19 februari 2021

35 reacties

Uitwerking werkwijze waardedaling gepubliceerd

Op verzoek van het Groninger Gasberaad heeft het IMG vandaag een uitwerking van de werkwijze gepubliceerd over de waardedaling. Omdat het bij het vergoeden van waardedaling gaat om een enorm aantal dossiers, zijn er veel bijzondere situaties. In de nieuwe publicatie worden daarom de meest voorkomende situaties beschreven.

waardedaling

Zeer grote aantallen

Verwacht wordt dat de Waardedalingsregeling tot circa 100.000-120.000 aanvragen leidt. Momenteel zijn er ruim 81.000 aanvragen gedaan. De meerderheid kent voor de afhandeling een eenvoudig, vrijwel geautomatiseerd proces. Een deel ervan vereist meer handwerk en circa 25 procent wordt afgewezen. De uitzonderingen en de afwijzingen leiden tot vragen, ook na ontvangst van een besluitbrief.

Wet vereist uitzonderingen

Met de uitwerking van de werkwijze wordt beoogd vooraf en achteraf meer duidelijkheid te geven. Niettemin zal ook dit document niet op alle vragen een antwoord bieden. Zoals de Tijdelijke wet Groningen, waarin de taak van het IMG wordt geregeld, ook beschrijft, moet het IMG overeenkomstig het civiele aansprakelijkheidsrecht besluiten nemen. Juist dat maakt dat de individuele omstandigheden van het geval deel kunnen moeten uitmaken van een besluit.

Verder toelichting werkwijze

Voor de grootste groep aanvragers zijn de situaties zeer vergelijkbaar, maar gezien de enorme aantallen aanvragen (ongekend voor Nederlandse begrippen) is voor toch nog honderden verschillende situaties een vorm van maatwerk nodig. Deze uitwerking is daarom een stuk gedetailleerder, maar nog steeds zijn het alleen de hoofdlijnen.

Bijzondere situaties

Er is een aantal belangrijke onderwerpen die bij relatief grote groepen aanvragers tot vragen leiden:

  1. De manier waarop wordt omgegaan met een huis dat tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 is verkocht,
  2. Het berekenen van de waardedaling op basis van de WOZ,
  3. Situaties waarbij eerder al gebruik is gemaakt van de NAM-waarderegeling,
  4. Als de woning deel uitmaakt van een erfenis,
  5. Als er sprake is van (aanstaande) sloop en nieuwbouw van een woning vanuit het versterkingsprogramma.

Meer maatwerk volgt

Het IMG had vooraf niet kunnen voorzien dat bijvoorbeeld voor die laatste groep nog zoveel aanvragen binnen zouden komen. Reden waarom er bij de start niet met meer nadruk over is gecommuniceerd.

Het is niet uit te sluiten dat zich meer andersoortige situaties voordoen waar grote aantallen aanvragen om maatwerk vragen. Zo is bijvoorbeeld recent duidelijk geworden dat meer maatwerk nodig is bij gebouwen en percelen met een dubbelfunctie van wonen én werken (zoals een agrarisch bedrijf met woonhuis). Binnenkort publiceert het IMG hierover meer aanvullende informatie.

Al 62.000 besluiten

Het IMG probeert betreffende aanvragers zo goed mogelijk vooraf en achteraf te informeren, zoals met de brief met daarin het besluit op de aanvraag. Dat is nog niet in alle gevallen even goed gelukt. De Waardedalingsregeling is volkomen nieuw waarbij snelheid van handelen en besluiten ook zwaar weegt. Zo zijn er inmiddels 62.000 besluiten genomen en is er 306 miljoen euro vergoeding toegekend sinds oktober 2020. Bij meer dan 90 procent wordt het besluit binnen 8 weken genomen, waarna uitbetaling van de vergoeding doorgaans binnen enkele dagen volgt.

