Waardedaling

Op basis van de Waardedalingsregeling van het IMG kan een eigenaar een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning, die is opgetreden doordat die woning is gelegen in een gebied waar aardbevingen voorkomen. Het IMG heeft een methode gekozen die het mogelijk maakt om de schade van eigenaren van zowel verkochte als onverkochte woningen te vergoeden. Het gaat om ongeveer 95.000 woningen. Vanwege de omvang wordt de regeling gefaseerd ingevoerd, te beginnen op 1 september 2020 voor eigenaren van woningen in Loppersum en Appingedam.

Voor eigenaren

Wat wordt bedoeld met waardedaling?

Waarom moet ik bij het IMG zijn?

Hoe kom ik in aanmerking?

Wanneer kan ik het aanvragen?