Veelgestelde vragen over de tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

In afwachting van verdere besluitvorming over nieuwe aanpakken voor fysieke schade, neemt het IMG tijdelijke maatregelen. Een deel van de aanvragers twijfelt momenteel over het starten of voortzetten van hun schadeprocedure. Het IMG zet de schadeafhandeling zoveel mogelijk voort, maar gaat hen wel nadrukkelijk de keuze bieden om aan het eind van de procedure een besluit over een aanvraag aan te houden. Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over deze maatregel.

man noteert schade, twee mensen bekijken schade

Vragen over de tijdelijke maatregel rond besluiten van fysieke schade