Een aannemer voor de schade-opname

Als u schade heeft, kunnen wij voor u ook een aannemer inschakelen om de schade op te nemen. De onafhankelijke deskundige beoordeelt deze opname daarna zonder zelf ter plekke te gaan. De deskundigen kunnen daardoor meer schades beoordelen. Dit draagt bij aan de algehele voortvarendheid van de schadeafhandeling. Zo kan uw schade mogelijk sneller worden afgehandeld en vervolgens hersteld.

Kennis van de aannemer

Het inzetten van aannemers voor een schade-opname kent een aantal voordelen. Als uw schademelding geschikt is voor schade-opname door een aannemer en u stemt daar ook mee in, dan kunt u later diezelfde aannemer inschakelen voor herstel van de schade. Mits het IMG besluit de schade te vergoeden. De aannemer is dan al bekend met uw situatie. 

Hoe werkt het?

Als het van toepassing is op uw schademelding, verschijnt in het formulier de vraag of u mee wilt doen aan de aannemersvariant. U kunt aangeven dat u gebruik wilt maken van een door ons geselecteerde aannemer. Bij de aanvraag staat een lijst met deze aannemers. U kunt uw voorkeur doorgeven. De aannemer doet dan de schade-opname en de schadecalculatie. De bevindingen van de aannemer worden door een onafhankelijke deskundige beoordeeld en vastgelegd in een adviesrapport. Wij sturen u het adviesrapport toe en u krijgt zoals gebruikelijk de gelegenheid op dat adviesrapport te reageren. Als u een schadevergoeding krijgt, mag u altijd zelf bepalen door wie u de schade laat herstellen.

Eigen aannemer selecteren

Zoals beschreven kunt u, als uw schademelding zich daarvoor leent, door ons benaderd worden voor een schade-opname door een aannemer. Maar u kunt daar ook zelf om verzoeken en daarbij een door uzelf geselecteerde aannemer voordragen. Deze moet aangesloten zijn bij Bouwgarant of Woningborg. Zij bieden gangbare garantieregelingen waarin onder andere is geregeld dat de aannemer werkt op basis van de van toepassing zijnde bouw- en veiligheidsvoorschriften en is voorzien van een goede verzekering. Op de websites van Bouwgarant en Woningborg kunt u nakijken of een aannemer aangesloten is. Wij doen na uw keuze nog een controle. Daarna krijgt u bericht van ons over het vervolg. Als alles akkoord is, maakt u zelf een afspraak met deze aannemer voor de schade-opname.