Adviezen en andere documenten

Van en voor het IMG:

Van de minister van Economische Zaken en Klimaat:

Van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG):

Van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen:

Over de Stuwmeerregeling:

Overige documenten: