Waardedalingsregeling

Eigenaren kunnen een vergoeding krijgen als hun woning minder waard is geworden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Dit geldt voor zowel verkochte als voor onverkochte woningen.

Woont u niet in Nederland? Ook dan kunt u een aanvraag doen.
Een Waardedalingsregeling voor (bedrijfs)panden volgt later.

Voor wie is deze regeling?

Kaart WaardedalingsgebiedVoor iedereen die tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 (mede-)eigenaar was van een of meerdere woningen in het gebied waar waardedaling is vastgesteld. Het maakt niet uit of u het huis nog in bezit heeft of na 1 januari 2019 heeft verkocht. 

Is de woning gekocht of verkocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019?
Ook dan komt u mogelijk in aanmerking. Het IMG rekent dan voor u uit of er in de periode, waarin het huis in uw bezit was, waardedaling heeft plaatsgevonden en hoeveel dat dan is.

In sommige gevallen is de regeling echter niet van toepassing.

Hoe het werkt

  • U doet voor uzelf een aanvraag.
  • Uw partner of een andere mede-eigenaar doet dat ook zelf.
  • Aanvragen doet u met DigiD of eHerkenning in Mijn dossier.
  • Veel gegevens zijn al voor u ingevuld. U kunt ze nog aanpassen. Wij vragen u dan wel om documenten mee te sturen.
  • Als u de aanvraag doet en er zijn geen bijzonderheden, ziet u een voorlopig bedrag. Dit bedrag is een schatting en kan nog veranderen. In de brief met het besluit ziet u hoeveel u krijgt.
  • Wij proberen binnen acht weken een besluit te nemen. Soms lukt dat niet. Heeft u bijvoorbeeld gegevens aangepast, bent u uit de WAG-regeling gestapt of heeft u een bedrijf aan huis? Dan kan het langer duren.

Berekening van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van:

  • De WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2019). Of de verkoopprijs als u uw woning heeft verkocht.
  • Het percentage waardedaling dat voor de postcode is vastgesteld.
  • Hoelang u tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 eigenaar was van de woning.
  • Of u de enige eigenaar was van de woning. Was u voor de helft eigenaar? Dan krijgt u de helft van de vergoeding.

Zie ook de rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.

 

Nadat u vergoeding hebt aangevraagd

Er staat een brief voor mij klaar. Waar vind ik die?

U bepaalt zelf wat u met de schadevergoeding doet.

Bent u het niet eens met uw besluit? Dit kunt u doen

Als u een brief ontvangt over verlenging van de beslistermijn

Mijn dossier: een aanvraag doen en volgen

U kunt inloggen met de DigiD app of met uw gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code. Meer informatie vindt u op www.digid.nl.
Ondernemers gebruiken eHerkenning 2+ of hoger. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.
Als u iemand anders voor u de aanvraag wilt laten doen kunt u dat regelen op machtigen.digid.nl. Dat kan ook als u zelf geen DigiD heeft.

Afwijzingsgronden Waardedalingsregeling

Als u uw woning heeft gekocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019

Als u gebruik heeft gemaakt van de waarderegeling van de NAM

Sloop of nieuwbouw van uw woning door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Verder lezen

Vragen en antwoorden

Wanneer kan ik een besluit verwachten? Geldt de regeling ook voor het woongedeelte van een bedrijfspand? Wat als er al een procedure loopt bij stichting WAG?

Methodiek en berekening

Uitleg over de methode die gebruikt wordt om de waardedaling te berekenen. Ook vindt u hier rekenvoorbeelden en de percentages per postcode.