Overige vormen van schade

Ook als u schade heeft die buiten onze regelingen valt, kunt u een vergoeding aanvragen. Het gaat dan om schade die niet valt onder fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het moet wel gaan om schade die veroorzaakt is door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg.

Woonwijk

Geen regeling, toch vergoeding

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan psychische kosten, verzakking van een perceel of vermogensschade die los staat van eventuele fysieke schade. Wij noemen dit ‘overige schade’.

U kunt deze vormen van schade telefonisch bij ons melden via het Serviceloket. Bel hiervoor gratis naar 0800 4444 111.