Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling niet-woningen - Objecten

Voor deze regeling gebruiken we de term “object”, omdat het niet alleen om een gebouw hoeft te gaan.

Om welke objecten gaat het?

Deze regeling is speciaal gemaakt voor zakelijke objecten die niet gebruikt worden om in te wonen. Ook moet er een marktwaarde voor zijn. Als voorbeeld noemen we een aantal soorten objecten. Wij gebruiken hiervoor de WOZ Soort-Objectcodes.

 • Kantoor
 • Winkel
 • Horeca, zoals een restaurant of een café
 • Sportschool
 • Laboratorium
 • Hangar
 • Camping
 • Medisch bedrijf
 • Autowasplaats
 • Agrarisch bedrijf
 • Kinderopvang
 • Sauna
 • Scoutingterrein
 • Showroom
 • Bioscoop
 • Atelier

Publiek vastgoed

Er zijn ook objecten die niet binnen deze regeling vallen. Deze soorten objecten zijn vaak gefinancierd met gemeenschapsgeld. Dit wordt ook wel publiek vastgoed genoemd. Zo’n object heeft geen marktwaarde, omdat het niet of zelden wordt verkocht aan een bedrijf of persoon. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Scholen
 • Sportvelden
 • Monumenten
 • Kerken
Kerk met op de voorgrond een veldje met bloeiende narcissen.

WOZ Soort-Objectcodes

Een Soort-Objectcode is de aanduiding voor de bestemming van het object voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Aan de hand van de WOZ Soort-Objectcode van het object wordt bepaald of het object in aanmerking komt voor de regeling waardedaling niet-woningen. Wij kijken dan welke Soort-Objectcode het object heeft op de peildatum 1 januari 2022. Als het object voor die datum is verkocht, kijken we naar de Soort-Objectcode van het jaar van de verkoop.

Waarom gebruiken we de WOZ Soort-Objectcodes?

Voor de regeling waardedaling niet-woningen is het nodig om in meer detail te kijken naar de bestemming. Dan kan er bepaald worden of een object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling of niet.

In de Landelijke Voorziening WOZ worden honderden verschillende Soort-Objectcodes gebruikt, waardoor deze aanduidingen veel specifieker zijn dan de gebruiksdoelen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarom gebruiken we de Soort-Objectcode uit de Landelijke Voorziening WOZ en niet het gebruiksdoel uit de BAG.

Lijst met Soort-Objectcodes

Er is een lijst waarin staat welke soorten objecten voor de regeling waardedaling niet-woningen in aanmerking komen. Deze lijst komt voort uit het onderzoek en advies van de Adviescommissie.

In de lijst met WOZ Soort-Objectcodes is ook aangegeven welke soort-objectcodes onder maatwerk vallen. Daarbij wordt per geval beoordeeld of het object in aanmerking komt voor een vergoeding.

Hieronder kunt u de lijst met Soort-Objectcodes downloaden.

 • Waar vind ik de WOZ Soort-Objectcode?

  Deze vindt u in het WOZ taxatieverslag. Uw gemeente stuurt u een WOZ beschikking van uw zakelijke object. Het WOZ taxatieverslag wat daarbij hoort, kunt u bij uw gemeente opvragen.

 • Ik heb een garagebox die ik voor mijn bedrijf gebruik, kan ik daarvoor ook een waardedalingsvergoeding aanvragen?

  Dat hangt van een aantal factoren af. De belangrijkste factor is dat u de eigenaar was op 16 augustus 2012.

  Een andere belangrijke factor is de WOZ waarde. Bezit u het object nog? Dan kijken wij naar de WOZ waarde op 1 januari 2022. Heeft u het object na 16 augustus 2012 verkocht? Dan kijken wij naar de WOZ-waarde van het jaar van de verkoop.

  • Is deze WOZ waarde lager dan € 50.000?
   Dan is er geen sprake van waardedaling.
  • Als deze WOZ waarde € 50.000 of hoger is, hangt het af van de WOZ Soort-Objectcode.
   • Een garage-unit op een industrieterrein komt dan bijvoorbeeld wel in aanmerking.
   • Een garagebox bij een woning komt hier niet voor in aanmerking.

  U kunt in het WOZ taxatieverslag zien welke WOZ Soort-Objectcode uw object heeft. Via de quickscan kunt u met deze code ook zien of uw object in aanmerking komt voor een vergoeding voor waardedaling.