraag doen vanaf 1 januari aanstaande. Hierover kunt u meer lezen op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/actualisatie. U doelt op de SNN-subsidie Verduurzaming en Verbetering. Onlangs is bekend geworden dat alle bij de waardedalingsregeling toegevoegde postcodes niet worden meegenomen in de subsidie van de SNN. Meer informatie hierover leest u op de website van de SNN: https://www.snn.nl/subsidie-verduurzaming-en-verbetering-groningen-10000-veelgestelde-vragen

Andries 13 december 2022 - 11:45

Vind het vreemd dat postcode 9974 nog steeds buiten de regeling valt en alle postcodes hier rondom heen wel zeer vreemd toch. Hier komt nog eens bij dat een gronings kamerlid hier al eens een motie over heeft ingediend en deze is aangenomen maar word nog steeds niet doorgevoerd.

Sylvia 20 januari 2023 - 22:14

Beste Hans en Martin, In het rijtje van postcodes waarmee het waardedalingsgebied wordt uitgebreid staat ook de postcode 9732, wijk Lewenborg. Binnen het 9732-postcodegebied zijn er ook woningen die behoren tot het licht verhoogd risico. Het betreft de huizen op zo'n 100 meter afstand van mijn huis, in de naastgelegen straat. Deze eigenaren hebben eind juni 2022 bericht gekregen dat hun woning onder de categorie licht verhoogd risico valt, en dat mogelijk versterking nodig is. Dat zal steeksproefgewijs worden onderzocht. Wat ik niet begrijp is dat de postcode 9732 nu genoemd wordt als nieuw toegevoegd, terwijl deze postcode al vanaf het begin meedeed. Ik heb zo'n vermoeden dat het te maken heeft met een heroverweging van het licht verhoogd risico /rand versterkingsgebied. Dit lijkt mij niet zomaar een fout die op de websites staan en ook aan de 2e kamer is gestuurd. Hoe zit het precies met de postcode 9732?

Hans, IMG 23 januari 2023 - 18:09

Beste Sylvia, u heeft het over versterking van de woning en de uitbreiding van het waardedalingsgebied. De regeling waardedaling wordt door ons uitgevoerd. De versterking valt onder de bevoegdheid van de NCG. Als u wilt weten waarom postcode 9732 nu onder de versterking valt, raad ik u aan contact op te nemen met de NCG.

Sylvia 25 januari 2023 - 16:30

Beste Hans, Dank voor je reactie. Ik bedoelde waarom de postcode 9732 is toegevoegd? Waar ligt het verschil? Deze postcode lag in het waardedalingsgebied.

Hans, IMG 30 januari 2023 - 17:48

Beste Sylvia, op 1 januari 2023 is het waardedalingsgebied opnieuw vastgesteld. Het gebied kon niet op dezelfde manier als voorheen worden vastgesteld. Dit komt doordat het aantal toegekende schades de afgelopen 2 jaar meer dan verdubbeld is, waarbij nog maar weinig schadeclaims werden afgewezen. In het onderzoek door Atlas bleek dat de nieuw toegekende schades een sterk afwijkend ruimtelijk patroon hebben ten opzichte van het vorige onderzoek. Daarnaast zijn de waardes van woningen zich blijven ontwikkelen. We hebben laten onderzoeken hoe de waardedaling zich ten opzichte van de huizenprijzen heeft ontwikkeld en daarbij de nieuwe peildatum van 1 januari 2021 gehanteerd. Andere en aanvullende criteria hebben nu dus geleid tot een betere afbakening van het waardedalingsgebied. En dit heeft dus ook betekend dat uw postcode 9732 nu in het waardedalingsgebied valt. Meer informatie over hoe de waardedalingsregeling tot stand is gekomen, leest u op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Rene 6 februari 2023 - 20:20

Ik heb een aanvraag ingediend voor de waardedalingsregeling voor postcode 9679, nu krijg ik te horen dat ik geen vergoeding krijg, wat heeft het dan voor nut om een aanvraag in te dienen als je toch niets krijgt, dan kan je beter de postcode achterwege laten, of zie ik dat verkeerd. Krijgt iedereen niet standaard een vergoeding? Mvg Rene

Hans, IMG 7 februari 2023 - 17:58

Beste Rene, ik begrijp hieruit dat je al een besluit hebt gekregen op je aanvraag? Het kan namelijk ook voorkomen dat je bij de aanvraag zelf geen bedrag ziet staan, dat gebeurt als je tijdens de aanvraag iets wijzigt of toevoegt. Heb je al wel een besluit ontvangen en je wilt hier meer uitleg bij, dan kun je het beste bellen met het Serviceloket. Mijn collega's kunnen in je dossier kijken. Het loket is bereikbaar op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

