Nieuwe aanpak schadeafhandeling

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd met het doel de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Dit zorgt voor aanpassingen in de regeling voor schade aan gebouwen en objecten. Momenteel werken we aan de uitwerking hiervan. We willen u snel meer duidelijkheid bieden. Op dit moment leest u hier ons laatste nieuws.

Schade aan gebouwen en objecten

Heeft u schade ontdekt aan uw woning of een ander gebouw? Zoals scheuren in muren, een barst in de vloer of een gebroken riolering. Meld deze schade bij ons als u denkt dat deze schade het gevolg is van bodembeweging door gaswinning in Groningen. Bijvoorbeeld een aardbeving.     

Boerderij met Groninger vlag in tuin

In het kort

 • Voor schade veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk.
 • Vergoeding voor schade aan een gebouw, zoals een woning of loods. Of aan een object, zoals een oprit, brug of riolering.
 • Ook voor schade die daar het gevolg van is, zoals inkomstenderving of kapotte meubels.
 • Vergoeding voor bijkomende kosten. Zoals kosten voor overnachten of schoonmaken. 
 • Als uw aanvraag ervoor in aanmerking komt, keuze mogelijk voor:
  • Een vaste vergoeding van 5000 euro
  • Herstel in plaats van geld
 • Voor huurders een vergoeding voor gevolgschade en bijkomende kosten.
 • Voor VvE’s een vergoeding voor schade aan de buitenkant van een gebouw en in gemeenschappelijke ruimtes.
 • Voor agrariërs een vergoeding voor bedrijfsschade, door schade aan een mestkelder.
 • Voor alle lopende aanvragen is er de mogelijkheid om uw aanvraag te pauzeren.

Aanvragen in Mijn dossier  ›

Via ‘Mijn dossier’ logt u in met DigiD of eHerkenning.
U kunt ook iemand machtigen of naar een van onze steunpunten gaan. 

Na uw aanvraag

► Over schade vastleggen
De schade wordt bekeken en vastgelegd. De deskundige maakt een adviesrapport.

► Reageren op het adviesrapport (zienswijze)
U kunt laten weten wat u van het adviesrapport vindt.

► Aanvullende gegevens
Voor als wij u gevraagd hebben het formulier ‘Aanvullende gegevens’ in te vullen.

► Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met het besluit, heeft u twaalf weken de tijd om bezwaar te maken.

Verdiepende informatie

► Alles over de regeling
Hier kunt u lezen hoe de schadeafhandeling is ingericht. Bijvoorbeeld:

 • Toepassing wettelijk bewijsvermoeden
 • Beoordelen van zettingsschade
 • Actualisatie van het beoordelingskader
 • Het calculatiemodel: hoe berekenen we de schade?
 • Bevingen en trillingssterktes in Groningen, hoe zit dat?

Vragen en antwoorden