Verder naar inhoud
Regeling

Waardedaling

Eigenaren kunnen een eenmalige vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

 

Vanaf 1 juli 2021 kon een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming (objecten) in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam. Deze aanvragen voor een eenmalige vergoeding voor waardedaling niet-woningen worden vanaf het vierde kwartaal in 2023 behandeld.

 

Nieuwe aanvragen voor de regeling Waardedaling niet-woningen kunnen in de loop van 2024 worden gedaan als de regeling wordt opengesteld.

Welke mogelijkheden voor een vergoeding zijn er?

 • Voor de waardedaling van uw woning, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
 • Voor de waardedaling van uw verkochte bedrijfspand of ander object zonder woonbestemming, veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld, de gasopslag Norg en Grijpskerk.
 • Voor de waardedaling bij een gecombineerde functie van uw object voor wonen en werken.
 • Een tegemoetkoming als u van de NAM een vergoeding kreeg voor waardedaling bij de verkoop van uw woning.
Een straat met rijtjeshuizen met in de tuin een bord waarop staat 'te koop'.

Waar komt u voor?

Hieronder staan de verschillende mogelijkheden voor het afhandelen van uw aanvraag voor een vergoeding voor waardedaling.

Voor informatie (ik kom hier voor het eerst)

Ik wil een aanvraag doen

Ik heb een aanvraag gedaan

Mogelijkheden binnen de regeling

Huiseigenaar

Commercieel vastgoedeigenaren

Waardedaling woningen

U kunt een aanvraag doen als u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. De waardedaling van uw woning wordt via een rekenmethode bepaald.

MKB

Agrariër

Waardedaling niet-woningen

In de loop van 2024 kunt u een aanvraag indienen als u (gedeeltelijk) eigenaar bent of was van een object zonder woonbestemming. De waardedaling wordt via een rekenmethode bepaald.

Iedereen

Tegemoetkoming NAM

Heeft u van de NAM een vergoeding gekregen voor de waardedaling van uw verkochte woning tussen februari 2014 en juni 2020? Dan kunt u niet de reguliere waardedalingsvergoeding aanvragen. U kunt wel een tegemoetkoming aanvragen.

Verdiepende informatie over Waardedaling

Verdiepende informatie over Waardedaling

 • Wat is het waardedalingsgebied?
 • Wonen en werken gecombineerd
 • De methodes uitgelegd
 • Rekenmethodes voor waardedaling met rekenvoorbeelden
 • Vergoeding is eenmalig
Bekijk extra informatie
 • Mijn woning is al jaren geen winkel (of andere dubbelfunctie) meer. Hoe kan ik dit bewijzen?

  Dat is geen probleem. U hoeft zelf niets te bewijzen. Wij hebben een onafhankelijke taxateur gevraagd om de waarde van uw woongedeelte vast te stellen. Dit doet de taxateur aan de hand van het WOZ-taxatierapport.

 • Komt de taxateur ook persoonlijk langs om te inspecteren?

  Nee, we verwachten niet dat het nodig is. Mogelijke uitzonderingen zijn daargelaten.

 • Hoe kom ik aan een WOZ-taxatierapport? En kost dit geld?

  Alleen inwoners van de gemeente Midden-Groningen moeten een WOZ-taxatierapport opvragen via hun gemeente. Dit is gratis.

  Inwoners van andere gemeenten hoeven dat niet te doen. Wij ontvangen het WOZ-taxatierapport rechtstreeks van de gemeente.

 • Wat gebeurt er als er een bezwaar tegen de WOZ loopt?

  Als het bezwaar nog loopt of als er beroep op bezwaar is gevolgd of hoger beroep, staat de WOZ-waarde nog niet vast. Het IMG kan op dat moment de waardedaling daarom nog niet vaststellen. Aanvragers wordt geadviseerd pas een aanvraag te doen nadat de bezwaar- of beroepsprocedure over de hoogte van de WOZ-waarde is afgerond.

 • Wat als ik vind dat mijn WOZ te laag is?

  Als een eigenaar van mening is dat zijn WOZ-waarde te laag is vastgesteld, maar hij heeft daartegen geen bezwaar gemaakt, dan kan hij ook nog bij de gemeente om herziening van de WOZ-waarde vragen. Uw gemeente kan u nader over informeren over deze mogelijkheid.

 • Wat als er zware bevingen komen?

  Gezien het besluit om de gaswinning in het Groningenveld versneld naar nul terug te brengen en de onderzoeken die worden gedaan naar de effecten daarvan, is de kans steeds kleiner dat er zwaardere bevingen ontstaan dan de beving van Huizinge van 16 augustus 2012. Mocht dat om wat voor reden dan ook toch gebeuren, dan zal het IMG er op dat moment naar handelen. Zo is het mogelijk om een actualisatie te doen op basis van de huidige methode en zo eventuele verergering te verwerken in de regeling. Het omgekeerde is overigens ook het geval. Als meer zware bevingen uitblijven, zou de waardeontwikkeling steeds positiever kunnen worden en gelijke tred gaan vertonen met vergelijkbare woningen in vergelijkbare andere delen van Nederland. Vanzelfsprekend kan dit dan alleen op basis van wetenschappelijk onderzoek werkelijk worden vastgesteld.

 • Is de regeling eindig?

  De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.

 • Welke gebouwen worden uitgezonderd van de € 10.000?

  Voor gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, is er een uitzondering. 
   
  Objecten met deze cultuurcodes die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000 krijgen een vaste vergoeding van € 5.000 aangeboden.