Verder naar inhoud

Herstel met eigen aannemer

Aannemer kiezen

U kiest zelf een aannemer met wie u wilt herstellen. We vinden het belangrijk dat schade goed wordt hersteld. Daarom kan herstel alleen gebeuren door aannemers die aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor aannemers zijn laagdrempelig. Op deze pagina leest u alles over het kiezen van een aannemer, de voorwaarden en hoe u uw keuze doorgeeft.

Voordat u een aannemer kiest

Heeft u al een aannemer op het oog en is deze nog niet bij ons bekend? Dan doorloopt u het beste de volgende stappen:

 • Stap 1

  U neemt zelf contact op met een aannemer

  U kiest zelf een aannemer om de herstelwerkzaamheden uit te laten voeren. Misschien kent u al een aannemer die u wilt gaan benaderen. Heeft u nog geen aannemer op het oog? Binnenkort plaatsen we op onze website een lijst met aannemers die aan de voorwaarden voldoen. Neem contact op met de aannemer om tenminste het volgende te bespreken: 

  • de aard en de omvang van de herstelwerkzaamheden. Het adviesrapport helpt u hierbij. 
  • wat de aannemer daarin kan betekenen en op welke termijn; 
  • welke voorwaarden het IMG aan aannemers stelt (als de aannemer nog niet bij het IMG is aangemeld); 
  • of de aannemer bereid is om samen te werken met het IMG. U blijft de officiële opdrachtgever van de aannemer. 
 • Stap 2

  Samen controleren of de aannemer aan de voorwaarden voldoet

  Wij stellen de volgende voorwaarden waaraan de aannemer moet voldoen: 
  de kwaliteit van de aannemer: hij heeft aantoonbaar ervaring met bouw- en herstelwerkzaamheden; 

  • de afhandeling van geschillen: hij is lid van een door de overheid erkende geschillencommissie 
  • de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. In de registratie staan bouw- en/of herstelactiviteiten genoemd; 
  • de veiligheid: de medewerker(s) hebben een basiscertificaat voor veilig werken. Minimaal één medewerker heeft een VCA-VOL certificaat; 
  • de financiële positie van de aannemer: hij mag niet failliet zijn verklaard en geen uitstel van betaling hebben aangevraagd. 

  Daarnaast moet de aannemer bereid zijn om afspraken te maken met het IMG. Deze afspraken tussen IMG en de aannemer komen in een overeenkomst te staan en gaan over:

  • de voorwaarden waaraan de offerte van de aannemer moet voldoen 
  • de voorwaarden waaraan de factuur van de aannemer moet voldoen 
  • de bewijzen van het herstel die aangeleverd moeten worden 
  • de betaling door ons aan de aannemer 
  • het proces voor melden van nieuwe schades 
  • de looptijd van de overeenkomst met de aannemer en de voorwaarden voor verlenging 
 • Stap 3

  De aannemer meldt zich bij het IMG

  De aannemer meldt zich aan bij het IMG. Als de aannemer geaccepteerd wordt, krijgt hij hierover een besluitbrief. 

 • Mijn aannemer wil niet op de lijst staan, kan ik hem aanmelden alleen voor mijzelf?

  Dit is nog niet mogelijk, elke goedgekeurde aannemer is door elke aanvrager te selecteren. We werken nog aan een functionaliteit waarmee de aannemer kan aangeven of zijn contactgegevens op de website gepubliceerd mogen worden.

 • Kan de aannemer van de lijst worden verwijderd zodra hij dat wil?

  Dit is nu niet mogelijk. Pas nadat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, is het mogelijk om de gegevens van de aannemer te verwijderen. We werken nog aan deze functionaliteit, waardoor het mogelijk in de toekomst wel kan.

 • Zijn er kosten verbonden aan het aanmelden van een aannemer?

  Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het aanmelden van een aannemer.

 • Vinden er ook (kwaliteits)controles plaats nadat een aannemer is geaccepteerd?

  Wij kunnen steekproeven doen bij de oplevering van het schadeherstel. Verder houden wij signalen van aanvragers in de gaten.

 • Kan een aannemer werken voor zowel het IMG als NCG?

   Ja, maar de aannemer moet wel een overeenkomst tekenen met ons voor herstel met een eigen aannemer.

 • Kan een aannemer geregistreerd staan voor zowel Herstel met eigen aannemer als Herstel met een aannemer via het IMG?

  Ja, maar de aannemer moet wel een overeenkomst tekenen met ons voor Herstel met eigen aannemer.

 • Gelden bij monumentale panden nog andere eisen voor de aannemer?

  Op dit moment nog niet.

 • Kan een aannemer die in het buitenland geregistreerd staat zich aanmelden?

  Op dit moment niet kunnen alleen aannemers die in Nederland geregistreerd staan zich aanmelden. Er wordt gewerkt aan beleid wat het mogelijk maakt om ook aannemers met een vergelijkbare registratie in de EU/EER zich te kunnen laten aanmelden voor herstel met eigen aannemer.