Informatie voor aannemers

Mogelijk was u gevraagd door een schademelder om een schade-opname te doen. Of wellicht wilt u zich aanmelden om een bij ons gecontracteerde aannemer te worden. We leggen er op deze pagina meer over uit. De eigen aannemersvariant is stopgezet. Wel kunt u uw interesse kenbaar maken om een geselecteerde aannemer te worden.

aannemer bij huis

Een geselecteerde aannemer worden

Wij hebben expertisebureau NIVRE Calamiteiten & Projecten en CED gevraagd om mee te werken aan de aannemersvariant. Inmiddels nemen meer dan tien bouwbedrijven schades op. Deze zijn geselecteerd en gecontracteerd op basis van capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid. Wilt u ook meedoen aan de aannemersvariant als geselecteerde aannemer? Dan kunt u contact opnemen met het CED of NIVRE. Als u vervolgens in de gelegenheid wordt gesteld om mee te doen, komt u hiervoor onder contract bij het CED of NIVRE.

Eisen voor geselecteerde aannemers

  • Een klein, middelgroot of groot bouwbedrijf in de regio Groningen
  • Ingeschreven bij een beroeps- of handelsregister
  • Woning- en utiliteitsbouw als (hoofd)activiteit
  • Ervaring met onderhoud en schadeherstel
  • Verzekerbaar conform onze standaard: CAR-verzekering en AVB Polis
  • Bereid om ook het definitieve herstel voor de bewoner uit te voeren
  • Conformering aan ons calculatiemodel
  • Conformering aan ons standaard opname-protocol
  • Een goede reputatie in de praktijk

Door de schademelder zelf geselecteerd

Schademelders konder er tot 3 augustus 2020 voor kiezen zelf een aannemer te selecteren. Wij adviseerden hen daarover eerst met de aannemer zelf contact te zoeken. Maar het kwam ook voor dat aannemers door een schademelder werden uitgekozen en zij door het IMG (voorheen TCMG) werden benaderd om meer informatie te leveren. Als een schademelder daarvoor koos en de aannemer wilde ook deelnemen, dan werd samen met de schademelder afspraken gemaakt over de schade-opname en de kosten die daarbij komen kijken. Voor deze zogenoemde ‘eigen aannemersvariant’ gold dat een bouwbedrijf moet zijn aangesloten bij Woningborg of Bouwgarant. Aannemers kregen van ons daarbij uitgebreide toelichting over de wijze waarop de schade-opname dient plaats te vinden en de wijze van schadecalculatie.