Waardedalingsregeling

Met de Waardedalingsregeling van het IMG kan een eigenaar een vergoeding krijgen voor de lagere waarde van zijn woning, die is opgetreden doordat die woning in een gebied staat waar aardbevingen voorkomen. Eigenaren kunnen de schade van zowel verkochte als onverkochte woningen vergoed krijgen.

Wilt u ons spreken over uw aanvraag Waardedaling?

De meeste zaken kunt u regelen via deze website:

  • Heeft u van ons bericht gehad dat er een brief voor u klaar staat in 'Mijn dossier'? Deze brief vindt u bij de documenten van uw aanvraag.
  • Bezwaar maken of uw gegevens wijzigen, kan eveneens in 'Mijn dossier'. Bezwaar maken kan niet telefonisch.
  • Als u met meerdere eigenaren een woning bezit, moet elke eigenaar zelf een aanvraag Waardedaling doen.
  • Bent u niet-ingezetene en wilt u een aanvraag voor de waardedaling van een woning doen? Dat kan in de loop van het eerste kwartaal van 2021. Zodra dit mogelijk is, laten we dat weten.
  •  

Hier vindt u onze brochure over waardedaling (pdf)

Inloggen voor uw aanvraag waardedaling

Afwijzingsgronden Waardedalingsregeling

Sloop of nieuwbouw van uw woning door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

Als u uw woning heeft gekocht tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019

Als u gebruik heeft gemaakt van de waarderegeling van de NAM

Afwijzing van uw aanvraag?

Het IMG verwacht ruim 100.000 aanvragen voor de Waardedalingsregeling. De meeste woningeigenaren krijgen een vergoeding, maar niet iedereen. Zoals bij sloop en nieuwbouw in het kader van het versterkingsprogramma. Of als er na aankoop van een woning geen waardedaling meer heeft plaatsgevonden. Hier vindt u veelgestelde vragen over deze en andere zaken.

Vragen over DigiD

Vergoeding voor waardedaling aanvragen doet u met DigiD. Om veilig in te loggen met DigiD moet u gebruikmaken van de DigiD app of inloggen met uw gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-code. Op de website van DigiD vindt u meer informatie: Informatie over de DigiD app.  Informatie over veilig inloggen via een sms-code.