Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

23 november 2020

Vergissing bij besluiten waardedaling op 88 adressen

298.jpg

Momenteel komen er vragen binnen bij het IMG over de besluiten over aanvragen voor de Waardedalingsregeling op adressen waar sloop en nieuwbouw plaatsvindt of -vond. Op 88 adressen is een vergissing gemaakt en vergoeding toegekend waar dat niet moest. Het IMG benadert alle betrokken hier zo snel mogelijk over.

In totaal zijn er nu bijna 50.000 aanvragen voor vergoeding van waardedaling binnengekomen voor ruim 31.000 adressen. Bijna 15.000 aanvragen zijn afgehandeld en in totaal is ruim 98 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Eenvoudig en laagdrempelig

Om te bepalen of iemand recht heeft op vergoeding verzamelt het IMG zo veel mogelijk relevante informatie, zoals eigendomsgegevens en de woningwaarde. De procedure is daardoor eenvoudig en laagdrempelig voor de woningeigenaren.

Reeds gecompenseerd

Vanuit die opzet verzamelt het IMG ook gegevens over de versterking bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Als iemand een nieuw huis krijgt of heeft gekregen is er namelijk geen waardedaling of is daarmee de waardedaling al gecompenseerd. Het is dan wettelijk gezien niet mogelijk om ook nog een vergoeding vanuit de Waardedalingsregeling toe te kennen.

Probleem

Helaas is dat bij 88 adressen toch gebeurd. Na een verbetering van de lijsten met adressen waar sloop en nieuwbouw plaatsvinden of -vonden, werd dat duidelijk. Tussen 1 oktober (sinds het IMG besluiten neemt over aanvragen voor waardedaling) en 1 november is, zo blijkt na een eerste inventarisatie, bij circa 130 aanvragers voor die 88 adressen in totaal circa 2 miljoen euro ten onrechte vergoeding toegekend.

Terugvorderen

Het IMG zal die vergoeding terugvorderen in gevallen waar mensen hadden kunnen weten of moeten weten dat de woning is of zal worden gesloopt en opnieuw gebouwd. Woningeigenaren die een vergoeding hebben ontvangen terwijl er sprake gaat zijn of is van sloop en nieuwbouw, doen er daarom goed aan rekening te houden met een terugvordering.

Voorkomen

Het IMG heeft geprobeerd de Groningers te ontzorgen door zoveel mogelijk gegevens zelf in te vullen. Dit is bij sloop en nieuwbouw verkeerd uitgepakt. Het IMG heeft de procedure daarom sinds 1 november aangepast. Aan de aanvrager zelf wordt daarom nu in de procedure gevraagd of er sprake is van sloop en nieuwbouw.