Informatie voor aannemers

Mogelijk bent u gevraagd door een schademelder om een schade-opname te doen. Of wellicht wilt u zich aanmelden om een bij ons gecontracteerde aannemer te worden. We leggen er op deze pagina meer over uit.

Een geselecteerde aannemer worden

Wij hebben expertisebureau NIVRE Calamiteiten & Projecten gevraagd om mee te werken aan de aannemersvariant. In overleg met het IMG is om te beginnen één bouwbedrijf gevraagd, om onder verantwoordelijkheid van NIVRE, schades op te nemen. Inmiddels nemen meer dan tien bouwbedrijven schades op. Deze zijn geselecteerd en gecontracteerd op basis van capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid. Wilt u ook meedoen aan de aannemersvariant als geselecteerde aannemer? Dan kunt u contact opnemen met het NIVRE. Als u vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld om mee te doen, komt u hiervoor onder contract bij het NIVRE.

Eisen voor geselecteerde aannemers

  • Een klein, middelgroot of groot bouwbedrijf in de regio Groningen
  • Ingeschreven bij een beroeps- of handelsregister
  • Woning- en utiliteitsbouw als (hoofd)activiteit
  • Ervaring met onderhoud en schadeherstel
  • Verzekerbaar conform onze standaard: CAR-verzekering en AVB Polis
  • Bereid om ook het definitieve herstel voor de bewoner uit te voeren
  • Conformering aan ons calculatiemodel
  • Conformering aan ons standaard opname-protocol
  • Een goede reputatie in de praktijk

Door de schademelder zelf geselecteerd

Schademelders kunnen ervoor kiezen zelf een aannemer te selecteren. Wij adviseren hen daarover eerst met de aannemer zelf contact te zoeken. Maar het komt ook voor dat u door een schademelder bent geselecteerd en wij u benaderen om meer informatie te leveren. Als een schademelder daarvoor kiest en u wilt ook deelnemen, dan maakt u samen met de schademelder afspraken over de schade-opname en de kosten die daarbij komen kijken. Voor deze zogenoemde ‘eigen aannemersvariant’ geldt dat uw bouwbedrijf moet zijn aangesloten bij Woningborg of Bouwgarant. U krijgt van ons uitgebreide toelichting over de wijze waarop de schade-opname dient plaats te vinden en de wijze van schadecalculatie.