Een aannemer voor de schade-opname

Als u schade heeft, kunnen wij voor u ook een aannemer inschakelen om de schade op te nemen. De onafhankelijke deskundige beoordeelt deze opname daarna zonder zelf ter plekke te gaan. De deskundigen kunnen daardoor meer schades beoordelen. Dit draagt bij aan de algehele voortvarendheid van de schadeafhandeling. Zo kan uw schade mogelijk sneller worden afgehandeld en vervolgens hersteld.

De aannemersvariant stopt vanaf 19 maart 2022
Het is bij nieuwe schademeldingen niet meer mogelijk om te kiezen voor de aannemersvariant. Vanaf 19 maart 2022 doen alleen nog onafhankelijke deskundigen en speciaal opgeleide schadeopnemers de schadeopnames.

Aanvragers die eerder in hun schadeformulier hebben gekozen voor opname door een aannemer, en die nog geen opname hebben gehad, krijgen hierover telefonisch bericht.

Kennis van de aannemer

Het inzetten van aannemers voor een schade-opname kent een aantal voordelen. Als uw schademelding geschikt is voor schade-opname door een aannemer en u stemt daar ook mee in, dan kunt u later diezelfde aannemer inschakelen voor herstel van de schade. Mits het IMG besluit de schade te vergoeden. De aannemer is dan al bekend met uw situatie. 

Hoe werkt het?

Als het van toepassing is op uw schademelding, verschijnt in het formulier de vraag of u mee wilt doen aan de aannemersvariant. U kunt aangeven dat u gebruik wilt maken van een door ons geselecteerde aannemer. Bij de aanvraag staat een lijst met deze aannemers. U kunt uw voorkeur doorgeven. De aannemer doet dan de schade-opname en de schadecalculatie. De bevindingen van de aannemer worden door een onafhankelijke deskundige beoordeeld en vastgelegd in een adviesrapport. Wij sturen u het adviesrapport toe en u krijgt zoals gebruikelijk de gelegenheid op dat adviesrapport te reageren. Als u een schadevergoeding krijgt, mag u altijd zelf bepalen door wie u de schade laat herstellen.

Eigen aannemersvariant stopgezet

Tot augustus 2020 was het ook mogelijk zelf een aannemer te selecteren voor het uitvoeren van de schade-opname. Er bleek te weinig animo voor. Over de redenen om de eigen aannemersvariant te stoppen, schreven we dit nieuwsbericht.