Vergoeding materiële gevolgschade

De fysieke schade aan gebouwen en objecten kan leiden tot (materiële) gevolgschade. Voorbeelden van materiële gevolgschade zijn: inboedelschade, tuinschade, inkomstenderving, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten. Het aanvragen van vergoeding van dergelijke schade kan via een 'aanvraag vergoeding schade door mijnbouw' in het Mijn dossier.

Hoe vraag ik het aan?

Bij het invullen van de aanvraag, wordt u bij 'gevolgschade' de mogelijkheid geboden om hier (materiële) gevolgschade te beschrijven en daarmee vergoeding daarvoor aan te vragen. Gebruik onderstaande knop om de aanvraagprocedure te starten.