Verder naar inhoud

Schade aan gebouwen en objecten

In 2024: aanvullende vaste vergoeding eerdere meldingen

Heeft u voor de schade aan uw woning of een ander gebouw vergoeding ontvangen van de NAM, CVW, TCMG of het IMG? Dan kunt u in de loop van 2024 dit bedrag laten aanvullen tot € 5.000 of € 10.000.

In het kort

 • Voor wie een schadevergoeding van (in totaal) minder dan € 10.000 heeft ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG. En nog geen keuze had voor de vaste vergoeding van € 10.000.
 • Voor wie voor een klein gebouw of object een schadevergoeding van (in totaal) minder dan € 5.000 heeft ontvangen van NAM, CVW, TCMG of IMG. En nog geen keuze had voor de vaste vergoeding van € 5.000.
 • U kunt de aanvullende vergoeding in de loop van 2024 aanvragen.
 • Er zitten voorwaarden aan. Zo moet u bij een aanvraag voor de vaste vergoeding wel nieuwe schade melden als u alleen een vergoeding van de NAM of het CVW heeft ontvangen.
KVDV 20200512 Provincie Groningen 03 1920

Wanneer kunt u gebruikmaken van de aanvullende vaste vergoeding van
€ 10.000?

 • Als u (en eventuele vorige eigenaren) in totaal minder dan
  € 10.000 heeft ontvangen van de NAM, CVW, de TCMG of het IMG voor de schade aan uw woning of gebouw. Ook als u voor uw eerdere schademelding(en) geen vergoeding kreeg.
 • Als u eerder nog niet voor de vaste vergoeding van € 10.000  kon kiezen.
 • Als het gebouw in het effectgebied van Huizinge of in een gebied waar diepe bodemdaling voorkomt. Vanaf het bouwjaar van het gebouw moet er op de locatie tenminste 1 beving zijn geweest die schade kon veroorzaken (trillingssnelheid van minimaal 2 millimeter per seconde).
 • Als u een natuurlijk persoon bent (geen rechtspersoon).
 • Als u toestemming heeft van uw eventuele mede-eigenaren.
 • Als u nog niet drie keer gebruikt hebt gemaakt van de vaste vergoeding of de aanvullende vaste vergoeding.

De volledige voorwaarden moeten nog worden bepaald, maar zijn zoveel mogelijk gelijk aan die van de vaste vergoeding.

Heeft u alleen een schadevergoeding van de NAM of het CVW ontvangen? Dan moet u bij een aanvraag voor de vaste vergoeding eerst nieuwe schade melden voordat wij een vergoeding kunnen uitkeren.

Uitzondering kleine gebouwen: aanvullende vergoeding tot € 5.000

Voor kleine gebouwen en objecten, zoals garageboxen en schuren, is de aanvullende vaste vergoeding € 5.000. Dit soort gebouwen hebben een lagere waarde en vaak een kleiner oppervlak. De vergoeding staat zo meer in verhouding met de waarde en grootte van het gebouw.

Specifiek gaat het om gebouwen en objecten die staan ingeschreven in de openbare registers met cultuurcode 18 (Berging - Stalling (garage-schuur)), 100 (Perceel bebouwd - gebruik onbekend) of waarbij de cultuurcode onbekend is, die in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen staan ingeschreven met een oppervlakte van minder dan 30 m² of waarbij er sprake is van een WOZ-waarde per object van minder dan € 50.000.

Deze gebouwen en objecten kunnen hun totale schadevergoeding laten aanvullen tot € 5.000.

Totaal van alle vergoedingen

Heeft u, of hebben eventuele vorige eigenaren, meerdere vergoedingen ontvangen? Dan geldt het totaal van alle vergoedingen bij elkaar opgeteld. Een vergoeding voor bijkomende kosten telt niet mee in het totaalbedrag.

Niet als u voor vergoeding op maat koos

De aanvullende vergoeding is niet bedoeld voor inwoners die vanaf 9 januari 2024 een keuze hadden voor de vaste vergoeding van
€ 10.000, maar hebben gekozen voor maatwerk. Heeft u nieuwe schade? Dan kunt u opnieuw een aanvraag voor maatwerk doen.

Aanvragen kan nog niet

Op dit moment zijn wij nog bezig met het ontwikkelen van een aanpak. De verwachting is dat we dit in de tweede helft van 2024 klaar hebben. We leggen u dan uit hoe u de aanvullende vergoeding kunt aanvragen. Tot die tijd houden we u via deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen.

Overzicht wat u kunt aanvragen

Op het moment dat de regeling opengesteld wordt voor uw regio, kunt u in Mijn dossier een overzicht vinden van alle schadevergoedingen die al op uw adres zijn uitgekeerd. U ziet dan in een oogopslag of u nog gebruik kunt maken van de regeling.

Wat zijn de voorwaarden?

Als u kiest voor de aanvullende vergoeding, stemt u er in ieder geval mee in dat:

 • alle schades aan het gebouw zijn afgehandeld;
 • er een nulmeting wordt gedaan bij alle gebouwen op het kadastraal perceel;
 • u pas nieuwe schade kan melden
  • als er een nieuwe beving is geweest die op locatie van het gebouw schade kan hebben veroorzaakt (trillingssnelheid van minimaal 5 millimeter per seconde) of
  • als er nieuwe schade is opgetreden als gevolg van indirecte effecten van diepe bodemdaling.