Verder naar inhoud

Documenten

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is een Zelfstandig Bestuursorgaan Overheid (ZBO) onder de Rijksoverheid en valt daardoor onder de Wet open overheid. Uitgangspunt van deze wet is dat iedereen recht heeft op toegang tot publieke informatie en dat alle overheidsinformatie in beginsel openbaar is.

Op tafel liggen papieren waarop een bouwtekening van een woning zichtbaar is met erachter de map met documenten van Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Adviezen en actieve publicaties

Op dit moment is IMG bezig om invulling te geven aan de Wet open overheid, waardoor steeds meer publieke informatie die betrekking heeft op IMG openbaar gemaakt zal worden.

De publieke informatie van IMG wordt op deze pagina gedeeld of we  verwijzen naar een andere openbare website.

Woo- en Wob-verzoeken

Europese aanbestedingen

Europese aanbestedingen van Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn via 'Aankondigingen' bij TenderNed op te vragen. Als zoeksleutel kunt u hier 'Mijnbouwschade' ingeven, zodat u alle aanbestedingen met betrekking tot 'Instituut Mijnbouwschade Groningen' kunt vinden. 

Meer over Tenderned

Vastgestelde richtlijnen

Van de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Van de Tijdelijke commissie advisering bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen