Waardedaling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Vanaf 1 juli 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam.

Schade opname foto maken met Ipad

De regeling wordt geactualiseerd

De wijziging gaat in op 1 januari 2023. Lees de informatie voordat u een aanvraag doet.

Verder lezen ›

Wie kan er een aanvraag doen?

Kaart WaardedalingsgebiedWoningen
Iedereen die tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Heeft u in deze periode een woning gekocht of verkocht? Het IMG rekent dan voor u uit of er in de periode waarin het huis in uw bezit was, waardedaling heeft plaatsgevonden en hoeveel dat dan is.
In sommige gevallen is de regeling echter niet van toepassing.

Bedrijfspanden
Eigenaren van een pand waar wonen en werken is gecombineerd en eigenaren van een verkocht bedrijfspand (of ander gebouw zonder woonbestemming) in de voormalige gemeente Loppersum of Appingedam. Meer informatie.

Waardedaling woningen

Hoe werkt het?

  • U doet voor uzelf een aanvraag.
  • Uw partner of een andere mede-eigenaar doet dat ook zelf.
  • Aanvragen doet u met DigiD of eHerkenning in Mijn dossier.
  • Veel gegevens zijn al voor u ingevuld. U kunt ze nog aanpassen. Wij vragen u dan wel om documenten mee te sturen.
  • Als u de aanvraag doet en er zijn geen bijzonderheden, ziet u een voorlopig bedrag. Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen. In de brief met het besluit ziet u hoeveel u krijgt.
  • Wij proberen binnen acht weken een besluit te nemen. Soms lukt dat niet. Heeft u bijvoorbeeld gegevens aangepast, bent u uit de WAG-regeling gestapt of heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het langer duren.
                                                                                                                                                                                   

Berekening van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

  • De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2019). Of de verkoopprijs als u uw woning heeft verkocht.
  • Het percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
  • Hoelang u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 eigenaar was van de woning.
  • Of u de enige eigenaar was van de woning. Was u voor de helft eigenaar? Dan krijgt u de helft van de vergoeding.

Zie ook de rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

Nadat u vergoeding hebt aangevraagd

Mijn dossier: een aanvraag doen en volgen

U kunt inloggen met de DigiD app of met uw gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.
Ondernemers gebruiken eHerkenning 2+ of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.
Als u iemand anders voor u de aanvraag wilt laten doen kunt u dat regelen op machtigen.digid.nl. Dat kan ook als u zelf geen DigiD heeft.

Afwijzingsgronden Waardedalingsregeling

Verder lezen

Vragen en antwoorden

Wat als ik al een vergoeding van de NAM heb gehad?

Antwoorden op deze en andere vragen

Methodiek en berekening

Uitleg over de methode die gebruikt wordt om de waardedaling te berekenen. Ook vindt u hier rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

Methode Waardedalingsregeling
Actualisatie Waardedalingsregeling