Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Opleveren

Als u klaar bent met de herstelwerkzaamheden, maakt u een opleverrapport en een factuur. De herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk binnen 5 jaar na de vaststellingsovereenkomst tussen IMG en de eigenaar klaar zijn. 

 • Stap 1

  Resultaat aan de eigenaar laten zien

  Bij de oplevering is het gebruikelijk dat u samen met de aanvrager door het pand loopt. U vertelt wat u heeft gedaan en laat het resultaat zien.

 • Stap 2

  Opleverrapport en factuur opstellen en ondertekenen

  In het opleverrapport verklaren u en de aanvrager dat de schades naar tevredenheid zijn hersteld en dat dit is gedaan volgens de herstelmethodes in de offerte. Bij dit rapport voegt u een kopie toe van het adviesrapport waarin u en de aanvrager door een handtekening en datum te plaatsen bij iedere opgeleverde ruimte.  

  Als er sprake was van meerwerk moet u ook een ondertekende kopie van die (goedgekeurde) meerwerkofferte(s) bij te voegen. Dit is voor ons het bewijs dat u de herstelwerkzaamheden heeft uitgevoerd volgens de afspraken in de offerte. De herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk binnen 5 jaar na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst tussen IMG en de aanvrager, of één jaar nadat het IMG de bijbehorende offerte heeft goedgekeurd, klaar zijn.

  Voor het opleverrapport gebruikt u het sjabloon van het IMG. Die vindt u in het aannemersportaal. Daarnaast maakt u een factuur. Als u klaar bent, ondertekent u beide documenten. 

 • Stap 3

  Opleverrapport en factuur door de aanvrager laten tekenen

  U stuurt het opleverrapport met bijlagen en de factuur naar de aanvrager. Als de aanvrager tevreden is over het resultaat, ondertekent hij beide documenten. Daarna krijgt u ze terug van de aanvrager.

 • Stap 4

  Opleverrapport en factuur opsturen naar IMG

  Als de documenten door u en door de aanvrager zijn ondertekend, uploadt u ze in het aannemersportaal. Wij vergelijken het opleverrapport en de factuur met de offerte(s) en de meerwerkofferte(s). Als het nodig is, zal de zaakbegeleider contact over het opleverrapport en de factuur opnemen met de aanvrager.  

  Het ondertekende opleverrapport en de factuur zijn na uploaden ook voor de aanvrager zichtbaar in Mijn dossier. 

 • Stap 5

  Betaling

  Na beoordeling van het opleverrapport en de factuur sturen wij een brief met het besluit naar de aanvrager. De aanvrager deelt de uitslag met u. Bij akkoord van het IMG krijgt u binnen 30 dagen uitbetaald op het bij ons bekende rekeningnummer.

Geschillen 

Het kan gebeuren dat de aanvrager niet tevreden is met het resultaat. Hij zal het opleverrapport en de factuur dan mogelijk niet willen tekenen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de aanvrager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een derde partij inschakelen. Bijvoorbeeld een erkende geschillencommissie (zie ook de minimale voorwaarden aan de aannemer). Het IMG speelt geen actieve rol bij geschillen tussen aannemers en eigenaren bij herstel met eigen aannemer. 

Garantie 

De aanvrager wil mogelijk afspraken over garantie op de door u uitgevoerde werkzaamheden met u maken. Het IMG speelt geen rol bij het maken van die afspraken.

 • De factuur strookt niet met de offerte. Kan ik de originele offerte aanpassen?

  Nee, dit is niet mogelijk. Eventuele wijzigingen bespreekt u vooraf met het IMG. U stuurt dan ook vooraf een nieuwe offerte.

 • Hoelang duurt het voor ik een besluit van IMG kan verwachten over de betaling?

  Dat is nog niet bekend. We proberen binnen een paar dagen een besluitbrief te sturen naar de aanvrager. De aanvrager informeert u over het besluit.

 • Wat is de betalingstermijn?

  Wij hanteren een betalingstermijn van 30 dagen na akkoord van de aanvrager.