Schade aan gebouwen en objecten

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering. Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving.     

Boerderij met Groninger vlag in tuin

In het kort

 • Voor schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk.
 • Vergoeding voor schade aan een gebouw, zoals een woning of loods. Of aan een object, zoals een oprit, brug of riolering.
 • Ook voor schade die daar het gevolg van is, zoals inkomstenderving of kapotte meubels.
 • Vergoeding voor bijkomende kosten. Zoals kosten voor overnachten of schoonmaken. 
 • Als uw aanvraag ervoor in aanmerking komt, keuze mogelijk voor:
  • Een vaste vergoeding van 5000 euro
  • Herstel in plaats van geld
 • Voor huurders een vergoeding voor gevolgschade en bijkomende kosten.
 • Voor VvE’s een vergoeding voor schade aan de buitenkant van een gebouw en in gemeenschappelijke ruimtes.
 • Voor agrariërs een vergoeding voor bedrijfsschade, door schade aan een mestkelder.
 • Voor alle lopende aanvragen is er de mogelijkheid om uw aanvraag te pauzeren.

Aanvragen in Mijn dossier  ›

Via ‘Mijn dossier’ logt u in met DigiD of eHerkenning.
U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan. 

Na uw aanvraag

► Over schade vastleggen
De schade wordt bekeken en vastgelegd. De deskundige maakt een adviesrapport.

► Reageren op het adviesrapport (zienswijze)
U kunt laten weten wat u van het adviesrapport vindt.

► Aanvullende gegevens
Voor als wij u gevraagd hebben het formulier ‘Aanvullende gegevens’ in te vullen.

► Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het besluit, heeft u twaalf weken de tijd om bezwaar te maken.

Verdiepende informatie

► Alles over de regeling
Hier kunt u lezen hoe de schadeafhandeling is ingericht. Bijvoorbeeld:

 • Toepassing wettelijk bewijsvermoeden
 • Beoordelen van zettingsschade
 • Actualisatie van het beoordelingskader
 • Het calculatiemodel: hoe berekenen we de schade?
 • Bevingen en trillingssterktes in Groningen, hoe zit dat?

Vragen en antwoorden