Vragen (en antwoorden)

We verwachten dat er vragen zullen blijven. U kunt die hier onder dit verhaal stellen, maar ons ook mailen of bellen. Houd u er rekening mee dat er periodes zijn waarin er veel gebeld wordt en dat u daardoor soms langer moet wachten aan de telefoon. Op sommige vragen is ook nog niet direct een antwoord omdat het nieuwe situaties betreft. Op deze website wordt onder het kopje ‘methodiek’ al wel veel achtergronden toegelicht. Onder de noemer 'bijzondere situaties' is er veel detailinformatie over bijvoorbeeld stichting WAG, de NAM-waarderegeling en sloop en nieuwbouw vanwege versterking. Hier treft u de werkwijze (hoofdstuk 3 gaat over waardedaling) zoals die op 1 juli is gepubliceerd en verder de nu gepubliceerde uitwerking daarvan.

Het Groninger Gasberaad stelde ons onlangs ook een aantal vragen. De antwoorden zijn op de website van het Groninger Gasberaad gepubliceerd.

Reageren

Erik 19 februari 2021 - 10:12

Dus eigenlijk geeft u per saldo aan, dat indien men een huis heeft gekocht tussen 17-08-2012 en 01-01-2019, dat men dus al 100% zeker niet in aanmerking komt voor waardedaling (gebiedseffect) en dat men dan alleen lijkt naar de aardbevingsindicator in die periode en dat met dan 0.92 procent per beving ontvangt. Zou ook wel makkelijk zijn als men dan verteld waar men die indicator kan vinden en dat men zelf ook kan kijken hoe en wat (ikzelf heb datgene al opgevraagd bij het KNMI, maar krijg er simpelweg geen antwoord op). Heeft u wellicht een link die u kunt vermelden hier op de website. Daarnaast vindt ik het persoonlijk erg cru dat men al helemaal niet in aanmerking komt voor de waardedaling zelf indien men bijvoorbeeld een huis heeft gekocht medio 2015. U gaat er dan al vanuit, dat de woning niet in waarde kan zijn gedaald (u checkt enkel de WOZ). Als men bijvoorbeeld een woning heeft gekocht die erg gedateerd was en hem dus om die reden goedkoper heeft kunnen bemachtigen, en daarna een grondige verbouwing / renovatie uitvoert (die dan ook zelf bekostigd is) en om die reden de WOZ al omhoog gaat, men dus al buiten de boot valt. Ergo, u meet met 2 maten (als ik niet grondig had verbouwd / gerenoveerd was de WOZ niet gestegen en had men dus geen kosten en was de WOZ niet gestegen). Dat kan toch niet waar zijn. Als ik u aangeeft, dat ik wel grondig heb verbouwd, veel kosten heb gemaakt, gezorgd dat de woning aan de maatstaven van de huidige tijd voldoen, de WOZ enorm zie stijgen en dus niet voor de daling aan aanmerking kom volgens u, dan vraag ik u: Bewijs het maar, laat mijn woning dan maar taxeren en dan vergelijken met een soortgelijke woning op en andere plek, dan kunt u zelf zien dat mijn woning veel minder in waarde is gestegen procentueel gezien, dan de vergelijkingswoning.

Jenny, IMG 26 februari 2021 - 15:15

Hallo Erik, als je wilt weten welke trillingen er zijn geweest, dan willen wij best een uitdraai uit onze trillingstool voor je maken. Hiervoor kun je bellen met ons Serviceloket via t. 0800 4444 111. Jouw vragen over de WOZ zijn voor mij lastig om te beantwoorden. Ik kan namelijk niet in je dossier kijken. Ook hiervoor kun je het beste contact opnemen met ons Serviceloket. Het is wel zo dat wij niet aan de hand van de WOZ checken of de woning in waarde kan zijn gedaald. De WOZ wordt alleen gebruikt om de uiteindelijke berekening te maken. 

Mart Bethlehem 19 februari 2021 - 11:24

Ik ben benieuwd naar de reactie.

Roel 22 februari 2021 - 10:43

De NAM vergoeding bij verkoop tussen 2012 en 2019 was veel te laag. Mevrouw Mulder van het CDA en de oppositie partijen (dus de meerderheid in de Kamer) beloofden dit na de verkiezing aan de orde te stellen en dat er een aanvulling komt op de te lage vergoeding van de NAM. Maar afwachten of Groningen de politiek nu wel kan vertrouwen!!

