Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Herstellen schade

U overlegt met de aanvrager over de voorbereidingen en de planning van de werkzaamheden. Zodra de offerte is goedgekeurd, mag u beginnen.

Als u tijdens het herstel nieuwe schades ontdekt die niet in het adviesrapport staan, meldt u deze samen met een voorstel voor herstel bij ons. U stuurt informatie en foto's van de schade mee.

Na de schademelding beslissen wij of een nieuwe schade-opname nodig is. Een onafhankelijk deskundige zal beoordelen of de schade door mijnbouw kan zijn ontstaan. De aanvrager krijgt daarover een besluit. Een nieuwe offerte voor meerwerk is alleen nodig als de extra kosten door meerwerk boven het gereserveerde bedrag voor onvoorziene kosten uitkomt. Meerwerk moet wel altijd goedgekeurd worden vóórdat aan de uitvoering van het meerwerk begonnen wordt.

Onvoorziene kosten

In de bouw komt het vaker voor dat er onvoorziene kosten zijn. Wij houden daar rekening mee, ook als de factuur het maximale budget van 60.000 euro nadert. Wij reserveren een percentage van het offertebedrag voor onvoorziene kosten.

Tussentijdse facturering

Het IMG betaalt de facturen rechtstreeks aan u. U levert na oplevering een opleverrapport met bewijs en een factuur. Als u bij de offerte heeft aangegeven dat u met tussentijdse betalingen wilt werken, maakt u bij elke tussentijdse oplevering een opleverrapport en factuur. Dat kan alleen per opgeleverde ruimte, bijvoorbeeld een woonkamer. U volgt dan dezelfde stappen die ook op de pagina opleveren staan. U kunt alleen gebruik maken van tussentijdse facturering als u dat van tevoren heeft aangeven in de offerte.