Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Opstellen offerte

Als wij uw aanmelding hebben goedgekeurd, neemt de aanvrager contact met u op en vraagt u een offerte op te stellen van alle herstelkosten.

 • Stap 1

  Adviesrapport doornemen en pand inspecteren

  U gaat samen met de aanvrager door het pand en bespreekt het adviesrapport.

  Het adviesrapport is via de aanvrager of het aannemersportaal beschikbaar. In het adviesrapport staat onder andere:

  • Een uitgebreide beschrijving van de te herstellen schades. Per schade staat of en hoe deze hersteld mag worden.
  • Adviezen voor de manier(en) van herstel.
  • Verwachte kosten van de herstelwerkzaamheden. De bedragen zijn marktconform
 • Stap 2

  Opstellen offerte

  Als duidelijk is wat er moet gebeuren om de schade te herstellen, stelt u een offerte op. Daarvoor gebruikt u het offertesjabloon van het IMG.

  Download het offertesjabloon

  Als u en de aanvrager willen afwijken van het adviesrapport, onderbouwt u dit in de offerte. Dat doet u bijvoorbeeld als u denkt dat schades op een andere manier hersteld moeten worden. U gebruikt daarvoor een herstelmatrix van het IMG. Daarin staan alle standaard herstelwerkzaamheden. In het calculatiemodel ziet u de juiste prijzen. U vindt de herstelmatrixen en calculatiemodellen op deze pagina.

  Aanvullende wensen van de aanvrager

  Als de aanvrager aangeeft dat hij u ook graag andere werkzaamheden wil laten doen, maakt u daarvoor een aparte offerte. Bijvoorbeeld als de aanvrager een muur wil verplaatsen of een nieuwe keuken wil laten plaatsen. De kosten van deze werkzaamheden zijn voor rekening van de aanvrager. U hoeft offertes voor aanvullende wensen niet te delen met ons. 

  Tussentijdse betalingen

  In de offerte geeft u aan of u wilt werken met tussentijdse betalingen. U stuurt dan voor elke tussentijdse betaling een tussentijdse factuur en opleverrapport. Een tussentijdse betaling kan alleen per opgeleverde ruimte. Een ruimte is bijvoorbeeld een woonkamer of slaapkamer.

  Een voorschot is niet mogelijk.

  Aparte vergoeding voor bijkomende kosten

  Bij verbouwen hoort overlast. Dat gaat ook op bij herstelwerkzaamheden na mijnbouwschade. Daarvoor hebben we aparte vergoedingen beschikbaar voor aanvragers. Dit gaat dus niet ten koste van het budget van maximaal 60.000 euro voor herstelwerkzaamheden. U hoeft deze kosten daarom ook niet mee te nemen in de offerte. 

 • Stap 3

  Offerte door aanvrager laten ondertekenen

  U stuurt de offerte eerst naar de aanvrager. Als de aanvrager akkoord is, ondertekent hij de offerte en stuurt hij de offerte naar u terug.

 • Stap 4

  Offerte naar IMG sturen

  Als de aanvrager de offerte heeft ondertekend, ondertekent u deze zelf ook. Daarna uploadt u de offerte in het aannemersportaal. De handtekeningen zijn een voorwaarde voor goedkeuring.

  Wanneer u de voorgestelde prijzen en herstelmethodes uit het adviesrapport overneemt en uw offerte aan de voorwaarden van het IMG voldoet, keuren wij uw offerte direct goed. Bij afwijkingen moet de offerte ook door een expertpanel van het IMG worden beoordeeld.

  De offerte moet binnen vijf jaar na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst tussen aanvrager en IMG, of als dit langer duurt, binnen een jaar na het melden van een nieuwe schade worden ingediend.

 • Stap 5

  Beginnen met herstelwerkzaamheden

  Wij sturen ons besluit over de offerte naar de aanvrager. Dat doen we omdat de aanvrager uw officiële opdrachtgever is. Hij zal u informeren over het besluit. Is de offerte goedgekeurd? Dan kunt u beginnen met de herstelwerkzaamheden.

 • Kan ik een voorschot krijgen?

  Nee, dat is niet mogelijk. U kunt wel tussentijdse betalingen krijgen. U doet dan een tussentijdse oplevering. Dat kan alleen per afgemaakte ruimte. Dit moet u dan wel al in de offerte aangeven.

 • Waarom krijgt de aanvrager het besluit en niet ik als aannemer?

  Omdat de aanvrager de officiële opdrachtgever is. De aanvrager is ons aanspreekpunt.

 • De aanvrager heeft me gevraagd ook andere werkzaamheden dan herstel te doen. Hoe regel ik dit met de offerte en de factuur?

  Op de offerte en factuur die u bij het IMG indient, zet u alleen herstelwerkzaamheden voor schade die naar zijn aard door mijnbouw veroorzaakt zou kunnen zijn en die genoemd zijn in het adviesrapport.

  Voor extra werkzaamheden die niet te maken hebben met herstel van mijnbouwschade stelt u een aparte offerte en factuur op voor de aanvrager. Die hoeft u niet naar ons te sturen. De kosten daarvan zijn ook voor rekening van de aanvrager.

 • De offerte is afgekeurd. Wat nu?

  In de besluitbrief naar de aanvrager staat waarom de offerte is afgekeurd. U kunt:

  • een nieuwe offerte indienen;
  • besluiten om de opdracht niet meer uit te voeren;
  • vragen of de aanvrager in bezwaar wil gaan.