Verder naar inhoud

Waardedaling

Algemene vragen over waardedaling woningen en de procedure

Op deze pagina vindt u antwoord op vragen over wat waardedaling is, waarom er soms geen woningen in een overzicht staan, wanneer u een besluit kunt verwachten.

Wanneer krijg ik een besluit?

De beslistermijn voor alle aanvragen is in principe 8 weken. Binnen die tijd moet men van ons horen wat de uiteindelijk compensatie zal zijn. Het gaat om grote aantallen en grote bedragen, dus we gebruiken deze tijd ook om de aanvragen en de bijbehorende gegevens te controleren, en dus of het voorlopige compensatiebedrag daadwerkelijk correct is. Ook gebruiken we die tijd om de bijzonderheden bij een aanvraag, waardoor het compensatiebedrag niet op voorhand kon worden getoond, uit te zoeken.

Waarom zie ik niet welke schadevergoeding ik krijg bij de aanvraag?

Als mensen de aanvraagprocedure hebben doorlopen en er zijn geen bijzonderheden, dan wordt aan het einde van het aanvraagformulier een voorlopige inschatting gegeven van het bedrag aan compensatie dat de aanvrager zou krijgen. Dit is niet het geval als er sprake is van een bijzonderheid. Dat laatste is al het geval als we voorafgaand aan de aanvraag nog niet over alle informatie beschikten. Dan moet die informatie eerst worden opgezocht en gecontroleerd.  Een voorlopig compensatiebedrag is ook niet mogelijk als sprake is van een meer complexe situatie, die eerst inhoudelijk moet worden beoordeeld. De verwachting is echter dat in verreweg het grootste deel van de gevallen het bedrag wel kan worden getoond, maar we zullen in de komende tijd moeten zien hoe vaak we met de uitzonderingssituaties te maken hebben. Onze inschatting is dat uiteindelijk voor het grootste deel de procedure eenvoudig en snel zal zijn.

Wat wordt bedoeld met waardedaling?

Het gaat om het waardeverschil dat is opgetreden doordat de woning is gelegen in een gebied waar aardbevingen voorkomen. Om te bepalen wat dit verschil is, wordt gekeken naar wat de woning nu waard is en wat die woning waard zou zijn geweest als er geen aardbevingen waren geweest. Het verschil tussen die twee waardes, is dan de waardedaling die een gevolg is van ligging in het gebied waar aardbevingen voortkomen.

Belangrijk is dat het niet alleen geldt voor woningen die minder waard zijn geworden sinds augustus 2012. De meeste woningen zijn de afgelopen jaren, ook ondanks de aardbevingen, wel in waarde gestegen. Op basis van de waardedalingsregeling komen ook eigenaren van woningen voor een vergoeding in aanmerking waarvan de woningwaarde wel is gestegen sinds augustus 2012, maar minder hard dan mogelijk was als gevolg van de invloed van bevingen door gaswinning. Het gaat uiteindelijk dus om het verschil in waardeontwikkeling van een woning, als gevolg van de ligging in een gebied waar aardbevingen voorkomen.

Waarom moet ik bij het IMG zijn?

Woningeigenaren die een vergoeding wilden voor de waardedaling van hun woning, moesten dat voorheen regelen met de NAM. Het IMG is opgericht om de schade die door NAM is veroorzaakt op een onafhankelijke en laagdrempelige manier af te handelen, waarbij NAM uit het proces is gehaald. Onderdeel van de taak van het IMG is onder andere om de schade te vergoeden die bestaat uit waardedaling. Anders dan mogelijk was op basis van de regeling van de NAM, heeft het IMG besloten ook eigenaren die hun woning nog niet hebben verkocht compensatie te bieden.

Hoe kom ik in aanmerking?

De Waardedalingsregeling is bedoeld voor eigenaren van woningen waarbij in de periode waarin zij eigenaar waren, een verschil in waarde is opgetreden doordat de woning ligt in het gebied waar aardbevingen uit het Groningenveld voorkomen. Hiervoor moet men eigenaar van een woning zijn (geweest) in de periode tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2021.