Bara 5 april 2021 - 18:54

Weten jullie al meer hierover?

Chienes 21 juli 2021 - 15:50

Is er al iets meer bekend, omtrent een aanvulling te lage vergoeding van de NAM.

Jan 22 februari 2021 - 18:27

Hallo ik snap ook niet dat je wel aardbeving schade erkend in uitbetaald krijgt. In dan niet voor waardedaling in aanraking komt. Gaat om postcodes 9675

Jenny, IMG 26 februari 2021 - 15:06

Wellicht dat deze toelichting antwoord geeft op uw vraag: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/bepalen-omvang-gebied

AZ 22 februari 2021 - 18:39

Precies dit! Ik had al bezwaar ingediend en een hoorzitting gehad etc etc: uitslag: u krijgt 0 extra.... ik heb mijn woning vanaf Februari 2013 in mij bezit en kom derhalve niet in aanmerking voor het Imago Effect van 2,7 % (terwijl ik dus wel voor 95% van de periode die de IMG wenst, eigenaar ben...)

Erik 22 februari 2021 - 21:41

Ik wacht de reactie af en ga me dan bezinnen op de vervolgstappen. Wat dit betreft leg ik mij er niet zo makkelijk bij neer. Ik denk zelf dat er met mij verschrikkelijk veel mensen tegen dit probleem aanlopen .

John 23 februari 2021 - 14:23

Als je het onderliggende deskundigenrapport had gelezen, had je de hoorzitting etc kunnen besparen. De eerste beving was in augustus 2012, vanaf die datum was je woning 2,7% minder waard. Jij hebt je woning gekocht in 2013. In de prijsvorming is deze imagoschade al verdisconteerd.

Peter 22 februari 2021 - 22:26

Vreemde situatie idd. Ongeveer 95 procent van de woningen met postcode 9675 bevingschade. Onbegrijpelijk dat ook dit gebied niet in aanmerking komt voor een waardedalingsregeling

Jenny, IMG 26 februari 2021 - 15:07

Deze toelichting geeft u misschien meer inzicht in de situatie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/bepalen-omvang-gebied

Erik 23 februari 2021 - 15:02

@ John .... En al hetgeen wat daarna is gebeurd heeft geen enkele invloed meer gehad op de waarde denkt u ?

John 1 maart 2021 - 15:35

Oh zeker wel Erik. Dat zeg ik ook niet. Ik reageerde op de wijze waarop de imagoschade van 2,7% is vastgesteld: Dit wordt in een uitgebreid onderzoek verklaard. Indien gekocht in 2013 wist de koper dat de woning zich in een aardbevingsgebied bevond en is die 2,7% verdisconteerd in de verkoopprijs. Het is discutabel, maar dat geldt voor deze hele regeling (zeker wanneer je, om welke reden dan ook, net buiten de boot valt).

Klooster 27 februari 2021 - 12:48

Zijn hier nog meer mensen die nog geen geld hebben gekregen omdat ze eerst bij de stichting WAG waren aa gesloten? Onze aanvraag is opnieuw verlengd omdat het IMG wacht op uitschrijving bij de rechtbank en WAG zegt dat we op 30 december bij de rechtbank zijn uitgeschreven

Coby Westerhof-Palmbergen 7 maart 2021 - 08:35

Ons overkomt hetzelfde en velen met ons. Het is erg vervelend nu weer in de wacht te staan. Men houdt geen enkele rekening met de gevoelens van mensen. Strijden met de WAG gaf hoop. De overstap werd geadviseerd omdat dit beter voor ons zou zijn. Maar zoals het nu lijkt zijn we weer in handen gevallen van een systeem wat er op uit is te traineren. Even vlot de zaak, desnoods periodiek, afhandelen is er niet bij.

Coby Westerhof-Palmbergen 7 maart 2021 - 08:35

Ons overkomt hetzelfde en velen met ons. Het is erg vervelend nu weer in de wacht te staan. Men houdt geen enkele rekening met de gevoelens van mensen. Strijden met de WAG gaf hoop. De overstap werd geadviseerd omdat dit beter voor ons zou zijn. Maar zoals het nu lijkt zijn we weer in handen gevallen van een systeem wat er op uit is te traineren. Even vlot de zaak, desnoods periodiek, afhandelen is er niet bij.

