Verder naar inhoud

Waardedaling

Waardedaling woningen - Onderzoek naar de methodes

Er zijn verschillende methodes ontwikkeld om waardedaling te kunnen berekenen. Een aantal van die methodes is ook wetenschappelijk verantwoord. Maar wat is nu de beste, meest wetenschappelijke en rechtvaardige manier om dat waardeverschil te bepalen? Om dit te bepalen, is een onafhankelijke, specialistische adviescommissie in het leven geroepen; de Adviescommissie waardedaling.

Leden adviescommissie

  • Mr. A. (Fred) Hammerstein (voorzitter), oud-raadsheer in de Hoge Raad, oud-president van het Gerechtshof Arnhem en voormalig regeringscommissaris
  • Prof. dr. J. (Jan) Rouwendal, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
  • Prof dr. P. (Peter) Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de Technische Universiteit te Delft

Zeven methodes onderzocht

De Adviescommissie waardedaling heeft zich uiteindelijk over zeven methodes gebogen. De resultaten van die methodes liepen sterk uiteen; er waren ook studies waaruit geen significante waardedaling is gebleken. De Adviescommissie waardedaling heeft uiteindelijk geadviseerd gebruik te maken van de methode van Atlas voor gemeenten; deze methode was volgens de Adviescommissie het meest geschikt. De methode hield rekening met het imago-effect, maar ook met de aanzienlijke ruimtelijke variatie in bevingsschade.

Daarnaast bleken de uitkomsten van het onderzoek betrouwbaar en robuust te zijn en ook vergelijkbaar met methodes die op taxaties waren gebaseerd, zónder dat daarbij de ruis en onzekerheden optreden die inherent zijn aan taxaties. De Adviescommissie waardedaling oordeelde bovendien dat géén van de andere methodes bruikbaar was.

Adviezen

Hieronder kunt u de adviezen van de Adviescommissie waardedaling lezen en verder de uitspraken van de Hoge Raad en het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Nader onderzoek methode Invisor

Nadat het advies van de Adviescommissie waardedaling was opgeleverd, werd een nieuwe methode gepubliceerd: de methode van Invisor. Het IMG in oprichting heeft vervolgens de Adviescommissie gevraagd een nader advies uit te brengen over deze methode. Na oplevering van dit advies heeft het IMG zijn keuze gemaakt en daarbij gekozen voor de methode Atlas voor gemeenten.