17 mei 2021

14 reacties

Analyse: verschillen adviesrapporten moeilijk te herleiden

Het IMG maakte onlangs bekend de afhandeling van circa 1.500 schademeldingen tijdelijk stil te hebben gelegd vanwege onverklaarbare verschillen tussen de adviesrapporten over schademeldingen. Er is inmiddels een eerste verkennende analyse op basis van 23.000 adviesrapporten opgeleverd. Deze verkenning wijst uit dat de verschillen vooralsnog moeilijk te herleiden blijken.

scheur in een muur

Factoren zijn onderzocht

Bij de data-analyse onder de adviesrapporten is gekeken in hoeverre de trillingssterkte op de locatie van de woning, het bouwjaar van de woning, het woonoppervlak, het type woning (vrijstaand, rijtjeshuis, etc.), moment van schade-opname en het aanwijzen van een deskundige van een van de vier expertisebureaus van invloed zijn op de omvang van de totale geadviseerde schadevergoeding. Of anders gezegd: kunnen deze factoren inzicht bieden in de verschillen of het ontbreken ervan?

Uitkomst: bijna driekwart van de verschillen zijn niet te verklaren

Bijna driekwart van de verschillen blijft onverklaard. Hooguit een paar procent van de verschillen tussen adviesrapporten is te herleiden naar de omvang van de woning en het type woning. De analyse roept de vraag op of bij een klein deel van de rapporten (20%) de verschillen in de beoordeling van causaal verband mede kunnen worden herleid en verklaard door het expertisebureau waarvan de deskundige afkomstig is. Het is echter nog te vroeg om een dergelijke aanname te doen. Voor het IMG was het wel een reden om hierover met de expertisebureaus in gesprek te gaan, waarbij verschillende aspecten, waaronder de beoordelingsmethodiek, nader onder de loep worden genomen.

Hoge vergoeding ver weg van epicentra

De analyse laat zien dat er adviesrapporten zijn voor woningen op ruim 35 kilometer afstand van de epicentra van de zwaarste bevingen waarin tienduizenden euro’s schadevergoeding wordt toegekend. Tegelijkertijd zijn er woningen dicht bij de epicentra waar schadevergoeding van enkele honderden euro’s worden geadviseerd en toegekend. De woningen zijn daarbij van vergelijkbare omvang en type. Aangezien deze grote verschillen overal voorkomen, is de gemiddelde schadevergoeding over het hele gebied wel vergelijkbaar: 9.000 euro tot 10.000 euro.

Gemiddeld dezelfde vergoeding

Juist het ontbreken van verschillen in de gemiddelde vergoeding roept vragen op. Zo is het logisch om te verwachten dat dicht bij de epicentra van bevingen (waar de bodem harder trilt en de schadekans veel groter is) meer schades worden vastgesteld en dat schadevergoedingen hoger zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Daarbij komt ook dat er veel meer schademeldingen binnenkomen uit gebieden verder weg van de epicentra.

Woningkenmerken zeggen iets, maar niet veel

Er worden in enige mate meer schades vastgesteld in grotere en oudere woningen. De schades worden niet vaker als mijnbouwschade beoordeeld. Wel wordt voor een vrijstaande woning en een twee-onder-een-kapper een gemiddeld hoger schadebedrag per schade berekend. Het gaat hier om gemiddelden, de spreiding in deze uitgekeerde schadebedragen is erg groot.

Verschillen door de tijd heen

Door de tijd heen verschilt de mate waarin een schade als mijnbouwschade is beoordeeld, zo toont de verkenning aan. Het gemiddelde wordt beïnvloed door enerzijds het aantal adviezen per expertisebureau en de mate waarin dat expertisebureau oordeelt dat er sprake is van causale schades.

Vier expertisebureaus, 550 deskundigen

Er zijn vier verschillende expertisebureaus die in opdracht van het IMG worden ingezet om te adviseren over de vraag of er sprake is van mijnbouwschade en zo ja, wat de herstelkosten bedragen. Gezamenlijk leveren zij 550 onafhankelijke deskundigen.