Petra bakker 10 mei 2021 - 11:08

Ik zit met hetzelfde probleem . 1 november aangevraagd tis nu eind mei en nog niks . Lijkt toch nergens op de mensen die bij die stichting hebben gezeten worden gewoon gestraft . Word er wel stront zat van die hele IMG

Martin, IMG 12 mei 2021 - 11:59

Hallo Petra, ik kan me voorstellen dat het frustrerend is om zo lang te wachten. Wanneer je in eerste instantie een aanvraag waardedaling  via de WAG hebt gedaan, duurt het langer voordat wij de aanvraag in behandeling kunnen nemen,  dan bij een 'normale' aanvraag. Dat komt omdat tussen het afmelden bij Stichting WAG en het moment dat wij de aanvraag in behandeling kunnen nemen een aantal stappen zitten die tijd kosten, en waarbij we afhankelijk zijn van andere partijen. 

Martin Nicolai 27 februari 2021 - 17:56

Vandaag, zaterdag 27 februari 2021, kreeg ik een mail dat er een brief klaar stond in "Mijn dossier". In mijn dossier stond inderdaad een brief, waarin stond vermeld dat zij niet binnen 8 weken na ontvangst van mijn aanvraag op 30 december 2020 een beslissing konden nemen. De reden die zij geven is: NAM/WAG We hebben nog geen besluit op uw aanvraag nemen. Dit komt omdat wij nog geen definitieve bevestiging hebben van de beëindiging van de procedure tegen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Hiervoor is niet alleen de uitschrijving uit de WAG nodig, maar ook de definitieve onttrekking aan de procedure bij de rechtbank. Dit betekent dat de rechtbank schriftelijk moet bevestigen dat u zich ‘uitschrijft’ bij Stichting WAG. Omdat dit nog niet is gebeurd, moeten wij de beslistermijn voor uw aanvraag nogmaals verlengen met 12 weken. Tja, toen wij onze aanvraag ingediend hebben kregen wij een bevestiging van IMG. Op 29 december 2020 hebben wij uw aanvraag tot vergoeding van waardedaling ontvangen. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd. Wij zijn verbaasd! Het is 29 december 2020 aangevraagd en niet 30 december 2020. Volgens ons is het de eerste verlenging en is het woord nogmaals niet aan de orde. Ik vind het jammer dat het IMG, dat een overheidsorgaan is, zich zo onzorgvuldig opstelt. Een dag maakt nogal een verschil in het bestuursrecht. Ik had voor 26 februari 2021 bericht moeten krijgen, maar bovendien bevreemdt het mij dat er gewacht is tot de laatste dag! Of is dit een bewuste antidatering? Het IMG verwacht van mij, dat ik mij houd aan termijnen, maar zelf doen ze het niet. Hier spreekt arrogantie uit en daar stoor ik mij aan. Deze ergernis wil ik niet voor me houden en daarom reageer ik op uw website. Met vriendelijke groet, Martin Nicolai

Appingedam 9902 28 februari 2021 - 19:23

je moet bij het img binnen 2 week reageren met je bezwaarschrift..... En hun zouden binnen 12 week een beslissing nemen.... Toen werd het met 6 week uitgesteld en op de laatste dag bellen ze me op dat het weer met 3 maanden wordt verlengd omdat ze de actuele status van sloop nieuwbouw nog niet hebben ontvangen van ncg

Appingedam 9902 28 februari 2021 - 19:29

zelfs het bezwaar commissie weet niet wat ze moeten doen als de gedupeerde in zijn recht staat, ze stellen het alsmaar uit, daar zijn ze wel goed in.

Damsterjack 8 maart 2021 - 21:49

Zo is bijvoorbeeld recent duidelijk geworden dat meer maatwerk nodig is bij gebouwen en percelen met een dubbelfunctie van wonen én werken (zoals een agrarisch bedrijf met woonhuis). Binnenkort publiceert het IMG hierover meer aanvullende informatie. WAAROM NIET VEEL EERDER gepubliceerd???. -Had een hoop bezwaarschriften gescheeld. -Had foute betalingen aan sloop/ nieuwbouw voorkomen -Had een hoop telefoontjes bespaard naar IMG -Er zou ook een regeling voor MKB komen in november 2020 Nu in Maart nog geen regeling voor MKB.

