Vergoeding materiële gevolgschade

De fysieke schade aan gebouwen en objecten kan leiden tot (materiële) gevolgschade. Voorbeelden van materiële gevolgschade zijn: inboedelschade, tuinschade, inkomstenderving, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten. Het aanvragen van vergoeding van dergelijke schade kan via een 'aanvraag vergoeding schade door mijnbouw' in het Mijn dossier.

Hoe vraag ik het aan?

Bij het invullen van de aanvraag, wordt u bij 'overige schade' de mogelijkheid geboden om hier (materiële) gevolgschade te beschrijven en daarmee vergoeding daarvoor aan te vragen. Gebruik onderstaande knop om de aanvraagprocedure te starten.

Fiscale gevolgschade

Als er belasting wordt geheven op de aan u toegekende schadevergoeding, voordat u in de gelegenheid bent geweest de schade te herstellen, dan komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Deze zogenaamde fiscale gevolgschade geldt zowel bij fysieke schade aan woningen, als voor de Waardedalingsregeling.

U kunt hiervoor een aanvraag indienen in het kader van overige schade, die door het IMG wordt beoordeeld. U heeft recht op vergoeding wanneer de fiscale gevolgschade het directe gevolg is van een uitkering van het IMG. De beoordeling leidt tot een afzonderlijk besluit en de vergoeding van de fiscale gevolgschade is in beginsel eenmalig.