Overige schade door mijnbouw

De bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg kan diverse soorten schade hebben veroorzaakt. De drie vormen van schade waar we regelingen voor hebben zijn fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Daarnaast kan er onder meer materiële gevolgschade zijn, schade door bijkomende kosten en omzetderving. Het IMG is bevoegd al deze vormen van schade te vergoeden.

In gesprek aan tafel