Bara 5 april 2021 - 18:59

vergoeding bij verkoop tussen 2012 en 2019 was veel te laag. Komt een aanvulling op de te lage vergoeding van de NAM? Ik hoor het graag!

Jenny, IMG 9 april 2021 - 15:15

Als u via de NAM een vergoeding heeft gekregen voor waardedaling, dan kunt u niet deelnemen aan de Waardedalingsregeling van het IMG. Woningeigenaren die in het verleden een vaststellingsovereenkomst met de NAM hebben gesloten voor compensatie van waardeverschil, kunnen niet ook bij het IMG nog compensatie aanvragen. De nieuwe eigenaren in die gevallen wel, mits er na de aankoop sprake is geweest van verminderde waardeontwikkeling of waardedaling. Dat wordt voor hen uitgerekend.

Bara 19 april 2021 - 19:17

Oh wat fijn! De nieuwe eigenaren die kochten het huis heel goedkoop die mogen wel en wij die hebben het huis bijna weggegeven mogen niks omdat we toen 1.000€ of zoiets hebben gekregen via de NAM, geen woorden voor!

Christina Keizer 3 mei 2021 - 09:39

Wie krijgen allemaal die vergoeding van €17500,-. Ik hoor rondom mij vrienden die het krijgen.

Petra 10 mei 2021 - 11:13

We moeten eigenlijk een rechtszaak van maken voor mensen die bij wag zitten nog zitten te wachten . Een schadevergoeding moeten deze mensen voor het lange wachten

Marjolein de Winter 4 juli 2021 - 15:50

Ik wacht ook al vanaf dec 2020 op de uitschrijving van de rechtbank volgens IMG. Wie kan mij uitleggen, waarom dit zo ontzettend lang duurt?

Martin, IMG 12 juli 2021 - 14:03

Hallo Marjolein, wanneer je in eerste instantie een aanvraag waardedaling  via de WAG hebt gedaan, duurt het langer voordat wij de aanvraag in behandeling kunnen nemen,  dan bij een 'normale' aanvraag. Dat komt omdat tussen het afmelden bij Stichting WAG en het moment dat wij de aanvraag in behandeling kunnen nemen een aantal stappen zitten die tijd kosten, en waarbij we afhankelijk zijn van andere partijen. 

Madelon 25 augustus 2021 - 07:55

Huis gekocht in 2009. Verkocht in 2016. 100.000 verlies. Kreeg 6000 van NAM. Waarom kan er niet gecompenseerd worden door IMG? Wij wisten destijds niet dat er veel meer gecompenseerd zou worden. Kunnen wij nog iets doen?

Martin, IMG 1 september 2021 - 12:48

Hallo Madelon, ik snap je punt hoor. Alleen de vergoeding van de NAM was tegen finale kwijting. Daar ben je destijds mee akkoord gegaan. Dit betekent dat wij niet bevoegd zijn om jouw aanvraag überhaupt in behandeling nemen.

Joey 10 oktober 2021 - 07:51

Huis 08-2014 aangekocht. volgens IMG geen recht op waardedaling percentage en percentage per beving. dit terwijl de vorige bewoner wel percentage waardedaling heeft ontvangen, waarom komen wij niet in aanmerking voor de percentage per beving ? dit terwijl mijn hele straat beide percentages wel heeft ontvangen. dus bij tussentijdse verkopen dan ontloopt het IMG (NAM) een deel van de te compenseren percentages????

Jenny, IMG 21 oktober 2021 - 10:30

Het is lastig om antwoord te geven op uw individuele situatie. Op onze website staan uitgebreide toelichtingen en voorbeelden hoe er wordt gerekend met 'imagoschade' bij een huis dat tussen aug 2012 en 1 jan 2019 is gekocht en eventuele extra waardevermindering door bevingen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.