Vragen bij de procedure

U bent de procedure gestart voor een aanvraag voor vergoeding van waardedaling of u staat op het punt dat te gaan doen. De regeling is zo opgezet dat we voor u alle relevante gegevens verzamelen en u ze alleen nog hoeft te controleren. Maar we weten ook dat er situaties zijn waarin meer informatie nodig is. We kunnen ons voorstellen dat het soms vragen oproept. Op deze pagina verzamelen we die situaties, vragen en antwoorden. Als u iets mist, laat het ons weten. Stuur een mail naar contact@schadedoormijnbouw.nl!

Compensatie voor huiseigenaren die NAM-vergoeding waardedaling ontvingen

Het demissionair kabinet heeft besloten om 25 miljoen euro vrij te maken om ruim 5800 huiseigenaren tegemoet te komen die een vergoeding voor waardedaling via de NAM hebben ontvangen. Het IMG is gevraagd om deze regeling uit te voeren en een vergoeding uit te keren als blijkt dat deze aanvraag via het IMG tot een hoger bedrag zou hebben geleid.

Wanneer de uitvoering van start gaat is nog niet bekend, de regeling moet nog worden uitgewerkt. Zodra meer duidelijkheid is (bijvoorbeeld wanneer men een aanvraag in kan dienen) volgt meer informatie.

Telefoon op tafel

Als u vragen heeft over de volgende onderwerpen:

Algemene vragen over waardedaling en de procedure.
Het gaat hier over vragen over wat waardedaling is, waarom er soms geen woningen in een overzicht staan, wanneer u een besluit kunt verwachten.

De woningwaarde op basis waarvan wij de waardedaling berekenen.
Het gaat hier over de WOZ-waarde, de verkoopprijs en de 'berekende waarde' in diverse situaties.

Als u een bedrijf (aan huis) heeft of een pand zonder woonbestemming.
Het gaat hier bijvoorbeeld over de WOZ-waarde van het woongedeelte van een bedrijfspand of de waardeling van bedrijfspanden.

Vragen over stichting WAG.
Het gaat hier over vragen rond het stoppen van de procedure via stichting WAG en het starten ervan bij het IMG.

Bijzondere situaties zoals sloop/nieuwbouw.
Het gaat hier bijvoorbeeld over de vraag wie de aanvraag doet als de eigenaar is overleden, als er sprake is van meerdere panden op een perceel of als u al waardedaling heeft geclaimd bij de NAM.