E Van der woude 9 februari 2023 - 11:45

Hallo ik heb na 1 januari een aanvraag ingediend voor postcode gebied 9681. Nu heb ik een besluit terug gekregen met geen recht op waardedalingvergoeding. Er wordt gerekend in het gebied met een waardedaling van 2,07% En dan staat bij mijn persoonlijke berekening. Waardedaling begin 2,07% Waardedaling einde 2,07% Verschil 0% Hoe kan dat ? Ik heb de woning vanaf 17-12-2013 tot aan nu in bezit . Waarom Is de waardedaling begin dan 2,07%

Hans, IMG 13 februari 2023 - 12:31

Beste E. Van der Woude, er kunnen meerdere redenen zijn waarom een aanvraag voor waardedaling is afgewezen. In het besluit staat gemotiveerd hoe we tot dit besluit zijn gekomen. We hebben geen inzage in uw dossier. Als u meer informatie wilt, kunt het beste contact opnemen met het Serviceloket, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Stefan 12 februari 2023 - 01:24

Waar ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar ben: - Zijn er wel mensen die in aanmerking komen voor waardedaling vergoeding van hun woning? Het gaat dan om eigenaren die hun woning na 2019 gekocht hebben en in de nieuw toegewezen postcode gebied wonen. - Wat is de werkelijk reden dat de voorwaarden zijn aangepast m.b.t. €10.000 regeling? - Wat is er over gebleven om de gedupeerden van aardbevingsschade ruimhartig tegemoet te komen.

Hans, IMG 13 februari 2023 - 12:35

Beste Stefan, iedereen die woont in de postcodegebieden die vallen binnen onze waardedalingsregeling kan een aanvraag doen. De peildatum is 1 januari 2021. Bij de beoordeling van de aanvraag spelen verschillende factoren een rol. We kunnen hier dan ook niet zeggen wie wel en wie niet in aanmerking komt. Meer informatie over de regeling en haar voorwaarden leest u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling. De subsidie van € 10.000 is een regeling die de SNN uitvoert. Bij de veelgestelde vragen kunt u lezen over de postcodegebieden die gelden voor deze regeling. Heeft u daar nog meer vragen over dan kunt u het beste contact opnemen met het SNN zelf.

Rick 27 maart 2023 - 16:53

Wanneer komen andere postcodes in Veendam in aanmerking voor het aanvragen van de waardedalingsregeling? Aardbevingsschade is/wordt wel uitgekeerd, echter komen (nog) niet in aanmerking voor de waardedalingsregeling, terwijl postcodes hemelsbreed 500 meter verder wel in aanmerking komen. Mvg

Hans, IMG 30 maart 2023 - 13:57

Beste Rick, afgelopen week hebben we - naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie - voorstellen gepresenteerd, waaronder ook voor de regeling waardedaling. We hebben voorgesteld om postcodegebieden die grotendeels grenzen aan het waardedalingsgebied aan dit gebied toe te voegen. We geven in een later stadium meer informatie hierover.

Rick 19 april 2023 - 12:51

Beste Hans, Is het ook bekend op wat voor termijn dit ongeveer zou zijn? En welke postcode gebieden erbij zullen komen die in aanmerking komen? Mvg

Hans, IMG 19 april 2023 - 17:26

Beste Rick, dit is nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is, gaan we dit op onze website plaatsen.

Marloes 9 april 2023 - 21:58

Goedendag, wij hebben onlangs onze woning gelukkig verkocht. Wij wachten al bijna twee jaar op de uitslag van een rapport van de versterking. Het rapport zou op dit moment bij 'de review' liggen. De onderzekerheid wat er met het huis gaat gebeuren is groot. Slopen - nieuwbouw, versterken of gewoon niks? Dat moet je maar willen als koper van een woning. Daarnaast is er de laatst gemelde schade. Deze is fors. De uitslag laat uiteraard maanden op zich wachten, maar ook hier de onzekerheid. Wordt de schade vergoed of wordt het gegooid op verzakking door daling van grondwater. Maar zoals ik begon, gelukkig hebben wij kopers gevonden die bovenstaande met frisse moed tegemoet gaan. Het huis is hierdoor wel voor 50 000 euro minder verkocht dan het waard is. Wij vallen onder de postcodes die in aanmerking komen 9621. Maar het is mij niet helemaal duidelijk of ik de waardevermindering nog kan aanvragen (iets met 1 januari 2023) en als dit wel kan, wanneer kan dit dan? Wij verhuizen per 1 augustus. Een vergoeding is toch wel het minste wat jullie nu nog voor ons kunnen doen... Met vriendelijke groet, Marloes

Hans, IMG 13 april 2023 - 17:54

Beste Marloes, als u een woning in een genoemd postcodegebied in bezit had in de volledige/gedeeltelijke periode van 16 augustus 2012 tot 1 januari 2021, dan kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van waardedaling. De waardedalinsgsregeling is geactualiseerd vanaf 1 januari 2023. Tot die datum gold een overgangsperiode waarbij nog volgens de oude rekenmethode werd gewerkt. Na 1 januari 2023 kan gewoon een aanvraag worden gedaan. Een aanvraag kunt u doen via Mijn dossier op onze website.