Besluit in samenhang

Het IMG zag zich gesteld voor enkele belangrijke vraagstukken waarover het onlangs een besluit genomen heeft. Nieuwe technische inzichten (rond zettingsschade, schade door diepe bodemdaling en schade aan mestkelders) hebben een plaats gekregen  in een geactualiseerd beoordelingskader. Het beoordelingskader biedt geactualiseerde, praktische handvatten voor zowel de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden als voor de toepassing van de hiervoor genoemde recente inzichten. Deze en andere maatregelen moeten er toe leiden dat de geconstateerde verschillen verder afnemen.

De analyse is hier in pdf te downloaden

Reageren

NIVRE 19 mei 2021 - 15:37

welk bureau zijn wij??

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:41

C

Jd 8 januari 2022 - 00:50

Jullie zijn het bureau waarvan al duidelijk is geworden dat er in de meeste gevallen veel minder schades of geen schades erkend worden. MIjn huis is helaas ook door jullie beoordeeld en heeft maar liefst 17 schades allemaal afgewezen, maar de rest van de straat (zelfde huizen, zelfde bouwjaar en staat) precies dezelfde schades maar wel erkend. Toch bijzonder dat 4 bureaus erkennen dat de schade door bevingen ontstaan zijn behalve het NIVRE. Ze zijn wel goed in een ding, ze hebben wel het woord thermische werking het woord van 2021 gemaakt. Dat gebruiken ze werkelijk overal voor. Grote klasse.

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:39

jullie zijn C!

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:39

Jullie zijn D!

Fijn Wonen 19 mei 2021 - 15:40

C

Jan 28 mei 2021 - 15:37

Wel alle.aal.leuk en aardig maar terwijl rapporten woeden stilgelegd, worden nieuwe rapporten beoordeeld en erkend aan schade door mijnbouw. Wij wachten al vanaf 25 mei 2020. Op 32 oktober 2020 eindelijk de schade opname waarvan het rapport op 4 september is ingediend. Nu 4 weken geleden ineens een brief dat door een deskundige bureau het rapport sterk afwijken is beoordeeld ten opzichte van de buren. En terwijl deze brief binnen komt dienen de al reeds beoordeelde buren die 18.000 en 12.500 hebben ontvangen nog eens een 2e advies in die nu is toegekend en wederom 4.000 euro krijgen terwijl wij nu opnieuw beoordeeld worden. Hoe kan het dat aanvragen en rapporten in de afgelopen 4 week gewoon als schade door mijnbouw worden erkend en toegekend bij mijn buren en die van ons niet

Martin, IMG 1 juni 2021 - 08:37

Hallo Jan, lastig voor mij om antwoord hierop te geven want ik kan niet in dossiers kijken. Op 28 april hebben wij een nieuwsbericht op onze website geplaatst over het tijdelijk stilleggen van afhandeling van schademeldingen voor circa 2.900 schademeldingen. Bij circa 1.400 schademeldingen had dit betrekking op kans op schade door diepe bodemdaling, bij circa 1.500 schademeldingen met eenduidigheid. Hoe dit met uw dossier en van uw buren zit, kan ik u niet zeggen. Ik adviseer u dan ook contact op te nemen met uw zaakbegeleider of ons serviceloket te bellen via 0800 - 4444111.

