Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Opleveren

Zodra de aannemer het herstel heeft afgerond, stelt hij een opleverrapport op. Daarin beschrijft hij alle herstelwerkzaamheden die hij heeft uitgevoerd. U ondertekent het opleverrapport. Daarmee verklaart u dat alle werkzaamheden zijn gedaan volgens de afspraken in de offerte.

Zowel de aannemer als u tekent het opleverrapport. Door het rapport te ondertekenen is het voor ons duidelijk dat u akkoord gaat met de herstelwerkzaamheden. In de meeste gevallen wijken de herstelwerkzaamheden niet af van het adviesrapport. Dat is anders als er sprake is geweest van meerwerk.

Vervolgens plaatst de aannemer het opleverrapport samen met de factuur in het aannemersportaal. Beide documenten zijn direct zichtbaar ook in Mijn dossier. Wij beoordelen het opleverrapport en vergelijken dit met de offerte. We sturen u vaak binnen enkele dagen per post of digitaal een besluitbrief. Daarin laten wij u weten of wij akkoord zijn met het opleverrapport en de factuur. Zijn wij niet akkoord, dan neemt de zaakbegeleider telefonisch contact met u op. U bent immers de opdrachtgever. De aannemer kan vervolgens een nieuw opleverrapport indienen.

Garantie

U maakt met de aannemer afspraken over garantie door de aannemer. 

Als er onverhoopt iets niet in orde is

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent met het geleverde herstelwerk. Is dat het geval, dan raden wij u aan om het opleverrapport niet te tekenen. U kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de aannemer voor overleg. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een onafhankelijke partij, zoals een geschillencommissie, inschakelen. Uw zaakbegeleider kan de aannemer eventueel wijzen op zijn verantwoordelijkheden. Wij spelen verder geen actieve rol bij geschillen met uw aannemer. Daarvoor is de geschillencommissie.

Factureren

De aannemer wordt rechtstreeks betaald door het IMG. Naast het opleverrapport maakt de aannemer een factuur. Beide documenten moeten overeenkomen met de goedgekeurde offerte. 

Hoe gaat het factureren in zijn werk?

Nadat de aannemer een opleverrapport heeft opgesteld, kan hij de factuur opstellen. In de factuur neemt hij de kosten op voor alle herstelwerkzaamheden die hij heeft uitgevoerd. Als het goed is, komen de kosten overeen met de bedragen die hij eerder in de offerte heeft opgenomen. Dat is alleen anders als er sprake is geweest van meerwerk.

Daarna plaatst de aannemer de factuur samen met het opleverrapport in het aannemersportaal. Beide documenten zijn direct zichtbaar ook in Mijn dossier. Wij beoordelen vervolgens de factuur en vergelijken deze met het opleverrapport en de offerte. Als wij akkoord zijn met de factuur, maken wij het geld zo snel mogelijk over naar de bankrekening van de aannemer. 

Wel moet u het opleverrapport ook hebben ondertekend. Dan is het duidelijk voor ons dat u akkoord bent met de herstelwerkzaamheden. Zijn wij (nog) niet akkoord, dan neemt de zaakbegeleider contact met u op. U bent immers de opdrachtgever van de aannemer.  

Tussentijdse facturen

Wij kunnen de aannemer op verzoek eventueel tussentijds betalen. Als de aannemer tussentijdse betaling wil krijgen, moet hij dat al hebben aangegeven in de offerte. Het minimale bedrag dat de aannemer kan factureren, zijn de kosten voor één ruimte. De aannemer heeft alle werkzaamheden in die ruimte afgerond. Wij betalen geen voorschotten.

 • Wat moet ik doen als het opleverrapport en de factuur worden afgewezen?

  Als het opleverrapport en de factuur zijn afgewezen, neemt de zaakbegeleider telefonisch contact op om de afwijzing te bespreken. Zo nodig vindt er ook een gesprek plaats met de aannemer. Op basis van deze feedback kan aannemer opnieuw een opleverrapport indienen.

 • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de afwijzing?

  U kunt dit bespreken met uw zaakbegeleider. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bezwaar bij ons indienen. In de besluitbrief over de afwijzing leest u hoe u bezwaar indient.

 • Kan een deskundige meekijken bij het opstellen van het opleverrapport?

  Het staat u vrij om zelf een deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld iemand van de Vereniging Eigen Huis. Dit is wel op eigen kosten.

 • Ik wil extra werkzaamheden laten uitvoeren. Kan dat?

  Ja, dat kan.

 • Hoe weet ik of de factuur akkoord is?

  U ontvangt een brief per post of digitaal. Alleen u krijgt die brief. U bent namelijk de opdrachtgever.

 • Binnen welke termijn betaalt het IMG?

  De betalingstermijn die wij hebben afgesproken, is dertig dagen. Uiterlijk binnen die termijn kan de aannemer het geld verwachten. In de praktijk is dat vaak al veel eerder het geval.

 • Kan de factuur nog worden gewijzigd na akkoord?

  Nee, dat is niet mogelijk. De aannemer zal dan een nieuwe factuur moeten indienen. U moet die dan ook opnieuw tekenen.

 • Hoe dien ik een nieuwe factuur en opleverrapport in?

  Als wij de factuur en het opleverrapport hebben afgewezen, kan de aannemer opnieuw documenten plaatsen in het aannemersportaal. Dit gaat op dezelfde manier als bij de eerste keer.

 • Kan een deel van de factuur worden betaald, terwijl de aannemer de voorgestelde feedback verwerkt?

  Nee, dat is niet mogelijk.