Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

18 januari 2021

80 nieuwe adressen ontvingen onterecht vergoeding waardedaling

221.jpg

Onlangs is geconstateerd dat op nog eens 80 adressen een vergoeding voor waardedaling is toegekend die waarschijnlijk onterecht is. Het IMG zal de vergoeding op de meeste adressen echter niet terugvorderen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft laten weten, net als bij de eerste 86 gevallen, ook voor deze nieuwe groep de kosten voor zijn rekening te nemen. De nieuwe gevallen werden vastgesteld nadat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dataschoning heeft doorgevoerd naar aanleiding van de overname van CVW-bestanden en een grondige analyse gemaakt heeft van zijn databestanden van adressen waar sloop en nieuwbouw plaatsvinden en hebben plaatsgevonden.

Waardedaling al gecompenseerd

Waar sloop en nieuwbouw van een woning plaatsvindt, is er in de meeste gevallen sprake van een aanzienlijke waardestijging van het huis. De waardedaling die ontstond door de bevingen is daarmee vergoed via het aanbod van een nieuw en veilig huis. Op die adressen kent het IMG dan niet ook nog vergoeding voor waardedaling toe. Voorwaarde is natuurlijk wel dat die adressen bij het IMG bekend zijn.

IMG is afhankelijk van gegevens van de NCG

Voor het verkrijgen van die adressen is het IMG afhankelijk van de NCG die het versterkingsprogramma uitvoert en daarmee de sloop en nieuwbouw van woningen realiseert met het oog op de versterking. De NCG heeft mede naar aanleiding van die eerste 86 gevallen een verdere verdiepingsslag uitgevoerd op haar overzichten. Hierdoor ontstaat een steeds meer compleet en actueel overzicht. Gevolg is dat daardoor nu ook meer adressen aan het licht komen waar de vergoeding voor waardedaling waarschijnlijk onterecht blijkt te zijn uitgekeerd. Het IMG en de NCG sluiten niet uit dat daar komende tijd nog weer nieuwe adressen bijkomen.

“Voelt onrechtvaardig”

“Uiteindelijk is het voor de aanvrager die ontbrak op de lijst van de NCG en daardoor onterecht een vergoeding heeft ontvangen, nu geen probleem. We zullen deze vergoeding meestal niet terugvorderen. Maar voor al die mensen van wie we verzoeken om vergoeding afwijzen omdat zij wel op de lijst van de NCG staan, voelt dit mogelijk onrechtvaardig en daarvoor hebben wij begrip”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann.

Gelijke gevallen

Eind oktober werd duidelijk dat er op 86 adressen (aanvankelijk leek het om 88 adressen te gaan) vergoeding van waardedaling was uitgekeerd, terwijl daar ook sprake is of was van sloop en nieuwbouw. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat is die onterechte vergoeding niet teruggevorderd. Nu komen daar nog eens 80 adressen bij, met vrijwel allemaal een vergelijkbare situatie. Het gaat nu in totaal om 166 adressen, 240 aanvragen op die adressen en een totale vergoeding van bijna 4 miljoen euro voor die aanvragen.

Aangepaste procedure begin november

Het IMG begon in oktober met besluiten te nemen over de aanvragen. Nadat vervolgens de eerste problemen aan het licht kwamen, is het IMG vanaf begin november (circa 5 november was dit goed ingeregeld in de procedure) aanvragers in de procedure expliciet zelf gaan vragen of er sprake is of zal zijn van sloop en nieuwbouw. Bij wie daar dan ‘nee’ antwoordt en naar later blijkt onterecht, zal een eventueel onterechte vergoeding wel worden teruggevorderd. Dan nog zal het IMG per geval bekijken hoe dat moet worden uitgevoerd. Het lijkt bij de huidige 166 adressen (en circa 240 aanvragen op die adressen) hooguit om enkele zaken te gaan. Dit wordt nog nader uitgezocht.

Veelgestelde vragen

  • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

    1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
    2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
    3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.