Schade aan gebouwen en objecten

Scheuren in muren en vloeren of een riolering die is gebroken. Het zijn voorbeelden van fysieke schade aan gebouwen en objecten. Het IMG vergoedt de schade als deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg.

Boerderij met Groninger vlag in tuin

Vaste vergoeding

Meldt u voor een bepaald adres voor het eerst schade en woont u binnen het effectgebied van de bevingen? Of is uw eerste aanvraag nog bij ons in behandeling? Dan kunt u mogelijk kiezen voor afhandeling met een vaste vergoeding van 5.000 euro. Zo wordt het voor u gemakkelijker om uw schade vergoed te krijgen. U kunt hier zelf voor kiezen. Als u dat niet wilt, kunt u gebruik maken van de reeds bestaande maatwerkprocedure.

Informatie over de vaste vergoeding ›

Herstel in natura

In een aantal gevallen is het ook mogelijk om te kiezen voor de optie 'Herstel in natura'. Het IMG geeft u dan geen financiele vergoeding, maar laat de schade door een door haar geselecteerde aannemer herstellen. Hier vindt u alle informatie over Herstel in natura.

Schade melden

Meer over de afhandeling van schade

Na uw melding

► Vergoeding bijkomende kosten
Zoals een overlastvergoeding en kosten voor reizen en schoonmaken.

► Aanvullende gegevens
Voor als wij nog extra gegevens van u nodig hebben.

► Alles over de schade-opname
De schade wordt vastgelegd om deze te kunnen beoordelen.

► Zienswijze
Geef uw mening over het adviesrapport.

► Bezwaar maken
Voor als u het niet eens bent met het besluit.

Direct naar

► Beoordelingskader
Actualisatie van het beoordelingskader.

► Over verschillen in adviesrapporten
Verschillen adviesrapporten moeilijk te herleiden.

► Het calculatiemodel: hoe berekenen we uw schade?
Schadecalculatie voortaan gebaseerd op veel meer schades.

► Schade aan mestkelders
Start van afhandeling schade mestkelders.

► Bevingen en trillingssterktes
Bevingen en trillingssterktes in Groningen, hoe zit dat?