Verder naar inhoud

Mijn dossier en aannemersportaal minder goed bereikbaar

Vanwege onderhoud zijn Mijn dossier en het aannemersportaal tijdelijk minder goed bereikbaar.

Terug naar overzicht

17 mei 2021

Schadecalculatie voortaan gebaseerd op veel meer schades

137.jpg

Het IMG gaat de berekening van schadevergoeding aanpassen. Naar nu blijkt werden de kosten voor de voorbereidende werkzaamheden te vaak gecalculeerd per schade. Het calculatiemodel waarin honderden herstelmethodes met bijbehorende kosten staan, blijft gehanteerd, maar de toepassing ervan wordt daarom verbeterd.

Waarom moet het anders?

Het calculatiemodel is tot stand gekomen op basis van advies van schade-expertisebureaus. Alle bedragen en de rekenmethode zelf zijn vervolgens gevalideerd (ze zijn marktconform) via een extern bouwkostenadviesbureau. De prijzen worden daarnaast bij mogelijke kostenontwikkelingen geindexeerd. Zo sluit het qua prijsniveau aan bij een eventuele sterke prijswijziging. Het calculatiemodel wordt als geheel per drie jaar herijkt.
*Vanwege de stijgende loon- en materiaalkosten is het calculatiemodel in 2022 geïndexeerd. Bekijk de meest recente versies.

Bij de ontwikkeling van het calculatiemodel medio 2018 werd nog uitgegaan van gemiddeld enkele schades per gebouw. Voor elke schade die werd gecalculeerd werd daarom verondersteld dat ook alle opstartkosten voor herstelwerkzaamheden moesten worden meegenomen voor elke schade apart.

Inmiddels blijkt dat er gemiddeld twintig tot uitschieters van enkele honderden schades per gebouw worden vastgesteld. Dit is een gevolg van het feit dat het IMG bij een woning steeds een hele nulmeting laat uitvoeren, waardoor alle schades en (ook kleine) gebreken aan de woningen worden opgenomen. Schades die dan veelal ook nog in dezelfde ruimte aanwezig zijn. De opstartkosten hoeven dan niet telkens opnieuw te worden meegerekend. Aangezien dat wel gebeurde, is het mogelijk dat de afgelopen jaren, vooral bij woningen met veel dezelfde schades, de kosten ruimer zijn vergoed dan daadwerkelijk noodzakelijk was voor het herstel.

Aangepaste methode: herstel per ruimte

In de aangepaste methode wordt er rekening mee gehouden dat meerdere schades in een ruimte, bijvoorbeeld scheuren in muren, in de praktijk in één keer hersteld worden. De voorbereidende kosten, noodzakelijk om het herstelwerk te kunnen uitvoeren, worden daarom per ruimte voortaan één keer vergoed.

Bij meerdere ruimtes

Indien binnenin een woning schades in meerdere ruimtes hersteld moeten worden, zullen wel alsnog per ruimte de voorbereidende kosten vergoed worden. Het is immers goed voorstelbaar dat de schades in de ene ruimte op een ander moment worden hersteld dan in een andere ruimte. Het herstel aan de buitengevel wordt in het algemeen in één keer uitgevoerd. Daarom zullen de voorbereidende kosten bij herstel van meerdere dezelfde schades aan de buitengevel voortaan een keer vergoed worden per schadedossier waarover een besluit wordt genomen.

Tweede helft 2021

De verwachting is dat de geactualiseerde toepassing vanaf de tweede helft van 2021 ingaat. Het is niet met zekerheid te zeggen wat de nieuwe methode betekent voor de toe te kennen schadebedragen. Dit is sterk afhankelijk van de individuele situatie. In het algemeen zal gelden dat voor woningen met veel dezelfde type schades in dezelfde ruimtes de schadevergoeding gemiddeld lager zal zijn dan voorheen. De vergoeding staat dan echter meer in verhouding tot de daadwerkelijke kosten.