Ronald 11 mei 2023 - 18:34

Vraagje Wij hebben in ons gebied een max trilling gehad van 1.6 mm per seconde, nu wordt er gesteld dat als het minder als 2 is dat het niet voor vergoeding in aanmerking komt. Is het dan ook zo dat er door lage trilling geen schade kan ontstaan, het lijkt mij toch, dat als de bodem uit verschillende grondsoorten bestaat dat de effecten ook anders zijn . Wij wonen tussen 2 pomp locaties, maar onze postcode staat er niet bij (9341). In afwachting van uw antwoord Groet Ronald

Hans, IMG 15 mei 2023 - 13:43

Beste Ronald, trillingen onder de 2 mm/s leiden bijna nooit tot directe schade aan een woning. Alleen als het gebouw een bijzonder kwetsbaar object is (meer uitleg hierover vind je hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/verdiepende-informatie/wettelijk-bewijsvermoeden), kan er mijnbouwschade zijn ontstaan. Indirect kan er wel sprake zijn van mijnbouwschade, maar dan moet het gebouw liggen in een gebied met diepe bodemdaling. Of je in zo'n gebied woont, kun je met de postcodetool op deze pagina nakijken: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/gebieden-en-vergoeding/adrestool-diepe-bodemdaling. Op 25 april heeft staatssecretaris in zijn kamerbrief - waarin hij 50 maatregelen voor Groningen beschrijft - geschreven dat er een Algemene Maatregel van Bestuur komt waarin het effectgebied wordt teruggebracht naar het effectgebied zoals dat vanaf het begin van het IMG gold. Veenhuizen zal dan waarschijnlijk weer onder het wettelijk bewijsvermoeden vallen.

Ian 17 mei 2023 - 10:49

Goeiedag, ik las in een recente uitspraak van de rechtszaak (https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@137045/202201368-1-a2/) dat huizen waarbij bij aardbevingen met een grondsnelheid van ten minste 2,9 mm/s pas in aanmerking komen voor de waardedaling. Uiteraard moet het huis ook in een postcodegebied liggen waarbij waardedaling vergoeding toegestaan is. Ik woon echt net 1 postcodegebied (9722GB) buiten het toegekende gebied in de stad Groningen. Maar als ik met de trillingstool van jullie website kijk naar mijn adres dan geeft die aan dat er voor dit adres een maximale trillingssnelheid berekend is van 6,33 mm/s. Dit is vele male hoger dan de minimum 2,9 mm/s waarmee gerekend wordt voor toezegging vergoeding. Hoe kan het dat mijn postcode nog buiten het waardedaling gebied valt als elke woning in de straat toekenning heeft voor aardbevingsschade van tig duizenden euro's en zo'n hoge trillingssnelheid bevat?

Hans, IMG 17 mei 2023 - 17:09

Beste Ian, in het onderzoek van Atlas is gekeken naar diverse factoren op postcodeniveau. Hierbij hebben de onderzoekers o.a. bekeken of er op dat moment een relatie was tussen het aantal toegekende schadevergoedingen voor aardbevingsschade en de opgetreden waardedaling. Daaruit bleek dat in het gebied waar waardedaling was opgetreden, ook vaker aardbevingsschade was vergoed. Dit verband was nog duidelijk aanwezig in postcodes waar voor veertig procent van de woningen een schadevergoeding was toegekend. Daaronder minder tot niet meer. Er wordt dus niet op individueel maar op postcodeniveau gekeken. Wilt u hierover meer weten, leest u dan de verdiepende informatie bij de waardedalingsregeling: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Maaike 5 juni 2023 - 13:31

Goedemiddag, Wonend in postcodegebied 9642 en een aantal jaren geleden materiële schade vastgesteld en vergoed, vraag ik mij af hoe het nu zit met deze postcode. Bij vragen aan andere buurtgenoten, is niemand goed op de hoogte. Komen wij wel of niet in aanmerking voor waardedaling? Ik heb ook wat gehoord over subsidie. Is er iemand die hier duidelijkheid over kan geven? M.v.g.

