Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Herstel

Samen met de aannemer worden de herstelwerkzaamheden voorbereid. Denk hierbij aan eventuele voorbereidingen in huis of qua planning. De aannemer kan starten met de herstelwerkzaamheden.

Als er sprake is van meerwerk, dan doet de aannemer hiervoor een voorstel aan u en legt dit daarna voor aan het IMG. De aannemer moet ook een factuur maken. U beoordeelt het voorstel en de factuur. Bent u akkoord? Dan ondertekent u beide documenten. De aannemer uploadt het voorstel voor meerwerk en de factuur in het aannemersportaal.

Wij nemen hierover een besluit. U ontvangt het besluit in een brief per post of digitaal. Mocht u ondersteuning nodig hebben in het geval van een afwijzing of bij vragen, dan helpt uw zaakbegeleider u hier graag bij.

  • Wat als ik tijdens de vijfjarige looptijd van herstel nieuwe schades ontdek, die qua herstelkosten de grens van 60.000 euro overschrijden?

    Deze kunt u in overleg met de aannemer laten herstellen, maar op eigen kosten. Deze worden niet vergoed door het IMG.