Adviezen, Woo-verzoeken en actieve publicaties

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is een Zelfstandig Bestuursorgaan Overheid (ZBO) onder de Rijksoverheid en valt daardoor onder de Wet open overheid. Uitgangspunt van deze wet is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is.

Op dit moment is IMG bezig om invulling te geven aan de Wet open overheid, waardoor steeds meer publieke informatie die betrekking heeft op IMG openbaar gemaakt zal worden.

De publieke informatie van IMG wordt op deze pagina gedeeld of er wordt verwezen naar een andere openbare website.

Van en voor het IMG:

Vastgestelde richtlijnen en instructies deskundigen:

Woo- en Wob-verzoeken:

Europese aanbestedingen:

Europese aanbestedingen van ‘Instituut Mijnbouwschade Groningen’ (IMG) zijn via ‘Aankondigingen’ bij TenderNed op te vragen.

Als zoeksleutel kunt u hier ‘Mijnbouwschade’ ingeven, zodat u alle aanbestedingen met betrekking ‘Instituut Mijnbouwschade Groningen’ kunt vinden.

Van de minister van Economische Zaken en Klimaat:

Van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG):

Van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen:

Over de Stuwmeerregeling:

Overige documenten: