Verder naar inhoud

Ingediende klachten

In het kader van de Wet open overheid, is het Instituut Mijnbouwschade Groningen vanaf 1 januari 2024 verplicht om de formeel afgehandelde klachten en de bijbehorende oordelen openbaar te maken.

Het kantoorgebouw van het IMG met een wapperende vlag.

Hieronder vindt u een overzicht van de klachten die formeel zijn afgehandeld door het Instituut. Tevens is een verwijzing opgenomen naar een document waarin u een samenvatting van de klacht kunt vinden.

Klagers kunnen zelf deze keuze maken over de wijze van afhandeling. Bij een informele en formele klachtbehandeling volgt er een reactie op de klacht. Daarnaast wordt er bij de formele behandeling een oordeel gegeven over de gegrondheid van de klacht. Op deze pagina treft u de formeel afgehandelde klachten aan.

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen kiest het Instituut ervoor om een samenvatting van de klacht en het oordeel te publiceren. Persoonsgegevens en uitingen omtrent de persoonlijke omstandigheden van betrokkenen zijn in de samenvatting niet meegenomen.

Meer informatie over het indienen van een klacht

Overzicht klachten

Klacht zaakbegeleider

Datum ontvangst: 22-01-2024
Dagtekening oordeel: 15-02-2024
Organisatie onderdeel: zaakbegeleiding
Functie beklaagde: zaakbegeleider
Oordeel: ongegrond

Klacht

Klager gaf aan geen contact te hebben gekregen met de zaakbegeleider in een periode van twee maanden. Klager heeft meerdere keren geprobeerd om in contact te komen met de zaakbegeleider. Klager voelde zich in deze periode niet gehoord, omdat hij/zij geen reactie heeft ontvangen. Twee maanden later is klager weer in contact gekomen met zaakbegeleider. De klacht ziet op de periode daaraan voorafgaand.

Bevindingen

De zaakbegeleider heeft verschillende keren contact gehad met klager. Dit contact is er niet geweest tijdens de vakantie- en ziekteperiode van de zaakbegeleider. In die periode is contact geweest met een vervangende zaakbegeleider. Na afwezigheid is echter wel (direct) contact opgenomen met klager. Ook heeft zaakbegeleiding klager inhoudelijk geĆÆnformeerd over de procedures.

Oordeel

In de hoedanigheid van zaakbegeleider heeft zij/hij de rol zorgvuldig vervuld. Met klager is namelijk contact opgenomen wanneer dit nodig was, dan wel voor een vervangende zaakbegeleider gezorgd. De klacht is daarom op 15 februari 2024 ongegrond verklaard.

Klacht jurist bezwaar

Datum ontvangst: 22-01-2024
Dagtekening oordeel: 20-02-2024
Organisatie onderdeel: bezwaar
Functie beklaagde: jurist
Oordeel: ongegrond

Klacht

Klager gaf aan dat er in het hoorzittingsverslag een zin ontbreekt, wat van cruciaal belang is voor de beslissing op bezwaar. Tijdens de hoorzitting is door klager gevraagd of hij een andere beoordeling zou hebben gehad, indien hij/zij de vragenlijst voor een immateriƫle schadevergoeding anders zou hebben ingevuld. Hierop is bevestigend beantwoord volgens klager. Klager geeft aan dat dit weggelaten is uit het verslag. Verder noemde klager dat hij/zij verschillende keren contact heeft gezocht, maar dat de bezwaarjurist niet heeft gereageerd op deze verzoeken.

Bevindingen

Het hoorzittingsverslag is geen letterlijke weergave van hetgeen is besproken tijdens de hoorzitting. In dit geval stond in het verslag niet opgenomen dat klager een andere beoordeling zou hebben gehad als de vragenlijst niet zou zijn ingevuld. Echter, in de toelichting op de beslissing op bezwaar staat wel uitgelegd dat het invullen van de vragenlijst invloed kan hebben op het besluit. De uitleg in het besluit leek op dat punt voldoende te zijn. Er is niet sprake van een bewuste weglating. Wat betreft het ontvangen van een reactie op de contactverzoeken, is door de afdeling bezwaar op klager gereageerd.

Oordeel

Het Instituut heeft de klacht beoordeeld, de reacties bekeken en geoordeeld dat de bezwaarjurist, in de hoedanigheid als behandelend jurist en voorzitter van de hoorzitting, zijn/haar taak voldoende heeft uitgevoerd. De klacht is op 20 februari 2024 daarom ongegrond verklaard.

Klacht benoemen functies jurist bezwaar

Datum ontvangst: 15-02-2024
Dagtekening oordeel: 06-03-2024
Organisatie onderdeel: bezwaar
Functie beklaagde: juristen
Oordeel: ongegrond

Klacht

Klager geeft aan dat hij/zij het vervelend vindt dat de juristen tijdens de hoorzitting niet wilden aangeven of zij via een intern of extern bureau werkzaamheden verrichten voor het Instituut.

Bevindingen

De bezwaarjuristen hebben zich tijdens de introductie van de hoorzitting voorgesteld. Op meerdere momenten is aangegeven dat zij werkzaam zijn bij de afdeling Juridische Zaken van het Instituut. Het is voor de behandeling van de bezwaarzaak niet relevant om te weten of zij intern of extern in dienst zijn. Het Instituut zorgt er te allen tijde als bestuursorgaan voor dat er geen sprake is van een belangenverstrengeling. Om de privacy te kunnen waarborgen en te respecteren staat het iedere medewerker vrij om de keuze te maken om wel of geen informatie over hun aanstelling te delen.

Oordeel

De bezwaarjuristen hebben hun functie als bezwaarjurist zorgvuldig uitgevoerd. De klacht is daarom ongegrond verklaard.