P. de V. 8 juli 2021 - 16:49

Het on hold zetten is een tactiek van vertragen door IMG. Het on hold zetten van procedures waarop wettelijke termijnen van toepassing zijn is trouwens hartstikke discutabel. En helemaal omdat IMG, in deze zelf gecreëerde tussentijd, ondertussen een nieuw schadeprotocol / beslissingschema publiceert (zie publicatie 30 juni op deze site). Een nieuw protocol die veel strenger/smaller is dan waar alle schade gevallen hiervoor aan getoetst werden (of zou moeten worden, bureau 10BE ...) IMG gebruikt de tijd (het on hold zetten) om van al deze aanvragen af te komen. Hierdoor krijg je enorme verschillen in straten. Mensen die voor het on hold zetten (aanzienelijke) vergoedingen (gemiddeld rond de 10.000 euro zie dashboard IMG) hebben ontvangen met een minder steng beoordelingskader. Procedureel gezien kan het maar (ze weten het spel handig te spelen). Maar het voelt als burger alsof je zwaar genaaid wordt. Immers je wordt buitenspel gezet en intussentijd worden er nieuwe protocollen gemaakt. Het is wel bijzonder dat het het nieuwe protocol (geldig vanaf 1 juli) door IMG zelf ontwikkelt het is, niet onafhankelijk getoest. En ook niet in dialoog gebracht: lees voorgelegd aan vertegenwoordigingspartijen of gemeentes. Ik zou hierbij de vraag aan het IMG willen stellen waarom zij deze keuze heeft gemaakt. Men is zo onaangenaam verrast door de hoge kosten aan de randen van het gebied door de toepassing van het bewijsvermoeden en het advies van de Panel deskundigen dat ze zich nu tot deze tactieken verlagen. IMG had als belangrijke taak opdracht om vertrouwen terug te winnen.... Wat wat betreft niet gelukt.

harrie 22 oktober 2021 - 21:46

p.de v is jou woning ook door bureau10BE ONDERZOCHT

D.L. 25 augustus 2021 - 12:31

valt schade aan een tuinhuisje ook onder de regeling?

Martin, IMG 1 september 2021 - 12:53

Ja! Deze regeling geldt voor schade aan uw huis, gebouw of object. Op deze pagina leest u hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/hoe-werkt-het-schade-gebouw

Lekker dan. Slecht onderzoek! 3 april 2022 - 02:34

Wat fijn dat jullie het gebrek aan eenduidigheid hebben onderzocht. Want er zijn zoveel burgers die er niets van begrijpen, hun buren duizenden euro's schadetoewijzing, zij niks. Maar WAAROM hebben jullie in dit het onderzoek ALLE BEZWAREN juist NIET onderzocht? Dat is toch werkelijk niet te geloven? Het staat echt zo in het onderzoek, de bewaren zijn niet meegenomen in het onderzoek. Omdat ze 'bijzonder' zijn. Hoezo 'bijzonder'? Dat zijn nou juist DE RAPPORTEN waar sprake is van een gebrek aan EENDUIDIGHEID. Anders zouden mensen ook niet in BEZWAAR gaan! Dat die je niet voor je lol ofzo. Dat doe je omdat er sprake van een gebrek aan eenduidigheid. Het rapport van al je buren ziet er heel anders uit! Daarom ga je in bezwaar. En jullie doen een zogenaamd onderzoek naar 'eenduidigheid' en dat neem je de bezwaren NIET mee? Nou dan WIL je,GEWOON NIET WETEN waar het gebrek aan eenduidigheid door komt. Waarom hebben jullie dit onderzoek eigenlijk ZELF gedaan en niet door een onafhankelijke partij??? Omdat je zelf de resultaten wilde beïnvloeden en in de hand wilde houden. Als je echt een betrouwbaar overheidsorgaan wilt zijn voer je een GOED en GEDEGEN onderzoek uit. Een onderzoek wat ONAFHANKELIJK is. Maar nee, hoor IMG prutst lekker zelf wat aan en laat de belangrijkste adviesrapporten (juist met een bezwaar) buiten beschouwing. Die zou je JUIST moeten onderzoeken, als je echt het gebrek aan eenduidigheid wilt verklaren. Stelletje manipuleerde 'onderzoekers'! En dat stuur je dan naar onze Tweede Kamer. Je zou je moeten schamen, diep schamen. En een opdracht moeten geven aan een echt onafhankelijke onderzoeksinstituut. Om het ECHT te onderzoeken, dat zou wel eens heel interessante inzichten kunnen opleveren...

Hans, IMG 3 mei 2022 - 14:33

Juist het verschil in uitkomsten is aanleiding geweest voor nader onderzoek naar de oorzaken. Zie ook de informatie op de website hierover. Ook wij willen voorkomen dat er bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit als dat niet nodig is. Zie ook onze toelichting op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/eerste-resultaten-invoering-beoordelingskader

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.