Hans, IMG 5 juni 2023 - 15:13

Beste Maaike, onder de voorwaarden die nu gelden, kun je geen aanvraag waardedaling en daarmee ook geen SNN-aanvraag doen. In de de recente kabinetsplannen (https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-reactie-op-voorstellen-kabinet) wordt wel voorgesteld het postcodegebied uit te breiden (maatregel 30), waaronder ook met postcode 9642. Het debat over de maatregelen vindt binnenkort plaats. Pas daarna worden besluiten genomen, waaronder ook over de uitbreiding van de postcodegebieden.

Sylvia 7 juli 2023 - 22:27

Beste Hans, een late reactie retour. Het lukte niet onder een eerder bericht te plaatsen. Postcode 9732 omvat voor een groot deel Lewenborg (zuid), en de mensen hebben al in 2020 een aanvraag gedaan. Het verbaast mij dat de postcode 9732 nu is "toegevoegd"., het was er immers al. Dan nog zit postcode 9732 niet aan de rand van het waardedalingsgebied. De afbakening voor huizen met licht verhoogd risico, mogelijk vallend onder versterking loopt wel door dit postcodegebied 9732. Gemeente Groningen wil echter geen gegevens prijsgeven over die 2200 woningen die onder dat licht verhoogd risico vallen. Atlas heeft geconcludeerd dat er een sterk afwijkend patroon was t.a.v. schades t.o.v. een vorig onderzoek. Daarin is postcode 9732 in meegenomen. Ik ben benieuwd wat er zo afwijkend was voor dit postcodegebied in vergelijking met dat eerder onderzoek. Het wordt nu genoemd als nieuw toegevoegde postcode terwijl dat niet waar is.

Hans, IMG 24 juli 2023 - 15:33

Beste Sylvia, het klopt inderdaad dat het al onder de waardedalingsregeling viel, voor de actualisatie van de regeling. In gebieden waarbij 40% of meer schadeclaims zijn toegekend is sprake van waardedaling. In de gebieden tussen 20% en 40% toegekende schadeclaims viel waardedaling niet uit te sluiten, waardoor die gebieden ook zijn meegenomen in de waardedalingsregeling. In de gebieden waar voor minder dan 20% de schadeclaim was toegekend bleek geen waardedaling te zijn. Postcode 9732 betreft een gebied waar het percentage toegekende schadeclaims onder de 20% ligt, maar betreft een zogenaamde enclave, omringd door gebieden waar wel meer dan 20% schadeclaims zijn toegekend. Op basis daarvan is voornoemde postcode meegenomen. Waarom in het onderzoek ‘Herstel maar nog niet hersteld’ (waarop de actualisatie is gebaseerd) wordt opgemerkt dat postcode 9732 nieuw is ten opzichte van het vorige onder zoek ‘Zeven bewogen jaren’, kunnen we niet goed verklaren. Het werd immers al meegenomen, maar als 'enclave'. Wellicht dat dit is veranderd door ‘Herstel maar nog niet hersteld’.

Floortje 8 juli 2023 - 10:12

IMG houdt zich thans ook bezig met de schade die ontstaat door zoutwinning. Wij zitten bovenop een zoutput, maar onze postcode staat nog steeds niet bij de waardedalingsregeling. Wanneer wordt hier wat mee gedaan? Of dienen wij ons toch weer te wenden tot Nobian?

Hans, IMG 24 juli 2023 - 15:38

Beste Floortje, IMG houdt zich bezig met schademeldingen in verband met gaswinning/opslag van het Groningenveld/Norg. Als u meent schade te hebben door zoutwinning, kunt u dit melden bij de Commissie Mijnbouwschade. Het waardedalingsgebied is tot stand gekomen met behulp van de onderzoeken van Atlas Research. Ze richtten zich op het effect van aardbevingen en aardbevingsrisico op de huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. Andere mogelijke oorzaken van waardedaling door andere (mijnbouw) activiteiten, zoals aanleg van leidingen of zoutwinning of waterpeilverlaging, zijn geen onderwerp van de onderzoeken. De waardedalingsregeling vergoed ook niet (eventuele) waardedaling die is opgetreden doordat er fysieke schade is opgetreden. Het gaat om waardedaling die is opgetreden in verband met de ligging van de woning in een gebied waar aardbevingen optreden. 

Kruizinga 3 augustus 2023 - 03:57

Kunnen jullie uitleggen waarom mijn buurman met wie ik in een tweeondereenkapwoning woon wel een x bedrag woz waardedaling heeft gekregen en ik niet?

Hans, IMG 4 augustus 2023 - 15:48

Beste Kruizinga, aan de hand van uw reactie kan ik niet aangeven waarom uw aanvraag is afgewezen. Ik raad u aan contact te zoeken met uw zaakbegeleider of te bellen met het Serviceloket, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.