17 mei 2021

5 reacties

Schadecalculatie voortaan gebaseerd op veel meer schades

Het IMG gaat de berekening van schadevergoeding aanpassen. Naar nu blijkt werden de kosten voor de voorbereidende werkzaamheden te vaak gecalculeerd per schade. Het calculatiemodel waarin honderden herstelmethodes met bijbehorende kosten staan, blijft gehanteerd, maar de toepassing ervan wordt daarom verbeterd.

schade

Waarom moet het anders?

Het calculatiemodel is tot stand gekomen op basis van advies van schade-expertisebureaus. Alle bedragen en de rekenmethode zelf zijn vervolgens gevalideerd (ze zijn marktconform) via een extern bouwkostenadviesbureau. De prijzen worden daarnaast bij mogelijke kostenontwikkelingen geindexeerd. Zo sluit het qua prijsniveau aan bij een eventuele sterke prijswijziging. Het calculatiemodel wordt als geheel per drie jaar herijkt.(meest recent: januari 2020).
*Vanwege de stijgende loon- en materiaalkosten is het calculatiemodel in 2022 geïndexeerd. Bekijk de meest recente versie in van juli 2022.

Bij de ontwikkeling van het calculatiemodel medio 2018 werd nog uitgegaan van gemiddeld enkele schades per gebouw. Voor elke schade die werd gecalculeerd werd daarom verondersteld dat ook alle opstartkosten voor herstelwerkzaamheden moesten worden meegenomen voor elke schade apart.

Inmiddels blijkt dat er gemiddeld twintig tot uitschieters van enkele honderden schades per gebouw worden vastgesteld. Dit is een gevolg van het feit dat het IMG bij een woning steeds een hele nulmeting laat uitvoeren, waardoor alle schades en (ook kleine) gebreken aan de woningen worden opgenomen. Schades die dan veelal ook nog in dezelfde ruimte aanwezig zijn. De opstartkosten hoeven dan niet telkens opnieuw te worden meegerekend. Aangezien dat wel gebeurde, is het mogelijk dat de afgelopen jaren, vooral bij woningen met veel dezelfde schades, de kosten ruimer zijn vergoed dan daadwerkelijk noodzakelijk was voor het herstel.

Aangepaste methode: herstel per ruimte

In de aangepaste methode wordt er rekening mee gehouden dat meerdere schades in een ruimte, bijvoorbeeld scheuren in muren, in de praktijk in één keer hersteld worden. De voorbereidende kosten, noodzakelijk om het herstelwerk te kunnen uitvoeren, worden daarom per ruimte voortaan één keer vergoed.

Bij meerdere ruimtes

Indien binnenin een woning schades in meerdere ruimtes hersteld moeten worden, zullen wel alsnog per ruimte de voorbereidende kosten vergoed worden. Het is immers goed voorstelbaar dat de schades in de ene ruimte op een ander moment worden hersteld dan in een andere ruimte. Het herstel aan de buitengevel wordt in het algemeen in één keer uitgevoerd. Daarom zullen de voorbereidende kosten bij herstel van meerdere dezelfde schades aan de buitengevel voortaan een keer vergoed worden per schadedossier waarover een besluit wordt genomen.

Tweede helft 2021

De verwachting is dat de geactualiseerde toepassing vanaf de tweede helft van 2021 ingaat. Het is niet met zekerheid te zeggen wat de nieuwe methode betekent voor de toe te kennen schadebedragen. Dit is sterk afhankelijk van de individuele situatie. In het algemeen zal gelden dat voor woningen met veel dezelfde type schades in dezelfde ruimtes de schadevergoeding gemiddeld lager zal zijn dan voorheen. De vergoeding staat dan echter meer in verhouding tot de daadwerkelijke kosten.

Reageren

belachelijk 17 mei 2021 - 21:00

trieste bedoeling

dick 17 mei 2021 - 23:07

terug naar af, u gaat niet langs start, u ontvangt geen 100 gulden

Eddy 15 juni 2021 - 09:58

Dit was wel te verwachten blijkbaar hebben ze hun huiswerk niet goed gedaan om dat er gesproken word dat er mensen zijn die in het gebied wonen maar een paar honderd euro kregen en in de buitengebieden om tien duizenden euro's ging en kregen ja conclusie toch jullie huiswerk niet goed gedaan en nu zijn de rest van de mensen allemaal de dupe en moeten nu extra lang wachten. Het is nu een spelletje je krijgt alles of helemaal niks.

R.Staal 12 april 2022 - 21:52

Mijn mam haar garage is de hele achterkant van de muur gescheurd bijna alle stenen los. Ze kon een vergoeding van 695 euro krijgen. Wat mens onteerend is dit ze is 86 jaar.

Sjoerdtsje, IMG 15 april 2022 - 15:08

Wat vervelend dat het niet naar tevredenheid is opgelost. U kunt, als u niet tevreden bent met het besluit dat u hebt gekregen op uw aanvraag tot vergoeding, binnen zes weken na het besluit bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dat kunt doen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/bezwaar

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.