Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

19 februari 2021

Uitwerking werkwijze waardedaling gepubliceerd

291.jpg

Op verzoek van het Groninger Gasberaad heeft het IMG vandaag een uitwerking van de werkwijze gepubliceerd over de waardedaling. Omdat het bij het vergoeden van waardedaling gaat om een enorm aantal dossiers, zijn er veel bijzondere situaties. In de nieuwe publicatie worden daarom de meest voorkomende situaties beschreven.

Zeer grote aantallen

Verwacht wordt dat de Waardedalingsregeling tot circa 100.000-120.000 aanvragen leidt. Momenteel zijn er ruim 81.000 aanvragen gedaan. De meerderheid kent voor de afhandeling een eenvoudig, vrijwel geautomatiseerd proces. Een deel ervan vereist meer handwerk en circa 25 procent wordt afgewezen. De uitzonderingen en de afwijzingen leiden tot vragen, ook na ontvangst van een besluitbrief.

Wet vereist uitzonderingen

Met de uitwerking van de werkwijze wordt beoogd vooraf en achteraf meer duidelijkheid te geven. Niettemin zal ook dit document niet op alle vragen een antwoord bieden. Zoals de Tijdelijke wet Groningen, waarin de taak van het IMG wordt geregeld, ook beschrijft, moet het IMG overeenkomstig het civiele aansprakelijkheidsrecht besluiten nemen. Juist dat maakt dat de individuele omstandigheden van het geval deel kunnen moeten uitmaken van een besluit.

Verder toelichting werkwijze

Voor de grootste groep aanvragers zijn de situaties zeer vergelijkbaar, maar gezien de enorme aantallen aanvragen (ongekend voor Nederlandse begrippen) is voor toch nog honderden verschillende situaties een vorm van maatwerk nodig. Deze uitwerking is daarom een stuk gedetailleerder, maar nog steeds zijn het alleen de hoofdlijnen.

Bijzondere situaties

Er is een aantal belangrijke onderwerpen die bij relatief grote groepen aanvragers tot vragen leiden:

  1. De manier waarop wordt omgegaan met een huis dat tussen 16 augustus 2012 en 1 januari 2019 is verkocht,
  2. Het berekenen van de waardedaling op basis van de WOZ,
  3. Situaties waarbij eerder al gebruik is gemaakt van de NAM-waarderegeling,
  4. Als de woning deel uitmaakt van een erfenis,
  5. Als er sprake is van (aanstaande) sloop en nieuwbouw van een woning vanuit het versterkingsprogramma.

Meer maatwerk volgt

Het IMG had vooraf niet kunnen voorzien dat bijvoorbeeld voor die laatste groep nog zoveel aanvragen binnen zouden komen. Reden waarom er bij de start niet met meer nadruk over is gecommuniceerd.

Het is niet uit te sluiten dat zich meer andersoortige situaties voordoen waar grote aantallen aanvragen om maatwerk vragen. Zo is bijvoorbeeld recent duidelijk geworden dat meer maatwerk nodig is bij gebouwen en percelen met een dubbelfunctie van wonen én werken (zoals een agrarisch bedrijf met woonhuis). Binnenkort publiceert het IMG hierover meer aanvullende informatie.

Al 62.000 besluiten

Het IMG probeert betreffende aanvragers zo goed mogelijk vooraf en achteraf te informeren, zoals met de brief met daarin het besluit op de aanvraag. Dat is nog niet in alle gevallen even goed gelukt. De Waardedalingsregeling is volkomen nieuw waarbij snelheid van handelen en besluiten ook zwaar weegt. Zo zijn er inmiddels 62.000 besluiten genomen en is er 306 miljoen euro vergoeding toegekend sinds oktober 2020. Bij meer dan 90 procent wordt het besluit binnen 8 weken genomen, waarna uitbetaling van de vergoeding doorgaans binnen enkele dagen volgt.

Vragen (en antwoorden)

We verwachten dat er vragen zullen blijven. U kunt die hier onder dit verhaal stellen, maar ons ook mailen of bellen. Houd u er rekening mee dat er periodes zijn waarin er veel gebeld wordt en dat u daardoor soms langer moet wachten aan de telefoon. Op sommige vragen is ook nog niet direct een antwoord omdat het nieuwe situaties betreft. Op deze website wordt onder het kopje ‘methodiek’ al wel veel achtergronden toegelicht. Onder de noemer 'bijzondere situaties' is er veel detailinformatie over bijvoorbeeld stichting WAG, de NAM-waarderegeling en sloop en nieuwbouw vanwege versterking. Hier treft u de werkwijze (hoofdstuk 3 gaat over waardedaling) zoals die op 1 juli is gepubliceerd en verder de nu gepubliceerde uitwerking daarvan.

Het Groninger Gasberaad stelde ons onlangs ook een aantal vragen. De antwoorden zijn op de website van het Groninger Gasberaad gepubliceerd.