Waardedaling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Sinds 1 juli 2021 kan een aanvraag ingediend worden voor verkochte bedrijfspanden en andere verkochte panden zonder woonbestemming in de voormalige gemeenten Loppersum en Appingedam.

Schade opname foto maken met Ipad

Wie kan er een aanvraag doen?

Kaart WaardedalingsgebiedWoningen
Iedereen die tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Bekijk de percentages per postcode.

Heeft u in deze periode een woning gekocht in het waardedalingsgebied? Het IMG rekent voor u uit hoeveel waardedaling heeft plaatsgevonden sinds de woning uw eigendom werd. Dit betekent dat eventuele waardedaling van voor die tijd van invloed was op uw aankoopprijs. In dat geval komt de verkoper in aanmerking voor de waardedaling die heeft plaatsgevonden voor uw aankoop.

Heeft u in deze periode een woning verkocht in het waardedalingsgebied? Het IMG rekent voor u uit of er in de periode waarin het huis in uw bezit was, waardedaling heeft plaatsgevonden en hoeveel dat dan is.

In sommige gevallen is de regeling echter niet van toepassing, bijvoorbeeld als u van de NAM al een vergoeding voor waardedaling kreeg bij de verkoop van uw woning (zie Tegemoetkoming NAM)

Bedrijfspanden
Eigenaren van een pand waar wonen en werken is gecombineerd en eigenaren van een verkocht bedrijfspand (of ander gebouw zonder woonbestemming) in de voormalige gemeente Loppersum of Appingedam. Meer informatie.

Tegemoetkoming NAM 
Heeft u van de NAM een vergoeding gekregen voor de waardedaling van uw verkochte woning tussen februari 2014 en juni 2020? Dan kunt u niet de reguliere waardedalingsvergoeding aanvragen. U kunt wel een tegemoetkoming aanvragen. Meer informatie.

Waardedaling woningen

  • U doet voor uzelf een aanvraag.
  • Uw partner of een andere mede-eigenaar doet dat ook zelf.
  • Aanvragen doet u met DigiD of eHerkenning in Mijn dossier.
  • Veel gegevens zijn al voor u ingevuld. U kunt ze nog aanpassen. Wij vragen u dan wel om documenten mee te sturen.
  • Als u de aanvraag doet en er zijn geen bijzonderheden, ziet u een voorlopig bedrag. Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen. In de brief met het besluit ziet u hoeveel u krijgt.
  • Wij proberen binnen acht weken een besluit te nemen. Soms lukt dat niet. Heeft u bijvoorbeeld gegevens aangepast, bent u uit de WAG-regeling gestapt of heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het langer duren.

Aanvragen in Mijn dossier  ›

Via ‘Mijn dossier’ logt u in met DigiD of eHerkenning.
U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan. 

Berekening van de vergoeding
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

  • De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021). Of de verkoopprijs als u uw woning heeft verkocht.
  • Het percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
  • Hoelang u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021 eigenaar was van de woning.
  • Of u de enige eigenaar was van de woning. Was u voor de helft eigenaar? Dan krijgt u de helft van de vergoeding.

Zie ook de rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

Nadat u vergoeding hebt aangevraagd

Afwijzingsgronden Waardedalingsregeling

Verder lezen

Vragen en antwoorden

Wat als ik al een vergoeding van de NAM heb gehad?

Antwoorden op deze en andere vragen

Methodiek en berekening

Uitleg over de methode die gebruikt wordt om de waardedaling te berekenen. Ook vindt u hier rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

Methode Waardedalingsregeling